Hovedutfordringer i bransjen

Kristine Aasheim forklarer at Q-meieriene, som er utfordrer i dagligvarebransjen, spesielt opplever tre store utfordringer. Det ene er bransjespesifikt, det andre er kategorispesifikt og det tredje er på bedriftsnivå.

 

– Den første utfordringen vi opplever, er at veksten i dagligvaremarkedet flater ut. Dette er en utfordring for hele dagligvarebransjen. Dette skyldes blant annet lav befolkningsvekst, økt grensehandel og annen handelslekkasje og at vi har blitt flinkere til å spise opp maten og redusere matsvinn. Redusert matsvinn et soleklart bærekraftsmål hos oss, og vi har hatt fokus på matredding siden 2017. Derfor har vi blant annet innført «Best før, men ikke dårlig etter»-merking på alle våre produkter etter sterkt påtrykk fra forbrukerne som ville at Q skulle ta kampen mot matsvinn på alvor.

– Utfordring nummer to er kategorispesifikk, nemlig nedadgående melkekonsum over lang tid. Gjennomsnittsforbruket av melk har sunket fra 112,4 liter i 2000 til 83,3 liter i 2018. Det er mange myter om melk og mye feilinformasjon som spres av influencers i sosiale medier. I tillegg tar ofte ikke ungdommene med melkevanene hjemmefra når de flytter ut, og det har kommet flere alternativer til melkeprodukter. Melk er rett og slett ikke like relevant lenger, og vi trenger mer innovasjon for å aktualisere denne fantastiske råvaren. Vi jobber med åpen, forbrukerstyrt innovasjon. Dette gjør vi for å løse forbrukerproblemer og levere på forbrukerbehov på best mulig måte. Vi jobber for å finne en kombinasjon mellom den beste smaken, sunnhet, bærekraft (emballasje, matsvinn, miljø) og smarte emballasjeløsninger som gjør at forbrukeren sparer tid og penger.

– Den tredje utfordringen opplever vi direkte som liten utfordrer i meierimarkedet. Q-Meierene har hatt over ti prosent vekst hvert år i tjue år, og har nå nådd kapasitetsgrensen. Vi ser stadig at forbrukerne ønsker, og setter pris på, valgfrihet og konkurranse. Det er lite tilgjengelig kapasitet i meieriene og vi vi er derfor avhengig av en utbygging på meieriet vårt på Jæren for å kunne levere på økt etterspørsel, innovasjon og ønske om valgfrihet

Forbrukerinnovasjon

– Forbrukerinvolvering betyr 1-til-1-dialog og vi treffer forbrukere hver måned på våre nettmøter. Daglig får vi nye ideer inn i Q-idedatabasen på innovasjoner eller forbedringer som forbruker ønsker seg. Vi inviterer også forbruker inn i hele utviklingsfasen av nye innovasjoner. De får være med å sette kriterier, teste underveis, bestemme design og pakningsløsninger. Ved å være et så åpent meieri, så krever det en sterk forbedringskultur og at medarbeiderne virkelig er villige til å lytte til og forstå forbrukernes ærlige tilbakemeldinger og gjøre de endringene som kreves for å levere enda bedre på forbrukerbehov.

– Vi har prioritert innovasjon når det gjelder nye produkter og merker, som blant annet Skyr, men vi har også fokusert på nye løsninger for emballasje, som Q Frokostyoghurt på store poser. Det er viktig med tidlig prototyping og raske tilbakemeldinger på om løsningene leverer på forbrukerbehovet. Vi kan ikke levere på alt, men svarer alltid.

q meieri 2.jpg

Samhandling i verdikjeden

Aasheim forklarer at de prioriterer innovasjon og samhandling i verdikjeden, slik at flere aktører samarbeider om å levere den endelige, helhetlige løsningen, ikke bare deler av en løsning.

– Vi ser at netthandelen fortsatt er liten, men tror at dette vil økes fremover når løsningene blir enda bedre. Da er det viktig å ha sterke merkevarer slik at forbrukeren fortsatt velger produktene fra en digital løsning når de ikke på samme måte går i en fysisk butikk og blir inspirert. Vi har fokus på å bruke teknologien for å få tilgang til markedsdata og ha en god dialog med forbrukeren. Vi kombinerer data fra ulike kilder for å få raskere tilgang til et mer helhetlig informasjonsbilde. Dette gjør at vi kan ta bedre beslutninger på et mer informert grunnlag. I dag ser vi blant annet at forbrukerne ønsker mindre sukker i produktene, uten å måtte gå på akkord med smaken. Vi samarbeidet med forbrukerne om å finne totale løsninger som leverer både på smak, mindre sukker og smartere pakning. Ny pakketeknologi av yoghurt på pose har gitt mindre matsvinn, lufttransport har således vært en vellykket lansering. Konseptet Q Frokostyoghurt har vært en suksess som årlig selger for over 130 millioner kroner ut av butikk.

