Uløste konflikter påvirker hele teamet. Uten ordentlig mekling kan disse konfliktene føre til et fiendtlig arbeidsmiljø som kan påvirke produktiviteten dramatisk. Her er fire viktige trinn du kan ta når medarbeidere ikke kan samarbeide:

1. Samle pålitelig informasjon

Et av de første trinnene for enhver mekling er å samle inn informasjon for å sikre at du forstår perspektivet til alle involverte. Dette kan bety å sette seg ned sammen i en gruppe eller med hver enkelt. I en slik prosess er det viktig å være varsom. Hvis en ansatt åpner seg for deg i fortrolighet, ikke fortell det til andre.

Videre er det viktig å sikre at informasjonen du får, er til å stole på. Vær bevisst på egne fordommer og eventuell partiskhet når du lytter til hver og en, og forsøk å skille fakta fra mening.

2. Identifiser potensielle løsninger

I stedet for å identifisere generelle løsninger, be hver part om å finne ut av hva som vil gjøre dem fornøyde. Selv om det de kommer med, ofte ikke stemmer overens med hverandre, vil det gi et utgangspunkt for å finne en levedyktig løsning som fungerer for alle.

Hvis to ansatte har problemer med å jobbe sammen, vil det ikke hjelpe å bare skille dem. Finn ut hvorfor de sliter med å samhandle og fiks det. Vurder hvordan arbeidsmiljøet eller ansvarsfordelingen kan påvirke konflikten. Kan det være at de involverte har en kort tidsfrist som skaper spenning og usikkerhet? I så fall kan løsningen være å forlenge denne fristen.

Les ogsåUlike konflikter krever ulike løsninger - ledernytt.no

3. Følg med underveis

Etter å ha blitt enige om en løsning, avtal tid for en fremdriftsrapport. Frem til da, ta en individuell samtale med hver enkelt i løpet av de påfølgende dagene eller ukene. Hvis løsningen din ikke fungerer, prøv noe annet. Når du følger med på uenigheten, kan det bli lettere å identifisere den faktoren – eventuelt personen – som bidrar mest til problemet.

4. Gå alltid tilbake

Selv om du bør stole på at de ansatte gjør det de har forpliktet seg til under mekling, må du ikke ta for god fisk at dette stemmer. En konflikt må alltid tas opp igjen. Når du går tilbake til problemet, vil du finne ut om løsningen har vært effektiv, samt åpne opp for diskusjon om hvordan dere kan unngå fremtidige uenigheter.

En god leder vet når det er på tide å gripe inn – eller holde seg unna. Ansatte bør stort sett være profesjonelle nok til å løse tvister på egen hånd. Din involvering er bare nødvendig dersom de involverte partene ikke er i stand til å løse problemet selv.

Les også: Slik hjelper du medarbeiderne dine med å skape et godt arbeidsmiljø - ledernytt.no

 

Tekst: Cecile Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Success.com