Cecilie Ystenes Myhre, forteller at når en leder opplever at omgivelsenes krav og forventninger overstiger egen kapasitet, så vil det kunne oppstå mye stress.

– Konsekvensen av det over tid, vil kunne være at lederen ikke får maksimalt tilgang til de interne og eksterne ressursene hen ellers sitter på, og får begrenset ut av både sitt eget potensial – og dermed også arbeidsplassen. Det kan komme til uttrykk både ved forhastede beslutninger, eller det motsatte: prokrastinering, det å utsette valg. Feil skjer da også oftere enn ellers, og som leder vil du oppleve dårligere korttidshukommelse.

Lederen setter standarden

Ystenes Myhre forklarer at hvordan en leder reagerer på forventningspress, avhenger av flere faktorer.

– For arbeidsplassen er det uansett viktig å ha en leder som klarer å prosessere forventninger på en konstruktiv måte, og reagere løsningsorientert under press. Det vil si å reflektere, være effektiv, uten å forhaste, samt innhente den hjelpen eller kompetansen som må til for å løse problemet.

– Måten vi mennesker prosesserer blant annet inntrykk og fakta på, skaper følelser og tanker. Videre blir det til våre handlinger. Og det er som oftest våre handlinger som setter spor i en organisasjon. En leder som viser at hen evner å prosessere problemer og press på en konstruktiv måte, vil vise at hen evner å ta gode beslutninger under press – og på den måten gå foran som et godt eksempel for resten av selskapet. Som leder setter du referansepunktet og standarden for hvordan selskapet håndterer ulike utfordringer.

– Å ha en sterk ledermentalitet vil også si å ha en klar forståelse av hva det vil si å være leder, og stå i stormen når det gjelder. Forskningen forteller oss at de beste lederne er gode på å både reflektere, be om hjelp og reagere konstruktivt under press.

Cecilie Ystenes Myhre .jpg

Prøving og feiling

Ifølge Ystenes Myhre handler ledelse i stor grad om å få ut potensialet i et selskap.

– De fleste selskap består av de menneskene og produktene som selskapet lever av. Likevel, hvis du som leder skal gjøre selskapet bedre, må du starte med deg selv. Du må kjenne deg selv godt. Har du dette på plass, blir du langt mer effektiv i problemløsninger og i din daglige kommunikasjon med omgivelsene, enten det gjelder medarbeidere eller kunder. Når du er bevisst på deg selv, er du også i en helt annen posisjon til å ta kontroll på dine tanker, følelser og handlinger.

– Som gründer, leder og mentaltrener kan jeg selv si at jeg er i konstant utvikling. Men jeg kan også med hånden på hjertet si: hadde jeg ikke hatt med meg en bred psykologisk verktøykasse, som blant annet modellen «de 5 S-ene», hadde jeg ikke turt å satse på et gründerskap. Denne verktøykassen har gjort at jeg har kommet meg helskinnet gjennom mange utfordringer, og samtidig funnet en hel del mestring og motivasjon i å fortsette fremover og ta nye utfordringer. Og selvsagt: På veien har jeg gjort mange feil og tatt flere dårlige valg. Sånt hører med i enhver utviklingsprosess.

– I møter med klientene mine har jeg sett at de har liknende kunnskap og erfaringer i sin verktøykasse. Hele livet er basert på en type prøve- og feile-læring, og den pågår så lenge vi lever. Jo mer vi gjør, desto mer vil vi også sannsynligvis feile, lære og vokse. Men ved å være nysgjerrig på vår egen person og vår egen påvirkning på andre mennesker, blir det enklere å nå målet, og kanskje finner du etter hvert glede i de ukomfortable situasjonene.

De 5 S-ene

– «De 5 S-ene» er en modell jeg har laget som danner grunnlaget for boken Stå støtt. Den forener i stor grad de psykologiske retningene som jeg har erfaring med fungerer best i praksis under press.

1. Selvbevissthet: Å kjenne seg selv er en forutsetning for å videre kunne endre adferd. Når du vet hvilke styrker og svakheter du har, står du i en unik posisjon til å utvikle deg videre. Start med å reflektere mer i hverdagen over hva du tenker, føler og handler – dersom dette er noe du kjenner du bør bli bedre på.

2. Selvledelse: Når du kjenner deg selv godt, har du et godt utgangspunkt til å regulere deg selv. Det vil si at du evner å endre adferd og ta valg som er i tråd med dine daglige mål og ønsker – i øyeblikket. Å lede seg selv vil i stor grad si å sette mål, både kortsiktige og langsiktige, og gi deg selv feedback, men også be andre om det, for så å evaluere deg selv i hvordan planen har gått.

