Bli klar over hva et team er

Et team har en felles oppgave, og samarbeid om oppgaven skal gi merverdi, mer kunnskap og flere perspektiver som gir mer kreative løsninger.

Å bygge et team kan ta tid. For at det skal fungere godt, kreves det kontinuerlig vedlikeholdsarbeid. Teamene må jobbe tett sammen for å nå målene, mål som skal være klare og tydelige. I tillegg må  teamene evaluere arbeidet sitt regelmessig.

Hvor mange medlemmer gruppen skal bestå av, og hvilke kompetanser og ferdigheter som kreves, styres av oppgaven. Et passende antall teammedlemmer er ofte rundt syv personer, men det er selvsagt mulig å inkludere flere. Samtidig, siden det er det nære forholdet mellom medlemmene som påvirker resultatet, kan for mange personer skape større og flere utfordringer.

Medlemmene av teamet skal kjenne hverandres ferdigheter, men et vanlig problem er at ansatte ofte vet for lite om hva hver enkelt vet og gjør og hvilke roller de har. Poenget med å jobbe i team er å dra nytte av hverandres kunnskap, så jo mer de vet om hverandre, desto bedre samarbeider de. Når alle hjelper hverandre og tar felles ansvar, blir resultatene bedre.

Les også: Team fra start til slutt - ledernytt.no

Samarbeid må trenes på

Det holder ikke å bare omdøpe en gruppe til et team. Det krever en felles oppgave og det krever utviklingsarbeid å lære å jobbe sammen.

Når man ser på for eksempel et fotballag, så kjenner alle målet, og spillerne har klare roller og ferdigheter på banen. De trener mer sammen enn de spiller kamper, og laget har en trener som jobber med både individene og laget som helhet. Treneren sørger for at arbeidet følges opp og gir tilbakemeldinger, og teamet diskuterer – og lærer – av både suksess og tap. Dette gjelder også for team i arbeidslivet, men mange team fokuserer kun på oppgaven og glemmer å pleie samarbeid.

Les også: Trygghet og tillit i team – dette sier forskningen - ledernytt.no

Oppfølging og evaluering

For å få til et godt samarbeid, trenger de ansatte opplæring både i kommunikasjon og møteteknikk. Møter er selve kjernen i teamarbeid og må varieres og følges opp. Et av grunnlagene for suksess er evaluering og konstant utvikling.

Din rolle er å lede arbeidet, være tydelig, stille krav, håndtere relasjoner, se behovene i gruppen, støtte og gi tilbakemeldinger. Vær også bevisst på de individuelle behovene. Det er først og fremst spillernes ferdigheter som må utvikles. Selv om man i et team må kunne tilpasse seg andre og være innstilt på å ikke alltid få viljen sin, må et team kunne gi rom for soloinnsats når det er nødvendig.

LES OGSÅ: Artikkelserien om teamledelse

Test om gruppen din er et team

Medlemmene av gruppen ...

 • har ett eller flere felles og klare mål
 • deler tid og andre ressurser
 • løser problemer sammen
 • tar gjensidig ansvar
 • har en felles måte å jobbe på
 • har klare rammer for ulike roller
 • er preget av respekt, omtanke, ærlighet og tydelighet
 • lar både den enkelte og gruppen utvikle seg
 • har det gøy og trives sammen
   

Tekst: Redaksjonen i LederNytt  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se