I dag er alle karrierer potensielt usikre. Derfor er den beste sikringen å bygge en sterk personlig merkevare som er tro mot den DU er, og som sikrer deg nødvendig handlingsrom og handlekraft i usikre tider.

Har du mistet jobben og er ufrivillig arbeidsledig? Sørg for god promotering av deg selv i forhold til jobben som er riktig for deg

Årsakene til at man mister jobben kan være flere og sammensatte, konsekvensene både praktiske og emosjonelle. Som oftest, er det flere som blir berørt. Det skjer noe med selvtilliten og selvbildet. Det skjer noe med dem rundt deg. Det er tøft og det er ufortjent. Refleksjon og erkjennelse må til, sammen med beslutning om å gå videre.

For de fleste handler det å skaffe seg en ny jobb om kunnskap om markedet og markedsmekanismene, samt evnen til å koble disse sammen med det man selv kan og vil bidra med. Her ligger også en vurdering av hvilke andre og nye områder man kan anvende sin kompetanse på.

Din subjektive oppfatning og opplevelse av det som har hendt, kan være din største hindring i å skaffe deg ny jobb - den jobben du egentlig fortjener. Dette sammen med for lite bevissthet og erfaring i å selge deg selv som produkt.

Noen typiske fallgruver:

 • Selvtilliten er rammet og du underselger deg selv når du skriver søknader – det kan føre til bortkastet tid og at du ikke kommer til intervju.
 • Du søker noen stillinger fordi det er viktig å få en jobb, men lav interesse skinner gjennom i søknadsbrevet og en lite tilpasset CV – det blir bortkastet tid og du kommer ikke til intervju.
 • Du tenker at det å selge deg selv er å være like «engasjert», «motivert», «målorientert», «positiv», m.m. som alle de andre som ligger i søknadsbunken – så du skiller deg ikke ut.
 • Du skriver om hvor mye du har lyst på jobben som er spennende, utviklende og interessant – men JEG er interessert i hva du kan gjøre for MEG og bedriften, bedre enn alle andre kan.

Hvordan unngå ovennevnte fallgruver:

 • Bruk tid på positive ting som bygger og ivaretar selvtilliten din. Dra på trening, reis på en hyggelig tur, tenk fremover og se for deg hva du virkelig har lyst til å gjøre.  Unngå å tenke negative tanker om deg selv, det er det ingen grunn til. Snakk med positive mennesker som gir deg energi. Grip muligheten du nå har fått.
 • Søk bare på de stillingene du virkelig vil ha. Bruk tid på å skreddersy søknaden og CV’en din til den aktuelle stillingen. Her må du tenke på hvorfor DU er en god match, og hvordan du vil selge deg selv inn. Du går til intervjuet med en naturlig spenning, men også enn trygghet om at du vil håndtere situasjonen og det som kommer av spørsmål.
 • Husk å skille deg ut på en positiv måte. Tenk på hva du har oppnådd av resultater hittil, hvordan du har fått det til, og hva dette betyr for jobben du søker.
 • Få frem hva du kan gjøre for de som skal ansette deg. Vis også kunnskap om og interesse for bedriften som helhet -  hva den står for.

Aktuelle fallgruver etter du har kommet til intervju:

 • Mange blir for komfortabel og lite fokusert ved typiske åpningsspørsmål og «smalltalk» - «fortell meg om deg selv….» og forteller, nokså ustrukturert om alt mulig. Dermed er det unike førsteinntrykket ødelagt – det er her DU setter agendaen ved å promotere dine unike kvaliteter som har verdi for den aktuelle jobben.
 • De færreste har fokus på validering mot tidligere jobber – konsekvensen er at din troverdighet og verdien av det du sier svekkes. Relevant validering handler om egenanalyse og vurdering av hva som er mest relevant i forhold til jobben du søker.
 • Du toner opp dine styrker, men overser krav til stillingen hvor du har lite erfaring med håp om at styrkene vinner gjennom – de gjør ikke det, du må også håndtere svakhetene.
 • Husk at headhunter/rekrutterer ikke er din venn – mange tror det - men han/hun er betalt av oppdragsgiver for å finne den beste kandidaten. Du er en av mange. Det er derfor viktig å være like godt forberedt og profesjonell i møtet med headhunter/rekrutterer som du er med potensiell ny arbeidsgiver

Behovet for bevisstgjøring, selverkjennelse, øvelse og trening er like mye til stede hos ledere (på alle nivåer) som hos vanlige medarbeidere.  Vi kan være aldri så gode på å selge bedriften og produktet, men er langt mindre flinke til å selge oss selv som produkt. Det ser vi gang på gang.

astrid.jpg

Tekst: Astrid Cooper, Partner i Solstad Gruppen, er en erfaren leder og rådgiver som jobber med Executive Mentoring, karrieresikring og leder(gruppe)utvikling med utgangspunkt i lederens hverdag.