• Engasjerte medarbeidere bryr seg om arbeidet.
 • De arbeider ikke fordi de må, eller bare for lønnsslippen, eller bare for å bli tilfreds.
 • De blir lenger i virksomheten.
 • De er mer produktive.
 • De har mindre sykefravær. Deres helse er generelt bedre enn ansatte som er uengasjert eller som er aktivt uengasjert.
 • De yter mer enn normalt forventet.
 • Engasjement er drevet av indre motivasjon – ikke ytre.
 • Folk liker å tjene gode penger og ha frynsegoder (ytre motivasjon), men på lang sikt er dette ikke nok.

Penger og suksess er ikke direkte knyttet til engasjement. Mange nye start-up-selskaper har satset på å tiltrekke seg god kompetanse ved å tilby gode økonomiske betingelser.

Veldig mye har dreid seg om å tjene penger «koste hva det koste vil». I slike selskap har ikke lederne hatt tid til å skape emosjonelle bånd med sine medarbeidere. Resultatet er at man på lang sikt mister gode medarbeidere og selskapet lider.

Hvorfor engasjement?

Fra bedriftens ståsted er engasjement viktig fordi man vet at økt engasjement gir økt produktivitet, vekst og lønnsomhet. Men hvorfor skal en medarbeider engasjere seg? Hva får medarbeideren ut av det?

Medarbeidere – spesielt milleniumsgenerasjonen (født 1980 – 1996) ønsker å vite hvorfor de skal engasjere seg i din organisasjon? Hvorfor skal de skal jobbe for deg? Hvorfor skal de bry seg? Hvorfor er din organisasjon bedre enn konkurrentenes?

De fleste medarbeidere er drevet av indre motivasjon. De ønsker meningsfylt arbeid. Å bidra. Gjøre en forskjell. De søker en livsstil – ikke en jobb. Som leder er det viktig å være klare over dette.

 

Når?

Engasjement starter før den ansatte har signert jobbtilbudet. Gode kandidater ønsker ikke å jobbe for en hvilken som helst bedrift. De leter etter den rette selskapet.

De er ikke ute etter gratis brus eller en dartskive på pauserommet. De er på jakt etter en felles følelse av formål, utfordrende arbeid, engasjerte ledere og tilfredse kunder.

Dette er grunnen til at merkevare er så viktig og hvorfor bedrifter må kommunisere sin merkevare ikke bare på sin nettside, men også på jobbsider, i sosiale medier og andre steder potensielle kandidater kan finne dem. 

Hvordan?

Engasjement skapes ved å bygge tillit som skaper lojalitet. Det krever åpen, tydelige og hyppig kommunikasjon - tydelig artikulert mål og entydige forventninger. Ansikt til ansikt kommunikasjon er alltid best – spesielt når viktige bedriftsbeslutninger (endringer) skal formidles.

Engasjement krever felles verdier og godt forstått belønningssystem. Sørg for at dine medarbeidere forstår selskapet visjon, misjon og målsetting. Vet de i hvilken retning selskapet går og hvorfor? Deres arbeid må gi mening og du, som leder, må sørge for at de virkelig forstår og ser sin viktige posisjon organisasjonen.

Engasjement er en reise, ikke et mål. Det er kontinuerlig arbeid. En sterk intensjon om å bli en mer engasjert leder som skaper mer engasjerte medarbeidere er viktig.

Det krever gode mellom-menneskelige relasjoner.

En god leder

 • bryr seg og stiller samtidig krav.
 • bygger sterke og gode relasjoner til medarbeiderne. 
 • involverer og gir ansvar og myndighet til medarbeidere
 • evner å motivere og inspirere
 • evner å skape en kultur preget av åpenhet og tillit

Det krever følelsesmessig engasjement fra lederens side. Engasjement krever en god kultur og kontinuerlig vedlikehold. Resultatet er lykkeligere og mer produktive medarbeidere, mer fornøyde kunder, bedre lønnsomhet og forretningsmessige resultater. Som leder bør du derfor prioritere medarbeider-engasjement.

 • Tekst: Camilo Løken

  Forfatter, kurs og foredragsholder. Studerer og utforsker temaer relatert til suksess; tanker & følelser, kropp & sinn, energi & materie, det bevisste & underbevisste sinn, engasjement & lederskap. Siste bok: “Hva er grunnen til at noen lykkes og andre ikke?”

  camilio.jpg