Nylig kom SINTEF med en rapport som viser at emosjonelle krav og belastninger vies for lite oppmerksomhet. Undersøkelsen som ble gjennomført på oppdrag fra Unio avdekker at få ledere tar tak i viktige utfordringer som kan resultere i sykefravær, psykiske helseplager og omsorgstretthet (se rapporten her). For mange består arbeidshverdagen i stor grad av interaksjon med klienter, pasienter eller elever. Det å håndtere egne og andres følelser er en viktig del av jobben.

– Vi tenker fort på omsorgsyrker når vi snakker om emosjonelle krav. Men vi bør passe oss for å tenke for snevert. For eksempel kan mange mellomledere oppleve å stå i en skvis mellom medarbeider og ledelse i endringsprosesser, og dermed oppleve høye krav til å skjule egne negative følelser. Ansatte i service, hotell og reiseliv møter også høye krav til å møte andre menneskers følelser, sier organisasjonspsykolog Tone Vang hos Avonova.

– Ifølge STAMI har omtrent 500 000 ansatte i Norge høye emosjonelle krav på jobben. Å møte mennesker som står i vanskelige valg og livssituasjoner kan være en påkjenning for både psykisk og fysiske helse. Nå må vi løfte kunnskapsnivået om gode verktøy og tilpasset ledelse deretter.

Sørg for systemer som ivaretar

Arbeidsmiljøet og systemet rundt arbeidstaker må gi støtte og ressurser påpeker Vang. For eksempel kan en lærer som elsker arbeidet med elevene i klasserommet, men som må bruke for mye tid, konsentrasjon og krefter på dokumentasjon, registreringer og plan-arbeid, til slutt bli utmattet på grunn av den totale belastningen. Fra forskning trekker hun fram at det for ledere særlig er viktig å legge til rette for:

 • gode organisatoriske rammer på arbeidsplassen som gir rom for å mestre de emosjonelle kravene
 • ha nok ressurser til de ansatte for å møte høye krav
 • sikre mening og mestring i arbeidet
 • gi autonomi og egenkontroll over oppgaver
 • sikre regelmessig kollegastøtte
 • tydelige roller

Så minner Vang om betydningen av pauser og restitusjon fra emosjonelle krav både i løpet av arbeidsdagen og etterpå slik at man får tid til å koble av, og da gjerne med medarbeidere som står i samme situasjon.

Les også: Suksess med 4-dagers arbeidsuke

Kan også være positivt

Emosjonelle krav kan også være positivt. Yrker med menneskemøter gir mye mening for mange som har valgt slike yrker.

– Ledere må sørge for at de som møter emosjonelle krav, har nok ressurser og støtte til å bruke krefter på den delen av jobben som gir dem mening, som ofte er selve menneskemøtene, avslutter Vang.

Slik kan du som leder ta tak i emosjonelle krav:

 1. Sørg for at dine medarbeidere har tid og ressurser til å utføre de oppgavene som gir mening og motivasjon og som er grunnen til at de valgte yrket.
 2. Vis forståelse og snakk om ditt ansvar som arbeidsgiver for at jobben skal føles overkommelig. Unngå å legge ansvaret for «å takle det» på den enkelte.
 3. Sørg for hjelp og avlastning ift. krav som tar fokus vekk fra hovedoppgavene som for eksempel administrasjon, registreringer og nye IKT-systemer.
 4. Ta et ekstra blikk på medarbeiderundersøkelsene. Avdekker den hvordan folk opplever de følelsesmessige kravene?
 5. Jobb for psykologisk trygghet og sørg for et godt arbeidsmiljø. Et trygt miljø er en god buffer.
 6. Oppfordre dine medarbeidere til å vise en ekte og autentisk side av seg selv. Vær bevisst på at folk skal få vise menneskelige reaksjoner på jobb.
 7. Sikre tid til restitusjon av omsorgsmusklene.
 8. Gi medarbeidere tid og rom til at de kan jevnlig «lufte seg». Som leder kan du gjerne organisere kollegagrupper der man kan debriefe. Bidra til at disse gruppesamtalene gjennomføres.

Les også: Sensitivitet som konkurransefortrinn - ledernytt.no

Kilde: pressemelding Foto: privat og Istock.com