Bli kjent med de du jobber med: Bruk tid på å bygge fellesskap og relasjoner. Ta initiativ, vis engasjement, spør, lytt og fortell.

Møt forslag og meninger på en god måte: Vær nysgjerrig på hva andre mener og tenker.

Del kunnskap og erfaringer: Dette kan bidra til et miljø hvor alle føler seg verdsatt og inkludert.

Be om tilbakemeldinger, innspill og hjelp: Dette viser at du verdsetter andres meninger og bidrag.

Innrøm feil og vis usikkerhet: Å være åpen om feil og usikkerheter kan oppmuntre andre til å gjøre det samme.

Det er også viktig å skape en kultur der ansatte føler seg trygge på å uttrykke seg fritt, dele ideer og stille spørsmål uten frykt for represalier. Dette kan føre til økt kreativitet, bedre samarbeid og høyere jobbtilfredshet. Ledere spiller en nøkkelrolle i å fremme psykologisk trygghet ved å være åpne for tilbakemeldinger og ved å anerkjenne og verdsette de ansattes bidrag.

Les også: Kulturkoder – grepet du tar for å knytte strategien til kulturen - ledernytt.no 

Kultur er definert som summen av de verdiprioriteringene som finnes i det teamet eller den organisasjonen du har.”

For å implementere disse strategiene effektivt, kan det være nyttig å ha regelmessige møter hvor ansatte kan dele sine tanker og ideer i et støttende miljø. Det kan også være nyttig å ha klare retningslinjer som fremmer psykologisk trygghet og å sørge for at alle ansatte er klar over disse prinsippene.

Les også: Slik lykkes du med effektive møter - ledernytt.no

Flere møteledere foretrekker å skjule egen usikkerhet. Det er mye bedre at de er åpne og sørger for å få andre til å tenke smart sammen med seg

Tekst: Redaksjonen i LederNytt  Kilde: HR Norge  Foto: Istock.com