Det er mange fordeler med eksternt arbeid, men det er også flere ulemper. Når man ikke ser hverandre, kan det være vanskeligere å samarbeide og kommunisere, og konfliktene øker. Du kan heller ikke vite sikkert om noen jobber for mye eller for lite. I tillegg opplever også mange større isolasjon. Når kontakten med kolleger og ledere reduseres, er det lettere å skjule dårlige vaner eller skadelig bruk, som problemer med rusmidler og gambling. 

Vær oppmerksom på tegn

Hybridarbeid stiller høyere krav til lederen om å opprettholde en struktur i måten å jobbe på. Alle ansatte bør vite hva kravene er når de jobber eksternt, som for eksempel hvordan man oppfører seg i møter, om kameraet skal skrus på, samt hvordan og når man skal være tilgjengelig.

Struktur, retningslinjer og oppfølging gjør det lettere å fange opp tegn på skadelig bruk. Vær oppmerksom på atferdsendringer som reduserte prestasjoner, overskridelse av tidsfrister eller fravær. Dersom en ansatt viser disse tegnene, bør du ha hyppigere kontakt og vurdere om vedkommende bør være mer på kontoret i en periode. Da sikrer du at arbeidet blir gjort, samtidig som det er lettere å følge med på hvordan personen har det og yter i jobben. Fokuser på atferdsendringer og konsekvenser – og ta grep.

5 tegn du bør se etter

  • Atferdsendringer. Tidlige tegn kan være humørsvingninger, at personen trekker seg bort fra deg eller andre kolleger, virker irritabel eller aggressiv, sliten eller deprimert. 
  • Arbeidsprestasjon. Kvaliteten på arbeidet endres, den ansatte har endret kapasitet, virker ukonsentrert eller tar unødvendig risiko. 
  • Fravær. Økt fravær og forsentkomming, tøying av fleksitider eller glemmer tider og avtaler.
  • Ved hybridarbeid. Observer om den ansatte ser ustelt ut, har på seg upassende klær, lar kameraet være av i møter, ikke kan nås, ikke passer tider og tidsfrister, føler seg unormalt sliten.
  • Rusrelaterte hendelser. Disse signalene kommer ofte senere, men er tydeligere, for eksempel at den ansatte lukter alkohol, fremstår påvirket, oppfører seg uansvarlig på fester gjentatte ganger, eller at personen uttrykker en liberal holdning til narkotika.

Hvordan gå frem når noen sliter

Dersom en medarbeider viser tegn på skadelig bruk, er et godt utgangspunkt å nevne det du har sett, og stille åpne spørsmål. Beskriv så konkret som mulig hva du ser og hvorfor det er viktig å ta tak i dette, både fra et helseperspektiv og et arbeidsperspektiv. Gi også den ansatte muligheten til å komme med sitt perspektiv. Hvis medarbeideren ikke vil si noe, kan du gi eksempler på de tegnene du har sett. Vær litt bestemt og følg opp regelmessig. Som leder har du rett til å stille krav, men du har også ansvar for å tilby støtte, for eksempel gjennom bedriftshelsetjenesten.

  • Tekst og Foto:

    Tekst: Cecilie Hammernes Kilde: Chef.se Foto: Istock.com

Les også: Ti spørsmål til ledere som vurderer en hybrid arbeidsplass - ledernytt.no