«Som leder, hvilke egenskaper bør du dyrke blant dine ansatte? «Grit» - evnen til å holde ut i møte med utfordringer? Selvsagt!» sier DeSteno. Han mener det likevel er en annen komponent som er like viktig: nåde, og kvaliteter som respekt, anstendighet og sjenerøsitet. Kvaliteter som kjennetegner et menneske andre ønsker å samarbeide med.

Lær deg å dyrke takknemlighet

«Hvordan skaper du «Grit»- utholdenhet – i teamet ditt?» spør De Steno. Hans forskning viser nemlig at det handler om å dyrke spesielt tre emosjoner: takknemlighet, medfølelse og stolthet. Disse tre forsterker ikke bare evnen til tålmodighet og utholdenhet, men bygger sosiale bånd og tiltrekker positiv oppmerksomhet.

I forskningen fant han at mennesker som føler seg 1) takknemlige, viser seg villige til å gjøre mer for å hjelpe andre, være mer lojal på bekostning av seg selv, og dele gevinst likt med andre. Når de føler 2) medfølelse, er de villige til å gi av sin tid, innsats og penger for å hjelpe andre. Når de føler seg stolte, en ekte autentisk 3) stolthet basert på sine egenskaper, ikke overdreven stolthet, vil de jobbe hardere for å hjelpe kollegaer.

Han fant også at dette var egenskaper som skapte utholdenhet. -These emotions build grit. De tre følelsene gjør at vi legger mer vekt på fremtidige mål fremfor kortsiktige, og tester viste at «mennesker som føler seg takknemlige også viser større tålmodighet knyttet til økonomiske fordeler. De er dobbelt så villige til å gi avkall på en umiddelbar mindre fortjeneste for å investere i en langsiktig gevinst

Medfølelse bygger dedikasjon

«På samme måte er folk som føler stolthet eller medfølelse villige til å holde ut mer enn 30% lenger på utfordrende oppgaver sammenlignet med de som føler andre positive følelser som lykke, fordi stolthet og medfølelse får dem til å sette større verdi på fremtidige belønninger». «Compassion, too, builds dedication» sier DeSteno.

En undersøkelse med mer enn 200 personer fra ulike avdelinger i et firma, viste at de som arbeidet i enheter preget av sterkere følelser av sosial tilhørighet, tillit, aksept, og støtte, ikke bare viste overlegne prestasjoner og engasjement, men også økt arbeidsglede, mindre utmattelse og lavere fravær.

Ifølge DeSteno vil ledere som dyrker takknemlighet, medfølelse og stolthet i sine team, se økt produktivitet og velvære hos sine medarbeidere. Da handler det om å identifisere hvilke handlinger, forhold og faktorer som utløser nettopp disse tre følelsene: takknemlighet, medfølelse, og autentisk stolthet bygget på egenskaper.

Det individuelle perspektiv

Hva gjør at Per og Line føler takknemlighet? Hva føler de at de har å være takknemlig for? I teamet, overfor kollegaer, overfor ledere? Hva føler Per seg takknemlig for? Hva føler Line seg takknemlig for? Her kan være store individuelle forskjeller.

Dette må en leder identifisere og forstå, for å dyrke frem ønskede følelser og egenskaper i sine team. De må være gode på å lese hva som motiverer og demotiverer ulike ansatte.

Forskning kan identifisere selve følelsen, men ikke nødvendigvis årsaken til den. I boken Verdsatt på jobb- verdsettelsens 5 språk, av Gary Chapman og Paul White skriver de om ulike måter man kan anerkjenne ulike typer mennesker på jobben. 

Dette er nært knyttet til den kjensgjerning at hvilke behov man har for anerkjennelse, er av individuell karakter. Det er et individuelt perspektiv en leder må ta høyde for, hvis en leder skal lykkes med å dyrke frem takknemlighet i sine team.

Du kan ikke presse frem følelser, du kan bare tilrettelegge for at de kommer frem. En ting er å identifisere selve følelsene, en annen er å tilrettelegge for at følelsene kommer frem. Det handler om lederskap.

Tekst: Anne Marie Monsen