Forskjellen mellom å være ekstrovert og introvert ligger i hvordan vi slapper av og får ny energi. Disse to personlighetstypene blir ofte nevnt i ulike sammenhenger, som en beskrivelse av en type mennesker eller oppførsel i sosiale settinger ifølge Jordan Harbringer. 

– Ekstroverte er antagelig energiske, sosiale og relativt bekymringsløse, mens introverte er tilbakeholdne, tankefulle og forsiktige, sier Rolf Marvin Bøe Lindgren, psykolog hos Grendel evidensbasert psykologi.

Da de to personlighetstypene er å regne som ytterpunkter på den sosiale skala, hvor det foreligger forskjellige sosiale mønstre og væremåter. Den ekstroverte blir ofte ansett som flink til å få med seg mennesker, og er et sosialt midtpunkt. På den andre siden blir introverte regnet som mer innesluttet, og uinteresserte i for mye sosial aktivitet. Selv om de fleste mennesker befinner seg et sted midt i mellom de to personlighetstypene, er det mange som identifiserer seg selv som enten det ene eller andre. Det er lett å bli sittende fast i en viten om at man enten er ekstrovert eller introvert, for så å handle etter hvordan man mener den typen oppfører seg. Begge personlighetstyper medfører både styrker og svakheter, og er man klar over disse kan man trene seg opp til å øke sin sosiale kapital og bli ett bedre «jeg» i sosiale sammenhenger. 

introvert 2.jpg

Bilde: Jordan Harbinger.

Myten om den kjedelige introverten

Det har nesten blitt en uskreven sosial antagelse at introverte er kjedelige mennesker, med liten interesse for de rundt seg. I følge Harbinger er dette en myte.

– Den største misforståelsen mellom ekstroverte og introverte mennesker er ofte at de med ekstroverte personlighetstyper tror at introverte mennesker er kjedelige, eller innesluttede. I virkeligheten er begge personlighetstypers handlingsmønster ulike svar på samme spørsmål; hvordan de velger å slappe av og få ny energi. Her velger introverter ofte heller å slappe av alene med en god bok, enn å oppsøke sosiale situasjoner.

Behovet for oppmerksomhet er mindre hos introverter, og de vurderer gjerne situasjonen nøye før de involverer seg. Engasjement er ofte basert på interesse.

– Introverte er mer kresne på når de viser begeistring, og de tar normalt ledelsen kun når de føler ett sterkt behov for å påvirke. Fordelene er at de derfor har ekte engasjement og de tenker seg om før de snakker, sier Lindgren.

– Ulemper ved å være introvert kan være at de ser problemer for raskt, sier Lindgren. Istedenfor å bli unødvendig bekymret kan man heller se an situasjonen før man reagerer. Det er ikke alltid ting er så ille som det først ser ut til. Ved en naturlig mer beskjeden fremtoning enn ekstroverte, har også introverter lett for å bli overkjørt av andre.

introvert 3.jpg

Foto: Rolf Marvin Bøe Lindgren, psykolog

Det ekstroverte midtpunkt

Ekstroverte mennesker har en naturlig egenskap til å være festens midtpunkt. De kommer lett i kontakt med mennesker, og er ikke redde for å starte samtaler. På grunn av deres imøtekommende adferd og begeistring får de også lett personene rundt med seg. Mange ekstroverte utvikler seg til å være en frontfigur, og finnes gjerne i typiske lederstillinger. Harbinger påpeker at det ligger en stor sosial gevinst ved slike egenskaper.

– Fordelen med å være ekstrovert er at du kan gå ut og starte samtaler med mange mennesker. De har gjerne et stort nettverk, og vet å benytte seg av de rundt seg, som igjen kan føre til spennende muligheter både profesjonelt og privat.

Selv om det å ha evnen til å bli kjent med mange mennesker for det meste anses som positivt, kan det også føre med seg ulemper. Behovet for å høre sin egen stemme fremfor andres, gjør at ekstroverter kan ha problemer med å lytte til dem rundt seg.

– Forholdene de knytter kan være svakere, fordi ekstroverte mennesker lett blir distraherte og fokuserer på å bli kjent med så mange som mulig. I stedet for å knytte dypere relasjoner, er samtalene de fører ofte overfladiske. Ekstroverte mennesker har også lett for å kjede seg, og søker derfor hele tiden nye impulser, påpeker Harbinger.

For noen kan det også være viktigere å se resultater med en gang, enn å ta seg tid til å velge det beste alternativet. Umiddelbare handlinger kan gi negative resultater.

– De kan finne på å ta for lett på faresignaler, og være for utålmodige til å ta gjennomtenkte beslutninger, sier Lindgren.

Er du introvert? Tør å være sårbar!

Begge personlighetstyper medfører både styrker og svakheter, og for å utvikle oss er vi nødt til å vurdere begge deler. I følge Harbinger har både introverte og ekstroverte muligheten til å maksimere sine styrker, ved å være klar over sine svakheter. Som eksempel bruker han hvordan introverte kan knytte dypere relasjoner ved å fokusere på menneskelige likheter.

