Vær tett på uten å kvele andre

I økonomiske nedgangstider vil mange ledere holde seg nærmere medarbeiderne for å få mer kontroll. De kaller inn til flere møter og krever mer rapportering og detaljer for å forstå hva som skjer. De vil sørge for at teamet er på rett spor og gjøre det de kan for å fikse situasjonen. Men å bevege seg nærmere de ansatte er en risikabel manøver. En leder som driver med detaljstyring, kan skape en følelse av direkte mistillit. Det tar også oppmerksomheten deres bort fra å gjøre jobben sin, og resultatet kan være kvelende i stedet for stimulerende.

Hensikten med å komme nærmere er å motivere, gi energi og støtte. En balansert tilnærming er «touch and go», å informere teamene om problemene de står overfor, men heller ikke ta vekten fra deres skuldre og over på deg selv. Sørg for at teamet ditt vet hva som er deres oppgaver, slik at ikke du tar over det de faktisk skal gjøre.

Les også: Mangel på indre motivasjon kan skakkjøre endringsprosjektet ditt - ledernytt.no

Jobb raskere uten å bli panisk

I krisetider kan ikke ledere sitte med hendene i fanget; tid er alt. Men en vanlig felle ledere ofte går i, er å tro at de har mindre tid enn de faktisk har. De kommer opp med imaginære og selvpålagte tidsfrister, noe som kan føre til unødig stress.

Når ting blir vanskelig, har ledere en tendens til å bli mer egosentriske. Når andre protesterer mot en idé eller et forslag, blir det raskt tolket som motstand og hindringer, noe som kan hemme selvstendig tenkning og bedre løsninger.

En tilnærming er å skape en god balanse mellom ideer, beslutninger og handlinger. Lag strukturer og prosesser der du lar andre (styret, eksterne rådgivere eller gode kollegaer) vurdere og stille spørsmål ved planene dine. Du har ikke tid til uendelig byråkrati, så gjør disse prosessene raskt og uformelt, som for eksempel gjennom en kort telefonsamtale.

Les også: Få indre balanse som leder – og skap en mer balansert verden - ledernytt.no

Øk arbeidsmengden uten å ofre relasjoner

Den tredje typiske fellen i økonomiske nedgangstider er at ledere blir mer oppgaveorienterte og mindre oppmerksomme på relasjoner. Mange ledere ber teamene sine om å ta på seg en større arbeidsmengde fordi "mer" føles som ansvarlig ledelse. Som et resultat blir utviklingskurs satt på vent eller kansellert, fordeler kuttes og høflighet og empati blir ikke-eksisterende.

Gode ansatte slutter sjelden fordi jobben eller tidene blir vanskeligere. De slutter fordi de mister troen på lederne. Folk går på jobb mest av alt på grunn av fellesskapet de føler med kollegene sine. Så fortsett å investere i relasjonsbygging. Oppretthold en balansert tilnærming til relasjoner og oppgaveprioriteringer. Vær transparent med teamet ditt: Hva slags type arbeidsforhold forventer du å se i en tøff periode? Hvilken kvalitet skal det ha? Hvilken støtte forventer dere av hverandre? Ta et skritt tilbake – sammen med teamet ditt – og finn ut hvordan suksess ser ut for dere.

Les også: Slik får du sterkere relasjoner til dine medarbeidere - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org