Mia Törnblom er en av Sveriges mest kjente foredragsholdere etter hun slo gjennom med å fortelle sin historie om hvordan hun snudde et liv med rus og desperasjon, til et liv med mening og lykke. Noe av hemmeligheten hennes er at vi kan utvikle selvfølelsen for å oppnå bedre prestasjoner.

I boka hennes «Selvfølelse nå», utgitt på Pantagruel forlag, skriver hun på en positiv, menneskelig og underholdende måte, samtidig som vi får innblikk i alvoret med rusavhengighet og hvor vanskelig det kan være å komme seg ut av destruktive levemåter. Hun gir også gode råd til en metode som kan vekke andre opp til sitt potensial. Det er en gladbok du får lyst til å lese igjen. Boken ble omtalt som «en av årets viktigste bøker». Mye av budskapet handler om hvordan vi kan ta kraften tilbake i vårt liv når ting virker vanskelig. Å ta kontroll over tanker og handlinger. Mia har blitt et forbilde og en motivator for mange mennesker som leter etter nøkkelen som gjør hverdagen litt lettere, hver dag.

Selvfølelse eller selvtillit?

Selvfølelse og selvtillit er to forskjellige ting. Det hjelper ikke med selvtillit- tillit til deg selv, det du kan og dine talent- hvis du ikke samtidig føler deg sterk og bra. Selvfølelsen er ofte nært knyttet til verdighet eller følelsen av selvverd. Selvfølelsen kan påvirkes av mennesker som er kritiske eller negativt innstilt, så det gjelder å være bevisst hvem som støtter deg og ikke. Det finnes «energityver» som kan tappe deg for krefter, spesielt hvis du er i en sensitiv eller sårbar periode. Du kan derimot begrense negativ innflytelse med en sterk og positiv selvfølelse.

Bli motstandsdyktig

Når selvfølelsen er på topp, befinner du deg vibrasjonsmessig på et høyere nivå, der «tyngre» energier ikke blir så lett tiltrukket. Sannsynligvis vil du også kjenne motstand mot negative mennesker og situasjoner når du befinner deg på selvfølelse-toppen. Når vi har en sterk og positiv selvfølelse har vi en naturlig motstandskraft som gjør oss mer motstandsdyktig. I tillegg kan du bruke meditasjon til å få bedre kontroll over stress og negative tanker.

Medisinprofessor og grunnlegger av ACEM-meditasjonen, Are Holen, har i følge Dagbladet gjennomført vitenskapelige studier med støtte fra Forskningsrådet, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen, som viser meditasjonens positive effekt på hjernen. Å redusere stress med meditasjon gir positive følger for selvfølelsen. Det blir lettere å tenke «klare objektive tanker» fremfor negative tanker som ofte følger av stress. Are Holen er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin samfunnsnyttige innsats. Gjennom sin forskning, behandling og kurs har Holen etablert en metode som reduserer negative virkninger fra katastrofer og vanskelige livshendelser, skriver Universitetsavisa for NTNU. 

Vi har mange ganger hørt hvordan positive hendelser og synkroniteter lettere oppstår når vi er i en positiv flytsone eller vekstsone, fulle av selvtillit og gode følelser. Gode følelser bygger oss opp innvendig og stiller oss bedre rustet i møtet med en verden full av vanskeligheter (og muligheter).

Det sitter i hodet

Noen ser for eksempel på NAV-køen med skrekk og gru som et stort nederlag. Nylig stod det i avisen at en leder tok det som et nederlag at han havnet i NAV køen. Slike tanker styrker åpenbart ikke selvfølelsen! En annen måte å tenke på kunne vært: -jeg har gjort mitt beste, dette kunne jeg ikke forutse- jeg er nå takknemlig for at jeg har en velferdsstat som tar meg imot og gir meg et pusterom. Jeg har ikke det samme tidspresset som i en ordinær jobb. Jeg er nå jobbsøkende og søker arbeid. Jeg fortjener å motta hjelp så hardt som jeg har stått på i alle år. Sannsynligvis får du lettere ny jobb med den rette innstillingen og oppnår kanskje raskere bonusen med ny jobb. Alt sitter i hodet og hvordan vi tenker om det som skjer.

Lev drømmen

Mia Törnblom sier at en forutsetning for personlig utvikling og kunne nå målene vi har satt oss, er at vi tillater oss å ha drømmer. Hun mener det er en absolutt nødvendighet. Vi kan tillate oss å la oss begeistre og inspirere av dette! Mia vil at du skal skrive ned ønskene og drømmene dine. Alt du har lyst til å gjøre, alt du kan tenke deg å bli, alle stedene du skulle besøkt eller huset du skal bygge. Ta med kompetanse du trenger underveis, menneskene du trenger og egenskaper du trenger å utvikle.

En øvelse Mia Törnblom deler med oss i boka er at du stiller deg følgende spørsmål:

Lever jeg det livet jeg vil?

Du har tre måneder igjen å leve. I denne tiden kommer du ikke til å ha noen kroppslige plager eller bli rammet av sykdom. Heller ikke kommer du til å oppleve noen økonomiske bekymringer.

  1. Tenk over hvordan du ville levd disse siste månedene av ditt liv
  2. Hva er viktig for deg?
  3. Hvilke mennesker og relasjoner er viktige for deg?
  4. Finnes det noe eller noen som du i dag bruker mye av din tid på, som du helt sikkert ville velge bort?
  5. Hvilke ting er de vesentligste?
  6. Ville du ha jobbet?
  7. Ville du ha reist?

Uansett hvor urealistisk ting kan virke her og nå i den brutale virkeligheten, handler det om å tro på seg selv og sine drømmer, å bygge en positiv indre selvfølelse og bli venner med tiden. Det handler om egenomsorg og kunne erkjenne sin verdi. Tro at du er noe før noen får deg til å tro noe annet!

TEKST: ANNE MARIE MONSEN       FOTO: PETER KNUTSON OG ANNA-LENA AHLSTRÔM

LES OGSÅ: 

Slik presterer du bedre på jobb

Hva kan du som leder lære av idretten?

Hvorfor prestere du ikke bedre når du jobber i ferien? 

Slik skaper du effektivitet i verdensklasse