I dag er det mange som kjemper om vår oppmerksomhet, fra reklamebransjen til sosiale medier. Konkurransen er hard og ofte går det ut over det arbeidet vi er satt til å utføre. Mange mennesker har i dag vanskelig for å konsentrere seg om sine aktuelle gjøremål enten det er på jobb eller skole.

Informasjonsstress

Vi omgis av så mye informasjon fra alle kanter at vi rett og slett lever under et varig informasjonsstress. Den amerikanske psykologen Daniel Goleman påpeker i en nyutkommet bok (Focus, 2014) at dagens mennesker lider av en slags oppmerksomhets-utarming.

-           Vår evne til konsentrasjon er fanget og gjort til slave i hightech-slummen, skriver han. Den engasjerte psykologen skriver blant annet om en lærer i åttende klasse som forteller at barn tidligere kunne la seg fengsle av gamle gude- og heltesagn. Dagens barn orker ikke engang å lese dem. Det er for mye tekst, det tar for lang tid, og det er umulig å forstå.

 Nøkkelen til å gjenvinne kontrollen over vår oppmerksomhet er å forstå hva konsentrasjon i bunn og grunn er. I følge Goleman består vår oppmerksomhet av et samspill mellom to ulike systemer i hjernen vår. Det ene styrer en slags alarmberedskap som alltid er på i hodet vårt og som registrerer alt som foregår rundt oss, fra temperaturen i luften, hvor vi er, at vi er sultne og kan nærmest forstås som et slags kognitivt webkamera som ubevisst registrerer alt som er viktig for oss. Dette området av hjernen er knyttet til våre basale følelser. Her har vi egentlig liten innflytelse.

Det andre systemet er vår bevissthet som velger seg ut noe av alt det som passerer hjernen og velger ut hva som skal prioriteres. I følge Goleman er det her nøkkelen til vår konsentrasjon ligger. Hjernen kan spare energi ved nærmest å automatisere noe av denne oppmerksomheten slik at vi slipper å konsentrere oss hardt for å veksle gir om vi er en erfaren sjåfør. Mye går av seg selv uten at vi tenker nærmere over det.

Anbefaler trening og singletasking

I følge Goleman kan konsentrasjonen trenes, omtrent som en muskel. Det gjør man ved å la tankene sveve rundt og så prøve å fange dem inn igjen. Selv begynner han alltid dagen med meditasjon og mener det er en utmerket måte å trene konsentrasjonen på.

Goleman advarer folk mot å forsøke å gjøre flere ting samtidig for å spare tid. Mengden av det vi kan forholde oss til er begrenset. Den amerikanske psykologen nærmest fnyser av begrepet multitasking. De som tror det er til hjelp har ingen sans for prioritering og lurer i virkeligheten seg selv.  Selv om de gir inntrykk av at de løser flere problemer på en gang, mislykkes de i virkeligheten ofte med alle sammen.

I stedet anbefaler han singletasking, det å konsentrere seg om én oppgave om gangen. Da får man gjort alt både raskere og på en ordentlig måte. For å styrke konsentrasjonsevnen anbefaler han avspenningsøvelser og tilstrekkelig søvn. Sover man for lite, går det ut over konsentrasjonsevnen. I tillegg er maten viktig. Konsentrasjonen styrkes om en får i seg mindre kullhydrater, mer proteiner og ikke altfor mye kaffe. Dessuten er det viktig å ta pauser.    Virkelig kreativ er bare den som er virkelig avslappet, skriver Goleman.

Are-Holen.jpgMeditasjon gir konsentrasjon

Stressforsker ved NTNU, professor Are Holen, er også grunnlegger av ACEM - meditasjon Norge og har tro på meditasjon som hjelpemiddel til å styrke konsentrasjonen. Acem er en frivillig organisasjon som ble stiftet i Norge allerede i 1966 og arbeider for å bidra til menneskelig utvikling gjennom meditasjon og andre prosesser. Den meditasjonsteknikken som Acem benytter er ikke basert verken på religiøse, politiske eller filosofisk ideologi, men er basert på førstehåndserfaring, og er i samsvar med vitenskapelig forskning og psykologiske perspektiver. Den benytter en enkel teknikk som alle kan lære og som gir dyp avspenning, økt overskudd, redusert stress og på sikt større indre frihet

Professoren fra NTNU bekrefter at det er mulig å trene opp konsentrasjonsevnen og at det kan gjøres på flere måter, blant annet ved denne og andre former for meditasjon.

-           I mindfulness meditasjon brukes oppmerksomheten til å være mer tilstede i øyeblikket. I Acem-meditasjon, lar man tankene vandre fritt under meditasjon, forklarer han.

Denne teknikken demper rastløshet og forstyrrende elementer i bevisstheten. Etter meditasjonen er sinnet derfor mer fritt til å samle seg om jobb, studier eller samvær med andre, på møter eller privat.

I følge ham finnes det også andre måter å styrke konsentrasjonsevnen på.

