Gjør folk interesserte

Rund av jobbintervjuet eller lønnssamtalen med litt historiefortelling, og sjansen øker for at du og dine argumenter vil røske tak i den andre partens bevissthet. En historie er lettere å huske og gjør sterkere inntrykk på oss enn bare rasjonelle argumenter. Hvis fortellingen inneholder beskrivelser av hvordan noe føles, lukter eller smaker, aktiveres flere deler av hjernen enn om den bare formidler ord og fakta. 

Start med en hendelse eller fortell noe uventet, og la dette føre videre til en moralsk måloppnåelse eller leksjon på slutten. Ikke vær redd for å snakke om feil du har gjort eller utfordringer du har opplevd, det er ofte hvordan du har overvunnet disse, som er mest inspirerende og som gjør det til en god historie.

Historiefortelling i lederrollen og arbeidslivet

Her er fire nyttige metoder som du kan bruke på arbeidsplassen for å trollbinde folk og få de engasjerte.

1 Person – hvem handler det om?

En god historie krever en hovedperson som lytteren kan identifisere seg med. I lønnssamtalen eller jobbintervjuet er det «jeg» (fortelleren) som har den gitte hovedrollen. Men abstraksjoner som "man" eller "vi i selskapet" kan få lytteren til å kjede seg og miste fokus.

2 Sted – hvor og når finner det sted?

La den som lytter, få orientere seg om tid og rom. Ikke glem de fargerike og spesifikke detaljene. Hvis det var 20 minusgrader, speilblanke veier og en bil krasjet med deg på vei til din forrige jobb, si det på jobbintervjuet – dette er ting som fester seg, og tre ting er nok til at lytteren får et bilde i hodet.

3 Dilemma – historiens motor

Gå i detaljer om hindringer du har møtt og hvordan du klarte å overvinne dem. Utfordringer, enten de er små eller store, er nødvendig for å gjøre historien interessant. Velg ut en eller to bragder for å illustrere hvordan du samarbeider og håndterer vanskelige eller uventede situasjoner. 

4 Slutt – avrund historien

Til sist kommer du med en lærdom og konklusjon, en moral fra historien du har fortalt, eller for eksempel svaret på et spørsmål som har blitt stilt i begynnelsen av en presentasjon. I kortere eller mer improviserte samtaler er det ikke alltid nødvendig med en moral. Da kan det være nok at du skrur ned tempoet slik at slutten ikke blir for brå.

Les også: Slik blir du en god historieforteller - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Chef.se