Her er de 10 beste egenskapene som Google har kommet fram til:

1) Er en bra lagleder

Nei, det handler ikke om å stadig slukke branner. Tvert imot kan du som leder se disse problemene som muligheter til å dele dine erfaringer og kunnskaper med medarbeiderne. Det blir som en undervisning i hverdagen.

LES OGSÅ: 10 ledergrep som gir teamet ditt godfølelse

2) Skaper lag – ikke små øyer

En leder som skaper sterke arbeidslag gir nok frihet og mulighet til å teste ut nye ting og utvikler sin egen arbeidsmetode. Når medarbeiderne får et stort egenansvar er det nødvendig at lederen passer på at de rette verktøyene er tilgjengelige for at de skal kunne gjøre en bra jobb.

3) Skaper et inkluderende arbeidsmiljø

I et arbeidsmiljø med høy psykologisk sikkerhet tør man å ta sjanser innenfor arbeidsgruppen sin. I en slik arbeidsgruppe dømmer ingen en idé på forhånd og man tør å ta initiativ – selv om det fører til feil.

LES OGSÅ: Gode ledere heier på sine medarbeidere

4) Er resultatorientert

En god leder får sine omgivelser til å vokse, ifølge Googles studie. En slik leder har god kontroll på hvor medarbeiderne befinner seg kunnskapsmessig, hva som motiverer dem, og jobber for å få fram deres virkelige potensial.

LES OGSÅ: Høy arbeidsglede gir mer produktivitet og bedre resultater

5) Er en god kommunikator

En atferd som løftes fram blant ledere, er det å kunne lytte. Det er viktig for å kunne forstå ulike meninger og innsikter fra dine medarbeidere. De er også flinke til å berømme spesifikke innsatser ofte – men nøler ikke med å, på en konstruktiv måte, gi tilbakemelding for at arbeidslaget skal fortsette å utvikles.

LES OGSÅ: Kommunikasjon som løfter

6) Lar sine medarbeidere gjøre karriere

En leder som forsøker å bremse sine medarbeidere i karrieren er ingen bra leder. Forsøk å foreslå forskjellige karriereveier og innse at ikke alle vil gå i samme fotspor.

7) Deler sin visjon

Du kan ha en tydelig visjon og strategi for hvordan dere skal komme dit. Men det er viktig å inkludere medarbeiderne dine i disse visjonene for at arbeidet deres skal få et mer tydelig formål.

8) Har innsikt i medarbeidernes arbeid

For å bygge opp tillit hos dine medarbeidere bør du ha satt deg godt inn i arbeidet deres. Selv om de har sine spisskompetanser, bør de merke at du kan lede arbeidslaget. Er du ny som leder: Ta deg tid til å sette deg inn i medarbeidernes hverdag. Det gir respekt!

LES OGSÅ: Gode ledere gir tillit og spillerom til den enkelte.

9) Har et helhetsbilde

Det finnes ledere som motiverer sine medarbeidere gjennom å konkurrere mot andre avdelinger. Men ifølge Google er det mer framgangsrikt som leder å ta på seg «den store hatten» og se hva som er best for bedriften i sin helhet. Det vinner du på i lengden.

10) Tør å ta tøffe beslutninger

Alle ledere må ta beslutninger – store som små. Men det er viktig å kunne forklare hvilket grunnlag du baserer beslutninger på og hvordan dere skal gå i gang. Det kommer til å øke innsikten hos medarbeiderne om hvorfor dere er på vei et spesielt sted.

LES OGSÅ: Kunsten å ta en beslutning – lederens viktigste kompetanse