Om en person tar opp alt oksygen i et møte, kan resten av deltakerne kjenne seg som et publikum. Følelsen av at dere er kolleger forsvinner og samholdet kan forringes.

Så hva gjør du for å slippe fram medarbeiderne? Gjennom å være stille oftere er det enkle svaret. Men det kan være vanskelig i lengden dersom du ikke gjør endringer. Nå har Art Markman, professor i psykologi ved universitetet i Texas, listet noen gode råd i HBR (Harvard Business Review).

Her er hans beste råd:

1) Kom forberedt til møtet

Skal du holde en tale har du garantert forberedt deg. Men det er minst like viktig å komme forberedt til et møte som en leder. Her er noen ting du kan gjøre på forhånd:

  • Skriv ned hva du vil si under møtet
  • Sett en tidsgrense på for eksempel tre minutter til hvert punkt
  • Tenk på hvordan du kan være kort og konsis i det du skal si
  • Øv deg gjerne på det du skal si inne på kontoret ditt

2) Forbered dine medarbeidere

Om du holder et møte; se til at dine medarbeidere også får sjansen til å forberede seg. Spontane møter kan være bra i blant, men når det gjelder viktige saker bør du sende ut en møteagenda på forhånd. Tenk over hvilke spørsmål som berører hver enkelt medarbeider mest. Når samtalen er i gang kommer det til å åpne opp for at flere får dele sine tanker.

Før møtet kan du prate med en utvalgt medarbeider og oppmuntre han eller henne til å dele sin ekspertise rundt et spesielt spørsmål. Det signaliserer at du har tillit til medarbeideren.

3) Våg å ta runden rundt bordet

En måte å få alle til å delta på når dere diskuterer et emne, er å ta runden rundt bordet og spørre alle hva de synes. «Skal vi gå videre med det her; ja eller nei?» Selv om ikke alle er komfortable med å være i sentrum, særlig ikke om de er nye, kan det være en måte å få høre flere stemmer på.

Å være den personen som snakker mest er, i følge Art Markman, kontraproduktivt og en vane som er vanskelig å bryte. Men gjennom å være bevisst på problemet og forsøke å gjøre noe konkret med det, kan du forbedre møtekulturen på ditt arbeidssted. Kanskje vil flere begynne å sette pris på møtene i stedet for å tenke at det bare er et unødvendig onde.

Tekst: Cecilie Hammernes Foto: Istock.com  Kilde: Harvard Business Review