I en landsrepresentativ undersøkelse utført av YouGov, på vegne av Dale Carnegie Training, svarer hele 57 prosent at forholdet til sjefen påvirker hvordan de presterer på jobben.

– Det er ingen tvil om at god ledelse er viktig, når nesten 6 av 10 svarer at forholdet til sjefen påvirker jobbprestasjonen. Relasjonen mellom leder og medarbeider er viktig for å skape gode jobbprestasjoner og høyt jobbengasjement. Vi vet blant annet at virksomheter med engasjerte medarbeidere utkonkurrerer sine konkurrenter med 202 prosent, sier Ellen Kristine Breiby, daglig leder i Dale Carnegie Training Norge.

Kun 13 prosent av de spurte i undersøkelsen sier at lederen ikke påvirker deres arbeidsprestasjon.

Gode relasjoner for å nå økonomiske mål

Det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom det å være målfokusert og det å skape gode relasjoner på arbeidsplassen. Som regel er målene på en arbeidsplass på et kollektivt nivå, ikke individuelle. Det vil si, man trenger å jobbe sammen med andre for å nå målene.

– Du kan være ekstremt målfokusert, men hvis du ikke får med deg andre, når du ikke målet. Mange blir ledere fordi de er dyktige i faget, ikke fordi de er dyktige ledere. Å være leder handler om å lykkes gjennom andre og å løfte teamet sitt slik at alle presterer bedre, sier Breiby.

Det finnes ikke en magisk oppskrift, men i følge Breiby kan det være lurt å følge følgende kjøreregel om du skal lede andre: ”Folk samarbeider med folk de liker. Folk kjøper av folk de liker. Medarbeidere har tillit til ledere de liker.”

– I dagens samfunn har det blitt viktigere å føle en tilhørighet, og for mange sier jobben mye om hvem vi er som personer. Det er verdt å merke seg at det er 60 prosent blant arbeidstakerne under 34 år som sier forholdet til sjefen er viktig for deres jobbprestasjon, mens kun 48 prosent av de over 54 år sier det samme, fortsetter Breiby.

– Da blir det ekstra viktig for medarbeidere å føle at de blir sett og anerkjent for den de er som person, ikke bare som brikker i et økonomisk spill, sier Breiby.

Kjennetegn på en god leder?

Det er også kjønnsforskjeller når man ser på hvor viktig relasjonen til sjefen er. 62 prosent av de spurte kvinnene sier at forholdet til lederen er viktig, mens 53 prosent av mennene svarer det samme.

Hvis du skal lykkes som leder, trenger du altså å være god på relasjoner. Spørsmålet blir da hva som kjennetegner mennesker som er gode på relasjoner.

– De fleste av oss tenker alt for mye på oss selv. Å være gode på relasjoner handler i stor grad om å holde sitt eget ego under kontroll, og å være raus overfor andre. Det handler om å inkludere, dele, og akseptere. Hvis du som leder gjør dette, så skaper du engasjerte medarbeidere som igjen fører med seg en rekke fordeler for selskapet.  Vi vet blant annet at engasjerte medarbeidere blir lenger i organisasjonen, bidrar mer til bunnlinjen og er mer opptatt av å levere kvalitet, avslutter daglig Ellen.

 Stress ned med gode relasjoner på jobben

relasjoner 2.jpg

Gode relasjoner er et lederansvar

relasjoner 3.jpg