I boken The Burnout Challenge av Christina Maslach og Michael Leiter, kommer forfatterne med sin grundige vitenskapelige bakgrunn om temaet utbrenthet. Her er deres konklusjoner over hva som fører til utbrenthet blant ansatte:

1. For mange jobbkrav

Når jobbkravene blir for mange, timene for lange og ressursene til å håndtere dem er for få, kan resultatet bli utbrenthet. Hjemmekontor fører til at problemene dine ikke blir sett av andre i tillegg til at du må håndtere alle distraksjonene som skjer i hjemmet. For å mestre dette bør du strebe etter å oppnå en balanse mellom ressurser og krav, og sette klare grenser mellom arbeid og fritid.

Les også: Ansatte med hjemmekontor opplever større psykologisk stress enn de som bare jobber på arbeidsplassen sin - ledernytt.no

2. Føler lite kontroll

Når organisasjonen legger smale begrensninger for hvordan arbeidet skal utføres, eller ikke gir rom for skjønn eller innovasjon, kan arbeidstakere føle at deres meninger eller bidrag ikke har noe å si. La medarbeiderne få mer tillit slik at de får mulighet til å delta i arbeidsoppgavene, også på egne premisser. Gi dem enda mer autonomi og fleksibilitet i arbeidet sitt.

Les også: Økt trivsel og motivasjon med autonomi - ledernytt.no

3. Ubalanserte belønninger

Penger er selvsagt viktig, men takknemlighet, ros og sosial anerkjennelse er også viktige og meningsfulle belønninger for alle ansatte. For mange er dette kanskje enda viktigere enn god lønn. For å opprettholde en slik type kultur, kreves det tydelig anerkjennelse av bidragene folk kommer med – særlig slik at flere kan se det – så vel som rettferdig lønn for den jobben de gjør.

Les også: Det er en enorm kraft som ligger i å se og bli sett, å heie på og bli heiet på - ledernytt.no

4. Manglende følelse av fellesskap

For å kunne gi sosial støtte og unngå utbrenthet er man avhengig av at kvaliteten på forholdet mellom ansatte på jobben er sterk. Du kan forbedre arbeidskulturen din ved å pleie positive relasjoner med mennesker, aktivt lytte til tilbakemeldinger folk kommer med samt veilede og gi råd til medarbeiderne. Du kan også skape en følelse av fellesskap ved at dere blir enige om et felles høyere formål, som for eksempel en miljømessig sak.

5. Organisasjonen handler urettferdig

På en arbeidsplass der beslutningene ikke er etisk riktige eller balanserte, vil folk føle seg urettferdig behandlet. Når folk ikke føler seg rettferdig behandlet, vil de heller ikke respektere arbeidsplassen og selskapets retningslinjer og prosedyrer. For å oppnå en forbedring i rettferdigheten må du lede med en vilje til å lytte og akseptere endring.

Les også: Fem måter for å bli en bedre lytter - ledernytt.no

6. Ulikt verdigrunnlag

Verdier er det som knytter ansatte og jobben sammen. Det er det som skaper motivasjonen som gjør at man ønsker å jobbe for og gi ekstra for akkurat denne bedriften. Verdier er mye mer verdt enn penger noen gang kan bli. Før du blir ansatt noe sted, ta alltid en grundig titt på verdiene som ligger i bedriften.

Ser du tegn på utbrenthet i teamet ditt – enten hos deg selv eller andre? Da bør du snarest evaluere årsakene og anbefalingene som er oppsummert her, før kostnadene og risikoen blir nådestøtet både for medarbeidere og for organisasjonen din.

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Inc.com