Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Ledelse

Inkluderende lederskap starter med å skape en kultur for psykologisk trygghet

Enten du har ledet en ekstern arbeidsstyrke i flere år, nylig våget deg inn i dette området, driver ...
Les mer
Ledelse

Å lede mangfold er som å lede et symfoniorkester

Mangfold på arbeidsplassen kan være nøkkelen til suksess for mange organisasjoner. Men å lede mangfo...
Les mer

Ledelse

Når du investerer i mennesket, kommer resultatene

Et godt arbeidsmiljø er ikke noe som kommer av seg selv. Det kommer heller ikke gratis. Det krever b...
Les mer....
Lederblogg

Viktigheten av søkelys på gevinstrealisering i digitale transformasjoner

Gevinstrealisering innebærer at virksomheten evner å kartlegge, gjennomføre, måle og evaluere dagens...
Les mer

Lederblogg

Vær en Lederstjerne

Hvordan kan vi best være ansvarlige for dem vi leder?
Les mer
Helse & Ledelse

God selvledelse i den nye normalen

Den nye normalen med hybride arbeidsplasser kan ha mange fordeler, men det har også en del risikofak...
Les mer

Ledelse

Fem egenskaper for å lykkes med endring

Behovet for endring har alltid eksistert. Det gjelder å hele tiden løfte blikket, slutte å være reak...
Les mer
ledere har det best

Ledere har det best på arbeidsplassen

Mellom 70 og 80 prosent av de som jobber i en bedrift med bedriftshelsetjeneste, har det bra – og le...
Les mer

Bokintervjuet

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser

Anders Dysvik er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI, og har sammen med profe...
Les mer....
Ledelse

Bruk mantra for å bli en mer inkluderende leder

Det krever ofte strategisk tenkning å tilpasse målene våre til handlingene våre. Mantra er et krafti...
Les mer

Ledelse

Hva avgjør hvem som blir en vinner?

Hvem du tenker at du er, kan fort bli en selvoppfyllende profeti, og hvis du ikke har tro på deg sel...
Les mer
Kommunikasjon

De åtte arketypene for ledelse

  Vellykkede organisasjoner er et produkt av distributivt, kollektivt og komplementært lederskap....
Les mer

Kommunikasjon

Øk bevisstheten om ditt personlighetstrekk

Hvilke personlighetstrekk har du som leder? Er du fremtidsrettet, her-og-nå orientert, eller fortids...
Les mer....
Helse & Ledelse

Når er stress bra for oss – og når bør varselsklokkene ringe?

Stress er både sunt og usunt – men det er det usunne stresset som ligger bak mange konflikter og syk...
Les mer....

Ny som leder

Rollen som konstituert eller midlertidig leder

Å takke ja til å bli konstituert eller midlertidig leder er ikke noe en skal ta verken lett på eller...
Les mer
Ledelse

Gi medarbeiderne dine tillit til å lede seg selv

Vi i LederNytt har pratet med Susanne Kaluza om hvordan hun som toppleder praktiserer selvledelse, s...
Les mer

Ledelse

Selvbestemmelse i praksis – unngå fellene og få selvgående medarbeidere

Ansatte presterer bedre hvis de selv kan bestemme hvordan de løser oppgavene sine. Men hvordan kan d...
Les mer
Ledelse

Slik bygger man velfungerende team

Hvordan man setter sammen, koordinerer og leder et best mulig team er et veldig spennende tema som i...
Les mer