Espen Sæle som jobber som rådgiver og salgs- og markedssjef i Great Place to Work, har vært med å observere og analysere hva som skaper fremragende resultater i ulike organisasjoner, og hvilken type kultur som stimulerer dette. Det han ser er at de mest suksessrike organisasjonene har et balansert fokus på sine resultatmål, er tydelige på sitt formål og er tydelige på å kommunisere dette.

De har mennesket i fokus. De utvikler medarbeidere som gir sitt beste, som liker å prestere og utvikle seg i jobben. De har ledertrening og programmer for ledere, solid struktur og individuell tilrettelegging for å kvalitetssikre resultatene, prestasjonene og medarbeideroppfølgning.

Har fokus på resultatmål

Hva kjennetegner en kultur som fremmer suksess?

-Det skal ikke bare være komfortabelt å jobbe der, et «great place to be», sier Sæle. Det skal være et sted der man får til noe i fellesskap, liker å jobbe og utvikle seg, og har fokus på resultatmål og evaluering av disse, sier han. Det viser seg at gjensidig tillit, stolthet og fellesskap er de viktigste indikatorer på organisasjonskulturer som presterer bedre over tid. Det betyr at de har lavere sykefravær, mer engasjement, og de beste folka blir der lenger, sier han.

Espen.jpg

Bilde: Espen Sæle

Medarbeideren i fokus

Sæle forteller at han har selv vokst opp i en hotellfamilie der han lærte at kunden alltid har rett og kommer alltid først, men dette mener han er feil fokus.

-En vanlig misforståelse er å tro at kundens behov kommer før medarbeiderens, men det er omvendt, sier Sæle. Det er med dine kolleger du skal knytte de sterkeste båndene. Det er de du jobber med, som kommer først. Dette har også suksessrike ledere som Richard Branson presisert, at når medarbeiderne først tas vare på, så tar de vare på kunden, og til gjengjeld får man fornøyde kunder. Så det gjelder å ha fokus på det relasjonelle internt først.

Forstå organisasjonens indre

Sæle sier at kulturer som fremmer suksess er spesielt kjennetegnet av forståelse for organisasjonens indre liv og relasjoner. De har forstått hvor viktig det er at menneskene er stolte av jobben sin, føler mestring, mening og indre motivasjon, har tillit og autonomi, struktur og oppfølgning, og er en del av et fellesskap som kommuniserer og arbeider mot felles mål. Sæle bemerker at dette også er i tråd med det forskningen og akademikerne kommer frem til.

Tillit avgjørende faktor for suksess

-Tillit betyr ikke bare at man overlater noen til seg selv og gir dem såkalt «frihet under ansvar», presiserer Sæle. Det er viktig at man bygger en langsiktig relasjon preget av oppfølgning og samarbeid. Det skaper tillit.

Stolthet er også en viktig indikator på suksesskultur. Underveis må man feire suksesser og gi tydelig feedback. Tydelige forventninger og tilbakemeldinger på arbeidet er med å bygge stolthet til arbeidet, sier Sæle.

-Vi ser også at Norges beste arbeidsplasser blir mer attraktive i markedet og blir uoppfordret kontaktet. Ansatte slutter sjeldnere, de får lavere turn-over og bedre økonomi. En tillitskultur som gjør rom for feil, blir også bedre på innovasjon, sier Sæle.   

Strukturkapital på plass

-Unngå «one size fits all», sier Sæle. Se på behovene i din organisasjon og sørg for strukturert individuell oppfølgning og tilrettelegging. De virkelig gode har strukturkapital, solid struktur på plass, og policy og rutiner som hjelper lederne å gjøre de smarte tingene underveis. De varierer og tilpasser etter behov og har ofte programmer der de trener lederne jevnlig. De har gjerne etablerte ledergruppeformål og en gjennomført praksis der de gjør som de sier, sier Sæle.

Hva vil du si kjennetegner ledere som klarer å tilrettelegge for fremragende organisasjonskulturer?

-Disse lederne er gjerne dyktige på å se at de er en del av noe større enn seg selv, sier Sæle. De har fokus på teamet, vet og viser at det er gjennom andre resultater skapes, og de er dyktige på å få med seg andre. De er mer en dirigent og kelner enn en autoritet, sier Sæle. Sist men ikke minst, handler det om hvem man setter i lederstolen, sier Sæle. De beste får det til uansett hvor de er, sier han.

