Det å være leder er i dag utfordrende på flere plan. Det er ikke lite vi forventer av ledere i dag. De skal kunne inspirere og motivere medarbeidere til å nå mål. De skal være en inspirerende rollemodell og gjerne vekke stolthet. De skal vekke tro og håp hos ansatte ved å aktivt takle problemer og uttrykke selvsikkerhet. I tillegg skal de oppmuntre til intellektuell stimulering, vise personlig respekt for ansatte ved å gi dem oppmerksomhet og se den enkeltes behov. Krevende? Ja, definitivt. Det positive er at du har full tilgang til den viktigste ressursen for å utvikle ditt lederskap, nemlig deg selv.

For å kunne lede andre på en god måte, er det viktig å lære å lede seg selv.

Selvledelse omfatter strategier for å regulere egen atferd, og strategier for å motivere seg selv og styre egne tankemønstre (Manz 1986, 1992, Cox 1994, Neck 1996).

Min påstand er at de beste lederne har en solid grunnmur bestående av et knippe egenskaper, som er grunnleggende komponenter i selvledelse. Vi skal se nærmere på Motivasjon, Mål, Trygghet og Ansvar. Først ut er motivasjon

Motivasjon er smittsomt. Er det greit å bli smittet av deg?

For meg handler motivasjon om å finne ut hva som driver meg, og sørge for å innlemme dette i egen arbeidshverdag. Motivasjon er viktig for egen trivsel og effektivitet. I tillegg er den smittsom. Det har derfor stor verdi at leder tar ansvar for egen motivasjon – det smitter over på medarbeidere.

For å utvikle en sterk indre motivasjon, må vi bruke tid på å bli kjent med oss selv. Så enkelt, så vanskelig. En god start kan være å stille seg selv noen spørsmål. «Hvis tid og penger ikke hadde betydning, hva ville jeg gjort da?» Og, i hvilke situasjoner på jobb tenker jeg: «Oi, hvor ble det av tiden?».  I svarene på denne type spørsmål ligger gjerne en kilde til motivasjon.

Erik Bertrand Larssen (forfatter av boka «Bli best med mental trening) minner meg på verdien av å sette livet i perspektiv. En enkel øvelse, som jeg ofte benytter, er å foreta en mental reise som går ut på å se meg selv som 95-åring, sittende på et gamlehjem. Øvelsen går ut på å forsøke å «forutse» hva jeg som gammel dame har lyst til å se tilbake på når jeg sitter der i en god stol på gamlehjemmet? Tankene som dukker opp under denne øvelsen, er for meg en kilde til motivasjon. Jeg tenker at livet ikke er uendelig og at det er viktig at jeg bruker arbeidsdagene slik jeg ønsker. Jeg vil jobbe for at jeg som 95-åring skal kunne sitte på gamlehjemmet med et glass champagne i hånda og smile og le når jeg ser tilbake på mitt arbeidsliv. Det viktige blir videre å forsøke identifisere driverne. Hva er de viktigste ingrediensene? Hvorfor kan jeg sitte der som en fornøyd gammel dame?

Selv om jeg har investert tid i å lære meg og mine drivere å kjenne, kan jeg tidvis kjenne at jeg VIL en ting veldig mye, men at jeg ikke har VILLIGHETEN som kreves for å få det til. Da er det viktig at jeg tydelig ser for meg hva gevinsten med anstrengelsen skal bli. Hvis jeg har bestemt meg for å få til noe, og jeg selv er bevisst gevinsten ved å oppnå dette, er det enklere å hente frem viljestyrken jeg trenger for å gjøre anstrengelsen. Dette bringer meg over til en annen viktig egenskap i god selvledelse – nemlig det å sette gode og realistiske mål.

Mål som motivasjonskilde

Mål kan være en sterk motivasjonskilde. Mål som settes riktig hjelper deg å bruke energien på det som er viktig. Det øker motivasjonen og hjelper deg å fokusere og være enda mer tilstede i alt du gjør. Et mål er definitivt mest effektfullt når det gjør noe med følelsene dine. Et godt mål skal være klart og tydelig, og det skal være motiverende å tenke på. Bruker du tid på å tenke igjennom egen motivasjon og drivkraft først, er det enklere å sette mål som betyr noe for deg. Og når målet først er satt, er det viktig å bestemme seg for å nå det.

Dyktige ledere setter gode organisatoriske mål og har personlige mål som styrer oppunder disse. I tillegg utfordrer de også medarbeidere til å sette personlige mål i tråd med de organisatoriske målene.

