Hvordan ønsker du å bli husket av andre? Det er et stort og viktig spørsmål som enhver leder bør kunne svare på. Når du er klar over hvordan du vil bli husket som leder, og du forplikter deg til det, kan det skje virkelig store ting. Din klarhet vil gjøre det mulig for deg å gjøre prioriteringer, ta beslutninger og handle i samsvar med det ønsket – forankret i din integritet. Mange suksessfulle mennesker blir ikke anerkjent eller husket før etter sin død, men du kan velge noe annet.

trinn for å bli bevisst hvordan du vil bli husket:

1. Sitt med spørsmålet:

Spør deg selv i dag hvordan du vil bli husket som leder. Sitt helt i ro, og legg merke til svarene som kommer.

2. Tenk deg at det har skjedd:

Se for deg at du har fullført ditt lederarbeid. Se tilbake på de sentrale valgene du gjorde som førte til at du ble husket slik du ønsket. 

3. Planlegg fremover:

Kom tilbake til nå, og list opp tre ting du vil gjøre nå for å oppnå arven du ønsker. Skriv deretter tre ting du ønsker å endre. 

4. Del det:

Fortell noen få personer du stoler på, om hvordan du ønsker å bli husket som leder. Be dem minne deg på dine ønsker og holde deg ansvarlig hvis du sporer av. 

Tekst: Cecile Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Inc.com