Alle er vi mer eller mindre vanemennesker.  Psykologien sier at alle voksne mennesker er “slaver” av sine vaner.  Vi gjør, sier og tenker de samme tingene om og om igjen. Vi tenker ikke over det en gang, det meste går på autopilot.  Som barn var du preget av dine impulser, som voksne blir vi preget av våre vaner!  Opp gjennom livet har vi formet våre vaner og vår innstilling.

Hva skjer hvis du har et ønske om å forandre deg?  Om du ønsker å ville lykkes bedre på et eller annet felt, eller i livet generelt?  De aller fleste av oss har slike tanker og ønsker av og til, ja, det er faktisk en vane for oss å «ville drømme» eller ønske oss en annen situasjon!  Men er du klar over at det som da kreves, er at du da må endre en eller flere vaner?

Som barn var du preget av dine impulser, som voksne blir vi preget av våre vaner!  Opp gjennom livet har vi formet våre vaner og vår innstilling.

Visste du at forskning viser at den største forskjellen på de som er misfornøyd med seg selv og livet, og de som har lykkes, ligger i de vanene de har tilegnet seg?  Gode vaner er nøkkelen til all suksess, mens dårlige vaner er den åpne døren til ikke å ha det godt med seg selv.

Så, dersom du ønsker å lykkes med noe, eller “begynne et nytt liv”, må det første skrittet være å forme gode vaner – og bli de gode vanenes slave!  Når vi vet at handlingene våre er bestemt av følelser og vaner, så ville det jo være fornuftig at disse følelsene og vanene er gode for deg, ikke sant?  Altså må de dårlige vanene lukes bort og graves ned!  Er dette mulig?

Forskning viser at den største forskjellen på de som er misfornøyd med seg selv og livet, og de som har lykkes, ligger i de vanene de har tilegnet seg

Det er en av livets lover at skal man endre en vane, så må den erstattes av en ny!  Langsomt og sikkert må du forme vaner som tjener dine interesser og som fører til suksess for deg.  Det å danne en ny vane, eller erstatte en som er dårlig, krever bevissthet, vilje og repetisjon.  Det må repeteres så ofte at de snart blir en del av din hverdag og ditt ubevisste sinn.  Og hvis det er en god vane (som du bevisst ønsket deg), vil lysten etter å virke etter den nye vanen bli stor og gledesfylt, entusiasmen vil stige og du vil møte dagen og omverden med stor forventning!

Psykologien sier at det tar omtrent 3 til 4 uker å «programmere» inn en ny vane.  Det under forutsetning av at man er bevisst på det hver dag.  Hvis vi virkelig vil lykkes, må den eksisterende vanen byttes ut med den nye (ønskede) vanen og vi må jobbe bevisst med dette i ukene fremover.  Ellers skjer det ingen ting… jo, det som skjer er at det som alltid har skjedd vil fortsette med å skje – og det var jo ikke meningen?

Et godt bilde på det som skjer, er metaforen om elefanten.  Når du rir på en elefant kan du ha illusjonen av å kontrollere enorme krefter.  I realiteten er du fullstendig hjelpeløs i forhold til det store dyret.  Så lenge elefanten er fornøyd og glad, er sjansen stor for at samspillet fungerer.  Men i det øyeblikket en tiger dukker opp, settes rytteren helt ute av spill.

Psykologien sier at det tar omtrent 3 til 4 uker å «programmere» inn en ny vane.  Det under forutsetning av at man er bevisst på det hver dag.  

Elefanten og rytteren er en metafor for samspillet mellom den bevisste og den ubevisste delen av hjernen din. Den bevisste delen, rytteren, er bitteliten og råder over svært begrensede ressurser.  Den ubevisste delen, elefanten, dominerer i kraft av størrelse og rå kraft, og råder over de største ressursene. Den tenker ikke slik rytteren gjør, men handler instinktivt.  Den søker kjente, opptråkkede stier og reagerer på emosjonelle stimuli.

De fleste sliter med å temme elefanten sin.  Det er vanskelig å bryte med gamle, dårlige vaner. Elefanten i deg (det ubevisste) reagerer, handler og snakker på ren impuls, den får deg kanskje til å fly opp i raseri, den kan løpe helt løpsk, hvis du har sluppet tøylene og har latt elefanten ta styringen selv.  Går ting et menneske imot (dvs. at en “tiger” dukker opp), skjer det for de fleste at elefanten tar over og reagerer – og som oftest tjener ikke dette personens beste!

La oss ta et eksempel.  Reidar er salgsleder og jobber med salg og kundeoppfølging.  Når han ser tilbake på siste årets virke, blir han litt beskjemmet over at så lite av tiden (prosentvis) har gått med til aktiv kontakt, møter, salgssituasjoner og til å følge opp gamle kontakter og kunder (enda han må innrømme at det er det som er jobben hans).  I tillegg spiser han nokså usunt. 

Reidar lover seg selv ”å ta skjeen i en annen hånd”.  Heretter… og så videre.  I tillegg lover han seg selv å ikke spise så mye sjokolade (bare i helgen) og leve sunnere!  Dette fungerer bra noen dager, kanskje et par uker, men så faller han tilbake til det gamle mønsteret…

Er det noen som kjenner seg igjen…?  Reidar ønsker seg altså noen nye vaner: ”jeg skal skjerpe meg – det kan føre til mer salg og oppdrag, og jeg skal leve sunnere!”  Men det han ikke vet, er at de dårlige vanene er vonde å vende.  Underbevisstheten hans (elefanten) sier: det er for stor anstrengelse, jeg gidder ikke, jeg er for trett, er det så viktig da? jeg har jo i grunnen klart meg brukbart slik jeg var før… (… men én dag skal jeg gjøre det!)

Skal Reidar klare å forandre seg (les: sine vaner), må han ha klarere for seg hva gevinsten blir.  Og han må begeistre seg selv for målet (gevinsten) og tro på at han skal klare det – samtidig som det må være realistisk.  Psykologene sier at viljen alltid følger det sterkeste motivet!  Så hva motiverer Reidar mest?  Å gjøre det, eller å la være å gjøre det?  Reidar må være veldig bevisst sitt «nye jeg».  Han må ha en konkret plan, et konkret handlingsmønster og en konkret agenda som han må repetere hver dag.  Og han må være standhaftig med dette en måneds tid.  Først da kan den nye adferden, vanene, ha fått satt seg, han vil kunne se fordelene, og ting vil gå «som en lek».

Oppskriften på “suksess” er ikke spesielt vanskelig, men den krever repetisjoner og en indre programmering for å lykkes.  Og det er stor forskjell på de som tar dette alvorlig og får det til, og de som bare erkjenner at dette var en bra oppskrift, og lever videre som før.  Oppskriften er kjent for de fleste og har vært beskrevet i utallige bøker gjennom tidene.  Den består ganske enkelt i å kvitte seg med dårlige vaner og virkelig jobbe med de gode!  På den måten programmerer du ditt ubevisste sinn (“elefanten” i deg) til å reagere riktig og handle instinktivt suksessfullt.

Nye vaner er skjøre i begynnelsen!

TEKST:Tore Holtskog, han er seniorpartner i firmaet Holtskog & Co og startet firmaet i 1988.  Han har vært bedriftskonsulent, kursleder og foredragsholder for norsk næringsliv siden da.