Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Mirha Sunagic

Skap læring og utvikling med positivt ytringsklima

Manglende positivt ytringsklima kan føre til en overfladisk konsensus, der det kan se ut som om alle er enige – mens uenighetene og problemene koker under overflaten. Et positivt ytringsklima kan bidra til produktiv intern kommunikasjon og dermed forhindre lite hyggelige varslingsprosesser.

LederNytt har snakket med Mirha Sunagic, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, om hva et positivt ytringsklima er – og hvordan man kan skape det på arbeidsplassen med sikte på å fremme, blant annet, gode beslutningsprosesser, kunnskapsdeling og læring, samt korreksjon av feil. Sunagic har, i tillegg til en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi, en doktorgrad i ledelse og organisasjon. Hun forsker aktivt på ytringer, varsling og ledelse, samt bidrar til samfunnsdebatten om dette.

Når medarbeidere føler at det hverken er trygt eller nyttig å snakke ut om problemer eller komme med innovative løsninger, kan det bli vanskelig å etablere gode læringsrutiner på arbeidsplassen. Konstruktiv, og ikke minst, ærlig kommunikasjon om hvordan vi har det i organisasjonen vår, hvor er det skoen trykker, hva er det vi feiler på og hvordan kan vi forbedre oss, er alle like vesentlige elementer for å få til refleksjon, kunnskapsdeling, læring og innovasjon.

Psykologisk trygghet handler om i hvilken grad medarbeidere føler seg trygge på at de kan si fra uten å frykte negative konsekvenser, slik som tap av jobb eller forfremmelsesmuligheter.


Lese mer? Velg et abonnement som passer deg

Se flere pakketilbud her

Allerede abonnement?Logg inn her

Artikkelen er kun tilgjenglig når logget inn.


Har du glemt ditt passord?
Les mer om:

Slik leder du best på avstand

Fjernledelse har blitt et stadig viktigere begrep innen ledelse, siden mange bedrifter og organisasj...

Økt trivsel og motivasjon med autonomi

En ny ledelsesmodell basert på autonomi og integrert motivasjon er nødvendig både for å skape større...

Konsensuskulturen truer norsk næringsliv

Pandemien, Black Lives Matter-bevegelsen, fall i oljeprisen, det digitale møterommet, hjemmekontor o...
Kurs og kompetanse Se alle

Helse & Ledelse

Strategier for bedre motstandsdyktighet

Ofte handler vi mennesker i automatisk respons på omgivelsene og det som skjer rundt oss. Det kan sk...
Ledelse

Tren hjernen din til bedre beslutninger

Inntil nylig trodde vi at hjernen sluttet å vokse i 20-årene og at det deretter kun gikk en vei. Men...

Lederjobb Se alle

Digitalisering – slik motiverer du dine ansatte

Siden samfunnet er i konstant endring og blir stadig mer robotisert og automatisert, kreves det mye ...

Baksnakking – en kilde til dårlig arbeidsmiljø

En dansk undersøkelse (se faktaboks) viser at 47 prosent av de ansatte hadde opplevd baksnakking. En...
Rolf Olsen

En engasjerende filantropisk CSR-strategi er mer enn avlat og gaver

Bedrifter synes å uttrykke sitt filantropiske engasjement på svært ulike måter. De fleste gir gaver ...

 
Lederblogg

Hva strever ledere med i hverdagen? Situasjon: «Ensomhet»

Dette er den fjerde artikkelen fra pågående studie av norske lederes hverdagsstrev. Studien er baser...
Ledelse

Fra kraftløs til ressurssterk – når som helst

Se for deg følgende situasjon: Hodet og viljestyrken sier at du må være effektiv, produktiv og få ti...

Lederblogg

Manglende menneskekunnskap hos ledere?

Det å være leder handler primært om å lede andre mennesker mot felles mål. For å få det til, må en s...
Ledelse

Hva gjør deg til en dyktig leder?

Mange ledere vet hva som skal til for å bli en bedre leder, men mislykkes når det kommer til praksis...


Ledelse

Sensitive medarbeidere kan utgjøre en stor kreativ og analytisk ressurs

Det er ikke alltid at sensitive medarbeidernes egenskaper verdsettes og anerkjennes i et miljø med a...
Ledelse

Kraften i emosjoner

Forskning viser at ledere som dyrker frem takknemlighet, medfølelse og stolthet hos sine medarbeider...