Trygghet gir mot

Trygghet – her i betydningen selvfølelse og selvtillit – er viktige ingredienser i en leders «grunnmur». For å tørre å sette mål, og bestemme seg for å nå disse, trenger vi selvtillit. Har vi ikke tro på at vi kan nå målene våre, gjør vi det heller ikke. Selvtillit er derfor en viktig faktor i det å lede seg selv. Samtidig er det godt og viktig å ha med seg selvfølelse i vårt arbeid mot målene. Den gir oss trygghet på veien.

Jeg opplever at skillet mellom selvtillit og selvfølelse er uklart for mange. Jeg skal forsøke å gjøre det klarere.

Selvtillit handler om din tro på at du kan få til noe, altså prestere. Selvfølelse handler om din opplevelse av egen verdi, hvordan det føles å være deg uavhengig av hva du presterer. Problemene oppstår ofte når vi blander disse to sammen - da lager man seg et mentalt bilde av at man «er» det man gjør. Hvis du da skulle komme i skade for å gjøre en feil, noe som i realiteten vil skje flere ganger i løpet av et lederliv, har du ikke bare gjort en feil, men du har «blitt» en feil! Dette er definitivt ikke en god ingrediens i «grunnmuren» din. Ulempen er at det ofte tar lang tid før dette feilbildet forsvinner. Det kan påvirke motet ditt. Du blir redd for å gjøre feil og velger både gale og trygge løsninger. Vi kommer som kjent ingen steder hvis vi står helt stille, og feil kan være en kilde til suksess. Basketballspilleren Michael Jordan sa en gang:

«I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times I’ve been trusted to take the game winning shot…and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.»

En god balanse mellom selvfølelse og selvtillit er den beste kombinasjonen. Den gir trygghet og mot til å stå frem i rollen som leder. Jeg har coachet flere ledere de siste årene og min opplevelse er at mange ledere har god selvtillit men en utrent selvfølelse. Det gjør at de må prestere på topp hele tiden for å kjenne seg verdifulle. Når identiteten i så stor grad er knyttet opp mot hva en presterer blir feil tøffe å takle. Og som nevnt; å tørre å feile – og lære av det – er en kilde til suksess.

Så hva kan du gjøre for å bygge opp selvfølelsen?

En metode er å skrive ned minimum 3 ting som er bra med deg selv hver dag. Ta gjerne utgangspunkt i hva du har gjort. Skriv ned hva som har vært bra og heng gjerne på hvilke egenskaper du brukte for å få det til. Skriv også ned hva du er glad for, det hjelper på humør og motivasjon.

Det er også verdt å lytte etter hva slags tanker som surrer rundt i hodet ditt. Mange vil nok oppdage at det foregår en del uhensiktsmessig aktivitet der oppe. Negative tankestrømmer plager oss og gjør oss mindre effektive. Det å gjenkjenne negative tanker og lære seg verktøy for å håndtere disse, styrker deg. Enkelt sagt handler det om å bytte ut tanker som får deg til å kjenne deg utilstrekkelig (jeg er ikke god nok, jeg kommer til å bli avslørt, jeg er for gammel, for ung….), med tanker som får deg til å kjenne deg tilstrekkelig (jeg er dyktig, jeg er en god leder, jeg gjør så godt jeg kan og det holder).

En god miks av selvtillit og selvfølelse gir oss god mental balanse. Hvis du som leder er i balanse er sannsynligheten større for at beslutningene dine er i balanse, noe som igjen øker sannsynligheten for at kraften i beslutningene dine blir maksimale.

Den som tar ansvar styrker seg selv

Når tryggheten er på plass, er det lettere å ta ansvar. Hvis du leder deg selv på en effektiv måte skylder du ikke på andre, men etterstreber å identifisere hva du kan ta ansvar for i alle situasjoner, relasjoner og konflikter. Gevinstene er mange. Du irriterer deg mindre og gir deg selv frihet til å fokusere på det som er viktig.  

Alt dette kan høres enkelt ut. Det er ikke vanskelig å forstå intellektuelt, men det krever trening for å lykkes i praksis.

Det handler om:

  1. Å være bevisst egen motivasjon – og ta ansvar for den
  2. Sette konkrete mål som trigger
  3. Arbeide med strategier for å oppnå mental balanse
  4. Ta ansvar for egne bidrag i alle situasjoner, relasjoner og konflikter. 

Resultatet er en trygg og ansvarlig leder som effektivt leder seg selv og inspirerer andre til å gjøre det samme.

Tekst: Camilla Gullaksen. Hun har Bachelor i Markedskommunikasjon med spesialisering i Prosjektledelse. Camilla er i tillegg Certified Professional Co-active Coach fra Coaches Training Institute. Hun er også sertifisert i relasjonsverktøyet SDI, som er et verktøy for å bedre relasjoner, forstå og håndtere konflikter samt innsikt i egen adferd. Soliduvikling.no