– En viktig prioritet når det gjelder bruk av teknologi er måten vi styrer kommunikasjonen på. Vi tar i stadig økende grad i bruk digitale flater for å nå forbrukerne. Dette er en trend som også påvirker de fleste aktørene i vår bransje. I tillegg retter vi kommunikasjonen direkte mot de ulike målgruppene, noe som har blitt stadig enklere med dagens teknologiske løsninger. Dette påvirker også hvordan vi annonserer og har dialog med forbrukerne og hvordan vi rekrutterer nye medarbeidere. Internt har vi tatt i bruk bedre samhandlingsplattformer og kommunikasjonsverktøy.
 

Bærekraftige løsninger

Aasheim understreker at det i dag ikke er godt nok å bare levere nye produkt med gode smaker. Nå forventer de også at vi tar et helhetlig samfunnsansvar.

– Uansett hva vi gjør, så må det være forankret i brukerens behov. Det finnes mange mulige løsninger, men spørsmålet er også om de er bærekraftige over tid. Vi må holde et høyt tempo i utviklingen av nye produkter og løsninger – vi er ikke bedre enn «den siste greia». Internt er det viktig å holde fokus på utvikling av team og å få medarbeiderne til å samhandle med hverandre på best mulig måte. Viktigst av alt – vi må våge, ville og vinne. Vi vinner kun sammen med andre.

– I jobben min fokuserer jeg på hva vi skal være best på. Hvilke forutsetninger har vi for å være best? Og hvordan jobber vi for å hele tiden bli bedre. Fundamentet eller hensikten for at vi er til, er at vi skaper verdier for gode formål. Eieren vår er Kavlifondet som deler ut overskuddet til humanitært arbeid, forskning og kultur. I fjor delte Kavlifondet ut 130 millioner til gode formål. Forenklet kan du si at vi kun er til for andre. Det er viktig å vite hvorfor vi gjør det vi gjør.

– Når man skal velge de riktige prioriteringene til enhver tid, er det lurt å ha i bakhodet at endring er det eneste konstante. Endring er kraft, bevegelse og energi. Endring er muligheter! Husk at det er folkene og magien mellom dem som skaper verdiene. Derfor bør det ligge et klart fokus på å sette tydelige mål og sikre gjennomføringsevne og -kraft! Ved at vi er nysgjerrige, åpne og samhandler med hverandre, utnytter vi den gode energien. Ikke vær redd for å sette ambisjoner. Vi må ha et tydelig mål og fokus, men være åpen og ta andre med på hvordan vi sammen skal komme oss til målet. Veien blir til mens vi går, avslutter Aasheim.

Aasheims viktigste fokusområder

  • Vær tydelig på ambisjon og styr etter verdier
  • Forstå forbrukerens behov og forventninger, slik at dere kan gi dem det de vil ha og trenger
  • Skreddersy løsninger etter hva kunden ønsker, innhent kunde- og kjøpsdata som gir et informert grunnlag for beslutninger
  • La kunden bidra i produktutviklingen – gjennom konkurranser, direkte forslag eller andre måter
  • Skap en helhetlig kundereise på digitale flater, slik at kunden ivaretas hele veien
  • Skap innovasjon og samhandling i verdikjeden ved at flere aktører bidrar til sluttresultatet og nye løsninger
  • Tilpass kommunikasjon til de ulike målgruppene og vær tydelig på budskapet
  • Hva skal vi bli best på og hvordan skal vi hele tiden bli bedre? Det handler om å våge, ville og vinne

Q-meriene AS er et norsk meieriselskap som ble stiftet i 2000. Hovedaksjonær er Kavli Holding AS som eies 100 % av Kavlifondet. Noe av overskuddet fra meieriene går til forskning, kultur og humanitært arbeid. Selskapet har to meierier – Jæren Gårdsmeieri og Gausdalmeieriet. Q-Meieriene er det eneste meieriet utenom Tine som har knyttet til seg egne melkebønder, og foredler melk fra cirka 280 gårder – cirka 75 millioner liter årlig.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS                     FOTO: TORE MYRSTAD