Det er ingen ukjent sak at fornøyde medarbeidere fører til økt produktivitet og lønnsomhet. Allikevel er det mange som sliter med å få det til. Men de som virkelig har skjønt det, de har skjønt det. De fostår at det handler om å være oppmerksom på hva som betyr noe for medarbeiderne.

Oppmerksomhet

Hovedgrunnen til at folk slutter i jobbene sine, er fordi de ikke føler seg verdsatt. De føler at de blir tatt for gitt eller til og med avvist. Mange opplever å gjøre sitt beste dag ut og dag inn – uten at noen legger merke til det. Men så gjør du én feil, og du får høre det med en gang. Som leder bør du gi de ansatte både oppmerksomhet og tid. «Ta» dine ansatte i å gjøre noe riktig, og gi dem tilbakemeldinger om den gode jobben de gjør.

Fornøyde ansatte skaper suksess

Det største konkurransefortrinnet en bedrift kan ha, er ansatte med en positivt ladet hjerne. Nøkkelbegreper når det gjelder glade medarbeidere, er mening, formål og prestasjon. I tillegg er utvikling og en følelse av ansvar noe som ofte fører til suksess både for enkeltpersoner og organisasjoner.

Be ansatte om innspill

De største feilene mange ledere gjør, er at de glemmer å spørre sine ansatte om hva de tror vil gjøre selskapene deres til den beste arbeidsplassen. Se på de ansatte som allierte, ikke tjenere. Det ligger stor verdi i å stille spørsmål til de ansatte – og lytte til svarene som kommer.

Kommuniser endringer

Ansatte misliker å være de siste som finner ut om fusjonen eller nedbemanningen. Du trenger ikke nødvendigvis dele hver eneste detalj, men hvis du deler grunnleggende informasjon, har folk en bedre forståelse av hvorfor endringen må skje. Be om deres mening og eventuelle løsninger.

Husk generasjonsforskjeller

Dagens ledere må være klar over utfordringene med å håndtere generasjonsforskjeller. Babyboomere, generasjon X og millennials kan ha svært forskjellig syn på arbeid og mål. Du må derfor snakke med folket ditt individuelt så vel som kollektivt.

Nøkler til å holde ansatte fornøyde

Uansett hvilken type virksomhet du driver, starter prosessen med å skape et godt arbeidsmiljø med noe grunnleggende:

  • Gjør kloke ansettelser
  • Kommuniser tydelig bedriftens grunn til å eksistere og dens kulturelle mål
  • Gi næring til høflighet
  • Oppmuntre til nytenkning
  • Anerkjenn det positive
  • Finn ut hva som er viktig for menneskene rundt deg, og hvordan det kan variere fra hver og en
  • Del gevinsten så vel som smerten
  • Ikke detaljstyr hver bevegelse
  • Se folk i øynene
  • Men det du sier, og si det du mener

Les også: Slik hjelper du medarbeiderne dine med å skape et godt arbeidsmiljø - ledernytt.no

Tekst: Cecile Hammernes  Foto: Istock.com Kilde: Success.com