Sannheten kommer frem til slutt – ofte i en sluttsamtale, øyeblikket der tidligere medarbeidere forteller om hvordan ting egentlig var. Men hvorfor vente til akkurat det øyeblikket for å få vite at en feilkommunikasjon eller dårlige erfaringer – ting som til og med kan fikses eller forebygges – var grunnen til at du nå mister en god medarbeider? 

Nøkkelen til å beholde ansatte

Innsikten, bekymringene og tilbakemeldingene som kan komme til overflaten i en stay-samtale, kan være svært nyttig informasjon for deg som leder. Samtalen kan hjelpe deg med å finne ut hva den ansatte trenger for å bli, og sikrer at du bygger en så sterk bedriftskultur som mulig.

En stay-samtale er en mye mer proaktiv tilnærming som gjør det mulig for ansatte å snakke gjennom grunner til å bli på jobben, og hva som kan føre til at de slutter – før de faktisk gjør det. Disse samtalene er nyttige fordi lederen åpner døren for dem, og de ansatte blir derfor ikke like nervøse for å ta opp noe som bekymrer dem. 

Slik gjennomfører du stay-samtaler

Du trenger ikke vente på at en misfornøyd ansatt skal si noe overraskende for å kunne komme i gang med jevnlige stay-samtaler. Her er noen tips til hvordan du kan gjøre det:

  • Ha jevnlige samtaler på rundt en halvtime, gjerne én gang i måneden. La samtalen være uformell og konverserende der du stiller standard, strukturerte spørsmål.
  • Prøv 2x2-strategien. Hver person deler to ting:
  1. Hva de gjør bra, og hva den andre personen gjør bra
  2. Hva de kan bli bedre på, og hva den andre personen kan bli bedre på. 

Dette tar bort følelsen av å bli kritisert, noe som gjør at personen kan høre det uten å bli defensiv. 

  • Vær forberedt på ubehagelige sannheter. Når du går inn i en stay-samtale, må du være forberedt på å høre den virkelige sannheten med et åpent sinn for å invitere en samarbeidende og ekte dialog inn i møtet. 
  • Vær en rollemodell. Ikke forvent at den ansatte skal dele alle sine mangler eller problemer de står overfor, uten at du gjør det samme. Det er viktig å gå foran med et godt eksempel ved å selv ta opp selvkritikk og identifisere en måte å adressere det på. 
  • Velg riktig tidspunkt. Stay-samtaler kan gjennomføres periodisk eller i spesielle situasjoner, for eksempel når en ansatt har vært i selskapet i en viss periode, etter ferdigstillelse av et viktig prosjekt eller i tider med organisasjonsendring.
  • Still de riktige spørsmålene. Still åpne, men direkte spørsmål: «Hva kan jeg starte, stoppe eller fortsette å gjøre for å støtte deg bedre?" Denne proaktive tilnærmingen føles styrkende og sender meldingen "Jeg er investert i din vekst, trivsel og suksess."

Les også: Rekrutteringsveileder fra A-Å

Tekst: Cecile Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Success.com