I statsministerens tale om tiltakene mot koronaviruset uttalte Erna Solberg at «i Norge står vi sammen når det gjelder. Vi mobiliserer til dugnad og samarbeid i små og store lokalsamfunn. Nå er dette viktigere enn noen gang». Dugnad- og felleskapsånden resonnerer godt med den norske konsensuskulturen hvor vi er opptatt av å skape trygghet og tilhørighet, men resultatene fra vår nye bedriftskulturundersøkelse viser at dette ikke er nok og er ikke hva norske bedrifter lenger trenger. Vi må tørre å utfordre samfunnsnormene.  “What got you here, won’t get you there». Nå er tiden for inne for å ta risiko gjennom visjonær tenking.

Samfunnskriser reflekteres i bedriftskulturene. Verdier som mangfold, empati, innovasjon og risikovilje har blitt de nye «need to have»-verktøyenefor å håndtere utfordringene som næringslivet nå står overfor.

Over 80 prosent av selskapers konkurransefortrinn stammer fra immaterielle verdier - som talent, kultur og ledelse. På tross av dette blir kultur og verdier sjeldent vektlagt, kartlagt eller målt, hverken i endringsprosesser, forretningsstrategier eller årsrapporter. Hittil har ikke bedriftsledere tatt kulturintelligens på alvor, dette er en trend som må snu om bedriftene skal bli konkurransedyktige.

Den ferske undersøkelsen vår avdekker at norske bedrifter scorer lavt på innovasjon, visjon, utforskning, empati og mangfold. Disse kulturverdiene må styreledere, ledere og ikke minst arbeidstakere satse på i tiden fremover.

Det er verdt å merke seg at det finnes store ulikheter mellom subkulturer innad i den norske bedriftskulturen. Mens lederne fokuserer på å bruke ressurser mest mulig effektivt, er medarbeidere opptatt av selvutvikling. Undersøkelsen viser også at kvinner er mindre villige til å ta risiko og innovere, til forskjell fra menn. Kvinner er derimot mer opptatt av inkludering og forståelse for egen påvirkning på andre. Kvinner viser seg altså å være mer empatiske enn menn, dette må leder løfte frem i videre utvikling av team.

Dette er oppsiktsvekkende funn, som tilsier at en bedrift bør sikre god kjønnsbalanse for at bedriften skal drive god utvikling og rå innovasjon. Kvinner bør samtidig oppfordres til å ta tak i egen frykt for endring, samtidig som menn bør bli flinkere på inkludering. 

Les også: Ønsker du å bygge en god kultur – se deg selv i speilet

Hva skal til for å reboote kultur?

 • Kartlegg dagens bedriftskultur gjennom en datadreven analyse. Har man ikke innsikt i dagens bedriftskultur kan man ikke målrettet utvikle «ut av krisen»-vinnerkultur.
 • Det er helt avgjørende for bedrifter å reboote teamkultur. «Business as usual» er ikke lenger et alternativ.
 • For å overkomme krisen, må du fokusere på kultur som driver videre vekst og utvikling, altså visjon, empati, mangfold, etikk, innovasjon, utforsking og kreativitet.
 • Det er store forskjeller i ulike subkulturer, så det er avgjørende å bygge team med god nok innsikt i hvordan ulike subkulturer finnes hos hver enkelt.

Sett kultur på styrets agenda

 • Kulturverdier er ikke bare relevant for bedriftsledere og ansatte. Styrene må også sette kultur på dagsordenen. Det er styrets ansvar å veilede og styre organisasjonen. Sett opp nye KPI-er basert på en årlig kulturindeks, slik at styret har god innsikt.

Ledernes ansvar

 • For å få selskapet opp i fart må ledere få innsikt og forstå bedriftskulturen, samt analysere om kulturen er rustet for endringene i kjølvannet av pandemien. Basert på skreddersydde kulturkoder kan man avgjøre hvordan man håndterer utfordringene.
 • Kulturforskjeller medfører kostbare forsinkelser og konflikter. Dette påvirker forretningsresultatene. Ved å gjøre kulturforskjeller eksplisitte kan de lettere overkommes.

Talenter og ansatte

 • Ansatte må få vite hvordan de samsvarer med bedriftskulturen. Hvert enkelt individ bør få innsikt i egne prioriteringer for så å forstå hvordan man skal bidra til å bygge den kulturen bedriften trenger for å oppnå strategiske mål.
 • Definer fremtidens strategiske utfordringer, ambisjoner, konkurrerende merkevareposisjoner eller omstilling. Definer hvilke verdier du bør utvikle mer.

 LES OGSÅ: Kultur som fremmer suksess

Fakta om kulturintelligente bedrifter

Kulturintelligente bedrifter har kartlagt hvilken kultur bedriften har, hvilken kulturkode den trenger og identifiserte kulturhull og prioriterte utviklingsbehov. Disse bedriftene jobber med kultur på en kontinuerlig måte, og synliggjør og dokumenterer at kultur betyr noe for dem som selskap, og at de leder etter kulturparametere på lik linje med finansielle parametere. Bruk av KPIer i arbeidet for å nå den riktige kulturen vil skape endringen man trenger for å lykkes fremover. Målingene må være presise og datadrevet for å finne nyansen i de ulike kulturene.

LES OGSÅ: Hvordan få kulturen med på endring?

Fakta om Business Culture Intelligence Report 2020

 • Culturengine har hentet data fra 2016 til 2020 gjennom en spesialdesignet kulturundersøkelse. Målsetningen er å tydeliggjøre hva som skjer i norsk forretningskultur.
 • Databasen inneholder informasjon hentet fra 1660 respondenter
  • 89 prosent er fra norske selskaper og 77 prosent av respondentene er norske.
  • 58 prosent er menn (963 personer) og 42 prosent kvinner (697 personer).
  • Gjennomsnittsalder på respondentene er 42 år.
  • Respondentene er fra både toppledernivå, teamledere og uten direkte rapportering.

Tekst: Tone S. Ringstad, daglig leder i analyseselskapet Culturengine