1. Kontinuerlig fornyelse

Som leder vil det å se og utnytte potensiale av område du har ansvar for og er satt til å lede være vesentlig mot vekst. Med dette anses å sikre stabilitet, utnytte eksisterende styrker, bygge- og skalere opp tiltak som har større potensial, og utforske nye muligheter.

Ved å fokusere på kontinuerlig fornyelse av område eller enheten du leder, er du med på å transformere og inkludere nåtiden inn i morgendagen, som kan sikre at området du leder bidrar på en positiv måte, og stadig er aktuell. I hverdager som kan oppleves som hektiske kan det være lurt å notere ned input, ideer og eventuelle gap for så å jobbe videre med det i neste plan eller mot neste møte.

LES OGSÅ: Gjør medarbeiderne bedre i stand til å takle endringer

2. Tilrettelegg for dine medarbeidere

Ved å legge til rette for den enkelte medarbeider utvikler du selvstendige medarbeidere med kompetanse til å håndtere nye og komplekse situasjoner som oppstår, slik at den enkelte, og enheten i sin helhet, er i stand til å gjøre fortløpende forbedringer. Å myndiggjøre medarbeidere sikrer at den enkelte får ut sitt potensial, som igjen også gagner avdelingens fremtidige utvikling.

“As we look ahead, leaders will be those who empower others”- Bill Gates. 

Ved å tilrettelegge for dine medarbeidere, er du også med på å sikre effektive prosesser, samt at den enkelte ikke bruker unødvendig tid på oppgaver som ikke er verdiskapende.

Utover det, fokuserer en tilretteleggende lederstil blant annet på en lærende kultur, hvor ideer får større plass, som erfaringsmessig også er et positivt fokus mot lønnsom vekst. 

LES OGSÅ: Gode ledere gir tillit og spillerom til den enkelte.

3. Sikre høy gjennomføringsevne

En høy grad av gjennomføringsevne, med fokus på ferdigstilling vil hjelpe deg å følge opp gode rutiner, og dra ting fremover. En høy gjennomføringsevne vil også sikre at du fokuserer og prioriterer arbeidsoppgavene, og at du ikke bruker unødvendig tid på oppgaver som ikke bidrar med noe direkte verdi eller læring, og heller skape aktivitet.

Mot lønnsom vekst kan det være fordelaktig å unngå at oppgaver blir hengende. Utover din konkrete vekststrategi med kvartalsvise planer skal man ikke undervurdere en to do list i hverdagen hvor du krysser av etterhvert som du blir ferdig. Deleger, og følg opp samtidig som du ser på aktiviteter fremover. Behold fokus, og vær oppgaveorientert.

LES OGSÅ: Gjennomføring via skippertak

4. Bevisst på egne kommunikasjonsegenskaper

Kommunikasjon sies å være en egen ledelsesform, og selv opplever jeg viktigheten å være bevisst på egne kommunikasjonsegenskaper, og hvordan disse egenskapene både påvirker og bidrar på en positiv måte. 

Erfaringsmessig kan en diplomatisk tilnærming hvor man er åpen, viser forståelse, og lytter til meninger som er ulike enn sine egne, samtidig som en handler med pliktfølelse bidra til økt engasjement, åpenhet, bedre samarbeid og trivsel som igjen vil synes i resultatene. En tydelig kommunikasjonsform kan være positiv, ydmyk, humørfylt, og løsningsorientert, samtidig som den skaper retning og direksjon. 

Min opplevelse av å fokusere på kontinuerlig utvikling av gjensidig kommunikasjon mellom leder og medarbeider, bidrar til å skape effektive synergier og samarbeid, og sikre en god leveranse. Da man er i konstant utvikling, er ofte dette en kontinuerlig prosess.

LES OGSÅ: Kommunikasjon som løfter

TEKST: Charlotte Myklestu, leder SEO-avdelingen Resolution i Omnicom Media Group. Omnicom Media Group omsetter i dag for 2 milliarder, og består av byråene OMD, PHD og Hearts and Science

charlotte.jpg