– Introverte personer kan føle at ekstroverte har en fordel fordi de ofte er flinkere til å være sosiale. Hemmeligheten ligger rett og slett i at øvelse gjør mester. Jo mer trening du får i å være sosial i forskjellige sammenhenger, jo bedre blir du. Ekstroverte personer begynner gjerne i en tidlig alder å være sosiale, og har som voksne flere års trening i å være sosiale enn de som er introverte, sier Harbinger.

Det handler om det å ønske å være sosial, og evnen til å oppsøke sosiale sammenhenger. For det er ikke sånn at ekstroverte folk er født med bedre sosiale egenskaper, det får de ved å være sosiale hele tiden.

– En introvert har ikke den naturlige interessen i å være omgitt av andre mennesker. Derfor vil man heller ikke være like dreven i sosiale sammenhenger som en ekstrovert, og da er det heller ikke alltid lett å følge med i alle samtaler og situasjoner. Dette henger også sammen med at man som introvert slapper av og får ny energi med alenetid, sier Harbinger.

Likevel er det metoder du som introvert kan bruke for å komme i kontakt med de rundt deg, på en uanstrengt måte.

– Som introvert har du en fordel ved at du gjerne kjenner deg selv godt. Du vet hva du liker og hva du ikke liker. Bruk dette for å knytte dypere bånd med de rundt deg ved å finne likheter med andre mennesker. Her menes ikke overfladiske interesser som for eksempel at begge liker fotball, men likheter som går på det personlige. Likheter som går på erfaringer eller kunnskap. Det å tørre å vise sårbarhet er et godt virkemiddel for å skape dypere relasjoner med andre mennesker. Særlig med de som også er introverter, sier Harbinger.

Lindgren påpeker at du som introvert må tørre å bryte komfortsonen, og oppsøke andre mennesker. Det å være en god lytter kan også føre med seg flere fordeler.

– I mange sammenhenger blir introverter verdsatt fordi de tar seg tid til å tenke, og følgelig kan bidra med interessante refleksjoner, sier han.

Er du ekstrovert? Knytt dypere relasjoner!

Selv om det å være midtpunktet i sosiale sammenhenger ligger i personligheten hos ekstroverter, kan det også oppfattes som irriterende for andre mennesker. I verste fall kan man føles å være for pågående.

– Istedenfor å kjempe om oppmerksomheten, kan man heller som ekstrovert sette seg i en posisjon så den kommer naturlig. Dette kan gjøres ved å være med på å sette i gang arrangementer, eller holde taler og presentasjoner. Da får man all oppmerksomheten rettet mot seg, på en uanstrengt måte. Du tilfører verdi til andre, istedenfor å virke oppmerksomhetssyk, sier Harbinger.

En ekstrovert har en evne til å knytte mange, men ofte overfladiske relasjoner. Behovet for å komme i kontakt med andre mennesker, overgår ofte lysten til å ta seg tid til hver person man møter. Her anbefaler Lindgren at man trener seg i å lytte til de rundt seg. På denne måten kan man knytte meningsfulle relasjoner. Når de rundt deg føler seg sett og hørt, vil de også gi mer tilbake, og slik kan man legge grunnlaget for ett mer solid nettverk.

Ved å være klar over sine svakheter, kan man systematisk jobbe mot å snu de om til styrker. Det krever selvinnsikt og vilje til å godta at man ikke er perfekt, men resultatet kan lede til mange nye kontakter og ett større nettverk. 

Slik blir du bedre sosialt!

For de ekstroverte

  1. Ta deg ekstra tid til de du møter, og still spørsmål som handler om personlige ting som for eksempel «hva gjør du når du skal koble av?» eller «hvilke nye erfaringer fikk du sist du var ute på reise?»
  2. Vær interessert - Lytt til hva andre forteller, og still oppfølgende spørsmål
  3. Arranger sosiale sammenkomster, da blir du ett naturlig (og ikke irriterende) midtpunkt

For de introverte

  1. Tren deg i å oppsøke sosiale sammenhenger, øvelse gjør mester!
  2. Kvalitet fremfor kvantitet - Det er ikke antallet mennesker du blir kjent med som teller, men hvor godt forhold du får med hver enkelt.
  3. Finn personlige likheter med de du møter, da knytter du dypere sosiale relasjoner
Visste du at opprinnelig så heter ekstrovert egentlig ekstravert?
Stavemåten ekstrovert er en skrivefeil som har slått rot i det norske språket, og i dag brukes av de aller fleste, både fagfolk og andre. Stavemåten ekstrovert er også brukt i oppslagsverk som Store Norske Leksikon. Terminologiene ekstravert og introvert ble først lansert av Carl Gustav Jung, som en forklaring på personlighetstyper. I følge Jung var det også en tredje personlighetstype, omnivert (som verken er ekstravert eller introvert), men denne er lite studert.