-           Det å samle seg om en ting av gangen, singletasking, slik Goleman foreslår. Dessuten det venne seg til å pugge noe utenat, kan også hjelpe, legger han til.

ivar-vehler.jpg

Mindfulness

En av dem som hjelper bedrifter med oppmerksomhetstrening er Ivar Vehler, som er sosiolog og mindfulness-coach. Han har spesialisert seg nettopp på dette driver oppmerksomhetstrening for ledere i næringslivet. Vehler er mannen bak firmaet Co - Create Consulting & Publishing og han holder kurs og foredrag der han hjelper folk til å styrke oppmerksomheten ved meditasjonsformen mindfulness.

Mindfulness er en meditasjonsform som har bakgrunn i buddhismen. Grunnprinsippet i denne meditasjonsformen er å observere egne følelser på en nøytral måte, omtrent som skyer på himmelen, uten å forsøke å endre dem.  Metoden gjør det mulig å løse psykiske problemer av forskjellig slag. Ved å bevisstgjøre seg selv på hvordan en har det og akseptere følelser uten å forsøke å endre dem, kan en bli flinkere til å styre reaksjonene sine på alt som skjer rundt seg og ikke la seg kontrollere av negative følelser. Selv om metoden har bakgrunn i buddhismen, er den i dag anerkjent på vitenskapelig basis, som en metode som virker.

            Vehler mener vår moderne tid gjør at bedriftene står overfor store endringer og mange utfordringer. Fram til nå har teoriene fra samlebåndproduksjonen dominert måten å tenke på, men med framveksten av moderne kompetansearbeid og moderne teknologi trenger vi en ny tenkning og nye metoder som er bedre tilpasset vår nye virkelighet. Den nye virkeligheten innebærer en stadig økende kompleksitet, et stadig økende tempo, samt at endringene er flere og mer krevende. Et slikt arbeidsliv er spennende, men samtidig utfordrende både for den enkelte og for organisasjoner. Forutsetningen for å håndtere dette på en hensiktsmessig måte er evnen til å lede seg selv.

Hjelp til selvledelse

Det å kunne lede seg selv mener han er selve nøkkelen til bedre konsentrasjon. Han mener det er fullt mulig å trene oppmerksomheten ved å bruke mindfulness, men han påpeker samtidig at konsentrasjon er en ting, oppmerksomhet er noe annet. Mindfulness er en måte å trene opp oppmerksomheten på.

-           Oppmerksomhet forutsetter selvledelse i sin dypeste form. Mindfulness hjelper en til å legge merke til hvordan sinnet fungerer, sier han.

For moderne mennesker er tilværelsen full av forstyrrende elementer, mobiltelefoner, apper, sms’er og sosiale media. Vehler forklarer at mindfulness hjelper en til å bevisstgjøre seg på hvordan en lar seg prege av disse impulsene og forteller oss hvor oppmerksomheten er til enhver tid og hvordan du blir preget av informasjons-stresset.

-           Denne meditasjonsformen hjelper deg til å lede oppmerksomheten dit du ønsker å ha den. Dette er en ledelsesfaktor, sier han.

Mindfulness-coachen viser til at oppmerksomhet er viktig i møte med en medarbeider eller en kunde og det forutsetter evnen til konsentrasjon.

Fare for overload

Han ser en stor fare i vår moderne tid der vi omgis av så mye informasjon på alle kanter. Ulempen med dette informasjons-trykket er at vi rett og slett ikke klarer å forholde oss til det. Dermed blir hele systemet infisert og det har oppstått en overload.

.           Dette merkes i så fall veldig godt på prestasjonene, som faller, og det går veldig lett ut over helsa. Du merker det godt i kroppen, forklarer han.

            Han tror mange bedrifter sitter på en bombe uten at de er klar over det.

-           Det vil merkes godt når den detonerer, legger han til.

Informasjonstrykket som moderne mennesker utsettes for er det derfor all grunn til å ta på alvor. En vakker dag kan det bli bråstopp for medarbeiderne uten at noen helt vet hva som skjer. Dette er et resultat av en mental overload.

            Han mener dette kan forebygges ved å bli bedre på selvledelse, slik at en kan styre oppmerksomheten dit en ønsker å ha den.

-           Du kan velge hvordan du forholder deg til det du opplever. Dette er ikke bare konsentrasjonstrening, men går også på holdninger til det vi opplever, sier han.

Dette er en evne vi kan trene opp ved mindfulness. Da blir vi bedre kjent med hvordan vårt eget sinn fungerer. Mindfulness er en velegnet metode for å bli kjent med eget sinn.

Vehler er en ofte benyttet kursholder i mange bedrifter. Akkurat nå er han involvert i et stort forskningsprosjekt i en bedrift, en av dem som har blitt kåret til beste arbeidsplass. Han synes det er betegnende at en bedrift som allerede fungerer veldig bra søker den type rådgivning og coaching som han kan gi. Dette viser at de tar problemene på alvor, problemer som han tror en dag kommer til å eksplodere.

Den engasjerte mindfulness-eksperten forteller at han også har skrevet bok om emnet. Dens tittel er “Orkanens Øye” og han anbefaler den som et norsk supplement til Golemans bok.

Tekst: Steinar Sund