Suksessrike mennesker som når målene sine deler gjerne noen kjennetegn og faktorer som utløser og medvirker til deres suksess. Det finnes noen generelle verktøy som gjelder for alle, uansett hvilket utgangspunkt du har. Det handler om mønster som er mulig å lære. Noen har sterke medfødte evner, men det er også mulig å trene på, og lære av de beste. Det trenger ikke være store sprang i innovasjon, men de små tingene i hverdagen som teller skrittene mot suksess, hva nå enn målene dine er.

I følge forfatteren Casey Imafidon er det 10 konkrete ting suksessrike mennesker gjør litt annerledes enn andre. De tenker annerledes, handler annerledes og til syvende og sist utmerker seg på bestemte måter der de har tydelig fokus på målene og visjonene sine. De slentrer ikke unna visjonen, men ledsages av en klar og tydelig visjon, og utfører kontinuerlige handlinger som støtter denne.

Visjonen er ledestjernen. Det er lampen du holder i mørket hvis du går deg vill en kald vinternatt. Alle kan havne på avsides veier midt på mørke natten, men ikke alle har med seg lykten som viser vei.

Daglige rutiner

Imafidon fremhever noen kjennetegn som gjennomføres daglig:

1. De vektlegger kontinuitet og sammenheng i sine oppgaver

De er fokuserte på mål og gjennomføring av delmålene i hverdagen. De har høy prioriteringsevne og lar seg ikke forstyrre av uroelementer eller annet som får dem ut av fokus. De viktigste oppgavene prioriteres først. De fører en jevn og logisk, sammenhengende timeplan.

2. De setter seg daglige mål

For eksempel kan du skrive ned minst 3 gjennomførbare ting som støtter visjonen din og målene for der du befinner deg i handlings- eller forretningsplanen.

3. De tar vare på de rette relasjonene

Det vil alltid være noen ute etter energien din, kompetansen din eller tjenestene dine, men ikke alle er verdt tiden og innsatsen. Du har ikke tid til en til en møter med alle, så du må være selektiv. Suksessrike mennesker holder seg til støttende og inspirerende relasjoner. De bygger nettverk med likesinnede og/eller mennesker som på ulike måter støtter deres visjon og anerkjenner deres arbeid.

4. De utviser høy emosjonell intelligens

Emosjonelt intelligente mennesker ser bestandig etter måter å bidra til miljøet de er en del av. De ser gjerne etter nye måter å dele på og gjensidig berike sine relasjoner. De anvender sin emosjonelle årvåkenhet til å tenke progressivt inn i fremtiden og vurdere følgen og konsekvensene av støttende og berikende relasjoner. De er gjerne aktive problemløsere og motivatorer, en kvalitet som ofte inspirerer andre til å vokse og utvikle seg til den beste utgaven av seg selv.

5. De er handlekraftig og gjennomfører

Suksessrike mennesker tar initiativ og gjennomfører nødvendige oppgaver og sørger for fremskritt. De lar seg ikke overvelde, men tar nødvendige pauser og jobber kontinuerlig mot målene som er satt.

6. De praktiserer positivt selvsnakk

De er trygge på seg selv og bygger opp under egen verdi og integritet med positive tanker om seg selv. De tenker og snakker positivt om det som skjer med og rundt dem eller aksepterer det de ikke kan gjøre noe med. De vet å booste sin egen selvtillit på kreative og intellektuelle måter.

Gi meg styrke til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å forstå forskjellen..

7. De tar vare på helsen

En sterk helse med sterk kropp og sinn har stor betydning for suksess. Spis sunn mat som bygger og styrker kroppen din, holder deg skjerpet og optimal. Kroppen er din motor. Ta vare på den. Styr unna det som svekker helsen din. Kropp og sinn henger sammen og påvirker hverandre gjensidig.

8. De mediterer og slapper av

Meditasjon tillater deg å trene på fokusering og bli mer målrettet og mindre stresset eller emosjonelt uklar. Klarhet og balanse i sinnet gir større kapasitet til jobb og aktivitet. Det har vært skrevet om og forsket på mange fordeler med meditasjon. Praktiser dette daglig.

9. De er opptatt av små skritt mot forbedring for realiseringen av større mål

Delmålene holder oss på veien mot de større målene. Husk dominoeffekten av å ta hvert skritt i riktig retning. Ikke hast av gårde, men tenk deg om underveis og gjør små forbedringer hver dag.

10. De våkner tidlig

Det ser ut til å være en tradisjon for suksessrike mennesker å stå tidlig opp. Det er kanskje noe med roen en tidlig morgen før alt busset fra verden utenfor har stått på lenge nok og man har rukket å bli distrahert av møter på møter på møter. En tidlig morgen kan gi frisk bris.

Til slutt, det krever kontinuerlig praksis og trening for å bli suksessrik. Suksess skjer ikke tilfeldig, selv om det gjerne dukker opp tilfeldigheter underveis. Suksess er konsekvensen av at du forplikter deg og holder deg til de målene du har satt.

Tekst: Anne Marie Iversen  Foto: Istock.com  Kilde: www.success.com