Århundrets leder

Jack Welch ble kåret til århundrets leder- Manager of the century- av Fortune i 1999. I hans bok Suksess (Cappelen, 2011) deler Welch noen av sine mest genuine og erfaringsbaserte råd. Han er spesielt opptatt av å presisere at jobben som leder er full av paradokser, og at man som leder må balansere disse paradoksene. For eksempel må du det ene øyeblikket vise at du har mot til å konfrontere, mens i det neste må du ha evne til å gi ros og oppmuntring.

Som leder bør du utvise positiv energi og optimisme, men du kan ikke ta noe for gitt. Et øyeblikk må du opptre myndig, det neste må du vise ydmykhet, innrømme feil og ta ansvar når organisasjonen mislykkes. Paradokser er en del av jobben som leder, og hver dag er en ny sjanse til å bli flinkere. Du kan ikke bli perfekt men gjøre så godt du kan, skriver Jack Welch.

Ledere må sørge for å feire prestasjoner og innsats underveis, anerkjenne både talent og innsats, og være oppmerksom på alle detaljene som leder organisasjonen mot suksess.

Noen av Jack Welch sine gode råd og regler for ledere er:

  1.    Å oppgradere teamet hele tiden og bruke alle møter som en anledning til å evaluere, coache og bygge opp selvtillit

Se til at du har rett mann til rett jobb, støtte og forfremme talent og få bort de som ødelegger. Du må våge å kritisere, veilede og hjelpe folk til forbedringer, samtidig som du bygger selvtilliten med masse oppmuntring, omsorg og anerkjennelse. Sørg for at du tilfører energi. Selvtillit gir energi og mot til å strekke seg mot de aktuelle utfordringene og er drivstoffet for vinnerteam.

  1. Sørg for at ansatte ikke bare ser visjonen, men lever og ånder for den

-Som leder må du puste liv i visjonen, skriver Welch. Retningen du angir må være konkret og tydelig. Retningen du angir, må være så tydelig at du kan spørre en ansatt som våkner midt på natten: hvor skal vi? og han svarer i halvsøvne: vi skal stadig forbedre vår service til hver enkelt underleverandør og utvide markedet ved å gå aggressivt ut mot de små grossistene, skriver Welch. Han kommer med mange eksempler som spesifiserer de utløsende faktorene for en kultur som fremmer suksess.

  1. Kom deg inn under huden på alle og utstrål positiv energi og optimisme

Lederens holdning er smittsom. En ivrig og positiv leder får positive mennesker rundt seg, mens en negativ surpomp får ulykkelige mennesker. Forholdene kan være tøffe, men som leder er det din jobb å motarbeide negativitetens tyngdekraft. Welch mener at lederen må utvise en «dette klarer vi!»- holdning.

Welch forteller om ledere som mangler denne evnen til oppmuntring og positiv tenkning. -Jeg har iakttatt en rekke kompetente ledere som styrer virksomheten, men som holder ansatte på en armlengdes avstand. Disse lederne har ofte de riktige verdiene, for eksempel åpenhjertighet og fasthet, og de leverte gode resultater. Men siden de aldri egentlig kom innpå folk, gikk noe tapt. «Jobb var jobb», for disse og i deres fravær går noe tapt. -Den rette innstillingen kunne ha skapt så mye mer, skriver Welch.

  1.  Skap tillit gjennom oppriktighet, åpenhet og anerkjennelse

Noen ledere får en makttripp av å være leder. De nyter følelsen av å kontrollere, bestemme og diktere mennesker og informasjon, advarer Welch. De holder på hemmeligheter, røper ikke hva de synes om mennesker og prestasjoner, og holder tilbake informasjon. Dette tapper team og mennesker for tillit. Tillit kan ikke etableres uten åpenhet og involvering.

-Tillit oppstår når ledere er åpen, oppriktig og holder ord, skriver Jack Welch. Lederen må vite hvor virksomheten går og folkene dine må vite hvor de står i forhold til planer og strategi.

Kilder: Fortune.com og Suksess, av Jack og Suzy Welch, utgitt på Cappelen Damm, andre utgave 2011

Tekst: Anne Marie Iversen