Forskjellen mellom en god og en utmerket leder handler om kompetanseutvikling, men ofte blir ikke lederes kompetanseutvikling prioritert i den grad den burde. Her er fire konsekvenser for din virksomhet dersom dere ikke setter videreutdanning høyt på agendaen.

Uengasjerte og syke ansatte

I en undersøkelse gjennomført av Chef, sier en fjerdedel at de har en svak leder, og blant dem er det ingen som føler seg forpliktet til sin rolle. I tillegg er også sykefraværet og stressnivået betydelig høyere i denne gruppen. Blant de ansatte som sier de har en utmerket leder, oppgir 73 prosent mer engasjement i jobben.

Les også: Lederutvikling i hybridtiden - ledernytt.no

Lønnsomheten går ned

I selskaper der respondentene oppgir at de har en utmerket leder, har lønnsomheten økt med gjennomsnittlig 16 prosent i løpet av et år, mens i selskaper der gruppen mener de har svake ledere, har det i snitt vært en nedgang i selskapets lønnsomhet på 17 prosent.

Les også: Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser - ledernytt.no

Vanskelig å tiltrekke seg gode ledere

En virksomhet krever kunnskapsrike og kompetente ledere for å tiltrekke seg de rette medarbeiderne. En del av det å være en attraktiv arbeidsplass er å tilby et miljø der ansatte kan utvikle seg. Kompetanseutvikling må derfor prioriteres og planlegges.

Les også: Hvordan utvikle mellomledere som skaper resultater - ledernytt.no

Blir forbigått

Ideelt sett bør man lære raskere enn verden endrer seg. De lederne som allerede nå har god innsikt i egne kompetanseutviklingsbehov, vil ha et solid forsprang når de får budsjett og tid til utvikling. For de lederne som ikke har begynt å kartlegge kompetansegapet, er det stor risiko for å ligge på etterskudd.

Dette bør du gjøre for å øke kompetanseutvikling i din virksomhet

  • Kartlegg og prioriter hvilke områder som må styrkes, og deretter sikre tid og budsjett til kompetanseutvikling.
  • Ta i bruk bedriftstilpasset opplæring hvor målrettet innsats effektiviserer investeringen både med tanke på tid og budsjett. Da kan du øke kompetansen til alle ledere i bedriften samtidig.
  • Styrk grunnlaget og legg til situasjonskunnskapen for nye kanaler og situasjoner. Hvilke behov og forutsetninger har vi? Hvordan skal vi gjøre det?

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se