Mange fordeler

Nysgjerrighet er en kritisk evne for transformativ vekst og endring. Det er også en egenskap som mange ledere ser ut til å undervurdere eller avvise helt. Ny forskning fra Francesca Gino ved Harvard Business School peker på flere fordeler for næringslivet:

  • Nysgjerrighet forbedrer beslutningstaking fordi den reduserer vår følsomhet for stereotypier og vår følelse av bekreftelse.
  • Det gir næring til ansattes engasjement og samarbeid.
  • Det styrker organisatorisk motstandskraft ved å oppmuntre til kreativ problemløsning fremfor usikkerhet og hardt press.

Viktig med pauser

Nysgjerrighet handler om å lære å stille produktive spørsmål. Men også at du som leder går tilbake for å lytte i stedet for å holde en monolog. Nysgjerrighet kan sammenlignes med en muskel. Når du jobber med å samle informasjon, må du ta en pause for å skape perspektiv. Nysgjerrigheten vekkes til live når vi ikke blir slitne og bedøver oss selv med enveiskommunikasjon.

Det er økonomisk lurt å flette inn nysgjerrige pauser, det er da du får oversikt. Du kan se nye forretningsområder, se lønnsomme detaljer som du ikke har sett før fordi du har sittet fast i din vanlige oppførsel. Du kan teste ulike utfall og strekke prosesser. Google har satt opp systemer for å begrense møter til 40 minutter for å ha pause i ti minutter, og i løpet av de siste ti minuttene oppsummere møtet.

Les også: Beslutninger - løsninger finnes ute i skyggene - ledernytt.no

Slik kan du som leder skape et nysgjerrig miljø:

1. Beskytt identiteten til ansatte. Vær interessert i det de er interessert i. Finn og fremhev deres spesifikke ferdigheter i selskapet. Bedrifter kan øke sin lønnsomhet ved å utnytte de ansattes unike evner, og du kan oppmuntre til nysgjerrighet ved å invitere ulike ferdigheter inn i en arbeidsgruppe.

2. Gi belønning og oppmuntring til de som stiller nye spørsmål i prosjekter. Det vil få flere til å tørre å banke på døren din, komme med egne forslag og teste ut en idé på deg før de bruker for mye tid på det. Ansatte som stiller spørsmål, gjør raskere karrierer i organisasjoner. De gir ikke rom for heftige diskusjoner om ting som ikke fungerer. Og de har lettere for å løfte blikket, reflektere, se hva som ikke fungerer.

3. Våg å gjøre det på en ny måte. Hvis du ønsker å få nye resultater, må du begynne å gjøre ting på nye måter ved å nysgjerrig stille spørsmål ved eksisterende tilnærminger, prosesser eller kommunikasjon. Ledere kan øke verdien av læring ved å svare positivt på middelmådige ideer, slik at de deretter kan bli springbrett til bedre ideer.

4. Bygg broer mellom arbeidsgruppene. Jobb med toleranse og få alle til å føle seg trygge til å stille spørsmål.

Tekst: Cecile H. Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Chef.se