Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward

Tag Sykefravær

Sykefravær

Gi slipp på kontrollen og opplev færre sykemeldinger

Større frihet for dine ansatte kan bety økt trivsel og redusert sykefravær, viser studiene...
Gi dine ansatte mer frihet og kontroll
Sykefravær

Skap bedriftskultur som reduserer sykefravær

Er det mulig å skape en bedriftskultur som bringer sykefraværet ned? Doktor Johannes Ørbec...
Hvordan redusere sykefravær?

Sykefravær

Knytt relasjoner og ha fokus på ressursene

Fokus på gode relasjoner og systematisk arbeid med medarbeidernes styrker og ressurser kan...
Verdiene våre er uløselig knyttet til følelser
Sykefravær

Slik får du den sykemeldte raskt tilbake i jobb

Når en person bli sykemeldt, tar det ikke lang tid før terskelen å komme tilbake blir for ...
Sykemelding

Sykefravær

Fra sykeseng til drømmekaker

Arbeidsglede, et godt arbeidsmiljø og positiv tenkning kan få ned sykefraværet i bedriften...
Arbeidsglede, trivsel og positiv tenkning
Sykefravær

God organisasjonskultur kan gi mindre krysspress

I dag er det mange ansatte som har problemer med krysspress mellom jobb og fritid, der job...
Organisasjonskultur

Sykefravær

Riktig ernæring gir bedre jobbprestasjoner

Ledere og medarbeidere med for lite fokus på kosthold og ernæring har høyere sykefravær og...
Er ernæringen ikke optimal - høyere sykefravær
Sykefravær

En overbelastet hjerne har lite å gi

Stress og overveldende situasjoner har stor innvirkning på hvordan man har det i dagligliv...
høysensitiv-hjerne, arbeidslivet og stress

Sykefravær

Sykefravær og årsaker

Mange sykemeldinger kunne vært unngått dersom ledere var mer føre var. Men hvorfor er det ...
Slik vet du om dine ansatte trives på jobb
Sykefravær

Liv og kvalitet i arbeidet

Det danske helsedirektoratet har forsket på arbeidslivskvalitet – et ord vi ennå ikke har ...
Arbeidskvalitet

Sykefravær

Tren deg til en bedre leder

For å være en god leder kreves det at du er i mental balanse. Men i en stresset og inaktiv...
Trene opp hjernen din til å stresse ned
Sykefravær

Hvordan håndtere konflikter?

De fleste har opplevd ubehaget med en konflikt. Det er også grunnen til at mange ikke ønsk...
Håndtering av konflikter

Sykefravær

Stresshåndtering i hverdagen

Mange av oss opplever stress i arbeidshverdagen, om det er i korte perioder knyttet til sp...
Stresshåndtering
Sykefravær

Slik kan ledere tilrettelegge for ansatte når diagnosen er ukjent

En leder har ikke lov å spørre om diagnoser ved ansattes sykefravær. Men det er likevel mu...
lovpålagt oppfølging av den sykemeldte

Sykefravær

Slik mestrer du frykt og usikkerhet på jobben

Frykt, usikkerhet og angst – følelser som mange bærer på, men som få snakker høyt om. Det ...
Frykt og angst
Sykefravær

Ta psyken på alvor!

Mange ledere synes det er vanskelig å snakke om psykisk helse. Tradisjonelt sett har dette...
Både samfunn og arbeidsliv preges dessverre fortsatt av fordommer mot mennesker med «psykiske problemer».