3. Selvomsorg: Som leder er det fort gjort å ende opp med å være ekstremt kritisk til seg selv. Det kan ende opp i negativ grubling, tankekjør og unødvendige nerver. Ved å vise deg selv omsorg i tøffe situasjoner vil du bli mer offensiv i problemløsning. Og OBS! Selvomsorg er ikke det samme som selvmedlidenhet. Når destruktive tanker oppstår; utfordre validiteten ved å sjekke av fakta vs. din tolkning. Hva ville du sagt til en lederkollega i samme situasjon? Sett perspektiv.

4. Styrkekilder: Lær deg å slappe skikkelig av! Identifiser ingrediensene i livet ditt som gjør at du senker tempo, henter deg inn og sørger for at kreativitet, mot og sterke relasjoner styrkes. Hvordan hviler du dersom du har 60 minutter til rådighet? 30 minutter? 15 minutter? 5 minutter? Ett minutt? En god «kriger» hviler når hen kan! Det samme må du som leder gjøre i de mest hektiske periodene av karrieren.

5. Sterke team: Ingen vinner alene – verken på jobb, i idretten eller i livet. Vær god på å skape stor trygghet og tillit til de rundt deg. Da legger du til rette for at alle føler de kan være autentiske og makse sitt potensial. Del mer av deg selv og vis at i lederrollen bor det også et menneske, med alt det innebærer.

– De bedriftene som lykkes med ledermentalitet, har et par ting til felles: De investerer vesentlig mer enn konkurrentene i folkene. Både når det gjelder ledertrening, individuell oppfølging, trygghet i form av gode ansettelseskontrakter og bredt støtteapparat. Det er en av de største årsakene til at de er best, ved siden av at de også selvfølgelig er gode på «faget» sitt. Det andre er at de bruker mye tid på styrkebasert feedback, samt evaluering og refleksjon etter prosesser. De beste lærer raskest, og for å gjøre det må man ha gode målprosesser, hyppig feedback og evaluere med kvalitet, avslutter Ystenes Myhre.

Cecilie Ystenes Myhre 3.jpg

Se opp for disse fallgruvene

 • En av de største fallgruvene mener jeg er å stå under press «alene». Å be om hjelp av for eksempel en kollega, mentor, konkurrent eller venn tar av enormt mye stress, og du vil ofte tenke raskere konstruktivt. De beste er gode på å gå til andre som kan ting bedre enn dem selv!
 • En annen fallgruve er å gjøre ting for komplekst under press. Det enkle er ofte det beste. Det handler om å gjøre det enkle excellent.
 • Det tredje er å bruke for liten tid på evaluering. Når jeg hører: «Dette må vi bare glemme og gå videre», så får jeg vondt i magen. Da går du glipp av mye læring, og i verste fall gjør du samme feil to ganger – unødvendig.

Fem måter å lykkes med ledermentalitet på

 1. Kjenn deg selv. Reflekter over hva du tenker, føler og handler, dersom dette er noe du du bør forbedre.
 2. Led deg selv. Sett kortsiktige og langsiktige mål, og gi deg selv feedback. Be også andre om det, og evaluer deg selv.
 3. Vis deg selv omsorg i tøffe situasjoner. Ved destruktive tanker, utfordre validiteten ved å sjekke av fakta mot din tolkning. Hva ville du sagt til andre i samme situasjon?
 4. Lær deg å slappe av. Hva gjør at du senker tempo og henter deg inn? Hvil når du kan – særlig når det er mest hektisk.
 5. Skap trygghet og tillit til de rundt deg. Del mer av deg selv: Vis at i lederrollen bor det også et menneske. 

Ystenes Myhres bok- og podkasttips

 • Operativ psykologi av Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen
 • Suveren på jobb av Morten T. Hansen
 • Woman at work, Harvard sin egen podkast
 • The McKinsey podkast
 • Stormkast
 • The chimp paradox av Steve Peters
 • Grit av Angela Duckworth

 

Om Cecilie Ystenes Myhre
Jobb: Eier og leder i konsulentselskapet Raw Performance. Jobber som mental- og ledertrener for et bredt spekter av mennesker. Forfatter av boken Mental Styrketrening.
Utdanning: Master i Org/Ledelse, NTNU, Bachelor i Psykologi, UIO.
Erfaring: Etablering, ledelse, oppbygging og utvikling av egne selskap siden hun var 27 år.  Erfaring med å jobbe med noen av verdens og Norges største prestasjonskulturer. .Aktuell med ny bok februar 2021: STÅ STØTT, og lanserer også Podkasten GRIT.

 

Tekst: Cecilie H. Hammernes          Foto: Hilde Brevig