1. SVINGER OPP OG NED I HUMØRET: Et øyeblikk er «Ola» veldig glad og det neste svært deprimert, eller han kan det ene øyeblikket være mentalt til stede og fraværende det neste. Angst og rastløshet forekommer også, som uberettiget sinne som kan eksplodere i raseri.

HVORFOR? Humørsvingninger er et generelt tegn på både alkohol- og narkotikamisbruk. Det kan være abstinenssymptomer, eller følelser knyttet til misbruk, som skam, skyld, inkompetanse og lignende.

KAN OGSÅ VÆRE: Krise i familien, overarbeid, dårlige kjærlighetsforhold og så videre.

2. ER BORTE I KORTE PERIODER: Du registrerer at «Kari» begynner å flekse og kommer senere og senere, tar lange pauser eller rett og slett er borte oftere. Syk på mandager begynner å bli et mønster.

HVORFOR? Misbruk resulterer ofte i søvnforstyrrelser, mageproblemer og hodepine i tillegg. Dette betyr at personen sover lengre om morgenen og i helgene. Plutselig fravær på dagen kan bety at behovet for å spille, drikke eller bruke narkotika må tilfredstilles for en hver pris.

KAN OGSÅ VÆRE: Tegn på stressykdommer som migrene eller smerter eller problemer på hjemmebane.

3. PRESTERER DÅRLIGERE: Kvaliteten på jobber er fallende, og ikke så god som før. «Kari» orker mindre, bruker mindre tid, er mindre produktiv.

HVORFOR? «Ola» har kun misbruket i hodet. Føler seg ikke bra, sover for lite, har dårlig utholdenhet. Og er han online-spiller, så går tiden foran pc’en til dette.

KAN OGSÅ VÆRE: Signalet på høy arbeidsbelastning. Begynner å bli utbrent.

4. MISTER INTERESSEN: Du merker et gradvis tap av konsentrasjon. «Ola» virker helt likegyldig til sine oppgaver og resultater. Han synes ikke å bry seg lenger.

HVORFOR? Stoffet eller gambling tar oppmerksomheten. Alt annet er sekundært. Med dette følger trøtthet og sviktende helse.

KAN OGSÅ VÆRE: Har gjort det samme for lenge, trenger nye oppgaver og ny inspirasjon.

5. TREKKER SEG UNNA: «Ola» snakker ikke med kollegaer på samme måte, ikke snakker han i kaffepausene. Han går hjem etter møter og sammenkomster.

HVORFOR? Redselen for at folk rundt ham skal merke det, så trekker han seg tilbake. Følelsen av skam. Lengselen etter å spille, drikke eller bruke narkotika bidrar også. Samvær med venner blir mindre viktig.

KAN OGSÅ VÆRE: Sorg etter å ha mistet en nær person, eller samlivsbrudd.

6. JUGER OG SMÅTRIKSER: «Ola» og «Kari» holder seg ikke lenger til sannheten. Det kan være mange bortforklaringer og unnskyldninger på årsakene til fraværet, at kontordøren er lukket, og de mange plutselige utbruddene.

HVORFOR? Det gjelder å avlede omverdenens nysgjerrighet og mistenksomhet. «Jeg har ikke noe problem" er det vanlige mantra som gjentas for å slippe å se seg selv. Løgnene og manipulasjonene er nødvendig for å fortsette. Han eller hun kan ikke holde orden på hva som er sagt, og gir ofte forklaringer som virker urimelige i sin helhet.

KAN OGSÅ VÆRE: En personlighetsforandring, som følge av noen form for sykdom.

7. HAR UOVERSIKTLIG ØKONOMI: «Ola» ber om forskudd på lønn, låner penger av kolleger eller tilbyr å selge sine ting, som stereoanlegg eller en TV til en lav pris.

HVORFOR? Dette kan signalisere at vedkommende er blitt avhengig av gambling. Penger er livsviktig å ha i jakten på storgevinsten. Alle typer misbruk koster. Før eller senere raser økonomien sammen. Tyveri vil da være en siste utvei for å fortsette.

KAN OGSÅ VÆRE: Økonomien i familien er nedkjørt på grunn av for eksempel for høy grad av gjeld.

8. ER UNORMALT TRØTT: Det er merkbart at «Kari»ikke er i form. Hun synes fraværende, gjesper, er egentlig ikke i form til å snakke og jobber saktere.

HVORFOR?: Misbruk ødelegger søvnen på mange måter. Bekymring og angst over situasjonen man har havnet i er også vanlig. Vaner med å sitte for lenge på nettsider med pokerspill snur dagen opp ned. Å sove føles ikke som nødvendig.

KAN OGSÅ VÆRE: Overarbeid, mangel på motivasjon, problemer hjemme, sorg eller sykdom.

9. ER TRIST OG DEPRIMERT «Kari» ser trist ut og ler sjelden. Kroppen synker sammen. Alt går tregere, konsentrasjonen svekkes. Det merkes på folk når livsgnisten går på sparebluss.

HVORFOR? Skuffelse og fortvilelse over tapt fortjeneste. Når det gjelder misbruk av alkohol og narkotika endres hjernens funksjon og vurderingsevne slik at du blir nedstemt og får angst som kan slå ut i depresjon.

KAN OGSÅ VÆRE: Tegn på utbrenthet, vanntrivsel, mobbing og slikt som personen selv ikke har kontroll over. En «normal» depresjon som kommer av årstidsendringer, sterke opplevelser som dødsfall, skilsmisse, livskriser.

KILDE: chef.se