For at både du og jeg skal få det bedre på jobb og ellers i livet er det viktig at vi passer på at ikke elefanten i rommet får etablere seg. På den måten kan vi uforstyrret gjøre det vi har lyst på og er ment til å gjøre. 

På mine besøk i bedrifter ser jeg hva herjing av elefanten i rommet koster for bedriften og den enkelte, av motivasjon og arbeidsglede. Hva det faktisk betyr i kroner tør jeg ikke engang tenke på! Jag den derfor på dør før den får etablert seg, og få den arbeidsro dere behøver!

Har elefanten først kommet i rommet går den neppe frivillig ut igjen. Den er stor og klumsete og gjør mye ugagn. Det er lite som flyter lett og ledig, om det i det hele tatt er noe, når den er i rommet. Den er en brems i et hvert prosjekt og relasjon, i politikken og hos deg og meg.

Personifisering av elefanten i rommet
Det er selve handlingen til personen som går under begrepet; elefanten i rommet.
Det gjør det også mer overkommelig når den skal loses ut. Da er et saken og ikke personen som skal ut. Av og til går riktignok begge, det kommer an på sak og omfang. 

Den er lett å kjenne igjen som;
«Sjefen som ikke ser de ansatte, men heller kjører sitt eget løp.»
«Ideer som ikke er gode, men som alle lar passere.» 
«Kollegaen som ikke klarer å få fart i det berømte giret.»
«Hun er så sliten, og synes hun fortjener et glass til.»
«Du snakker andre etter munnen, for husfredens skyld!»

Unnskyldninger og pussige hensyn er ofte et resultat av elefantens herjinger. Den personlige ytringsfriheten er kneblet. Det er ufritt. Den har også en moralsk overtone, og den følger gjerne tidsånden.
Det fikk Agnar Mykles erfare da han ga ut romanen «Den røde rubin». Det ble for sterk kost med nakne lår og sådanne fristelser. Den ble forbudt. I dag smiler vi bare av hendelsen.
Men, vi trenger ikke gå tilbake til 50 tallet for å finne elefanter i samfunnsrommet. Flyktninger som presser på, Meetoo i politikken og på arbeidsplasser, sult som irriterer, og plastposer om det kniper.   
 
Men elefanten kan tas. Den kan loses ut av rommet. Har den vært der lenge er det selvfølgelig vanskeligere å få den ut. Men det går an!
Så enkelt kan du si, men det er det ikke! Mye kan stå på spill. Sjefen blir garantert sur, skaperen av ideen blir skuffet, kollegaen blir lei seg, og alkoholproblemet skal forties.

Det er altså et valg; «skal elefanten bli eller gå!» Men, skal du få den ut må du regne med at det blir en del søl og rot i kampens hete. Tåler du det, er premien åpenbar større enn å la den bli. 

Velger du at elefanten i rommet skal forsvinne, er det mye å vinne!

  1. Bestem deg for å lose den ut, og ikke minst hvordan! 
  2. Sett tydelig ord på den!
  3. Velg en smidig form!
  4. Uttrykk tydelig hva som kan skje når den er vekk!

Premien er altså verdt jobben! Tøffelbruk i form av fortielse kan heller erstattes med sannferdig og velmenende kommunikasjon. Bare på den måten forsvinner elefanten i rommet.
Forresten, det kjennes da meget godt å ta den. Hos meg er den åpenbar.
Hvilken elefant får din oppmerksomhet?     


«Elefanten i rommet» eller «elefanten i stuen») er et engelsk metaforisk uttrykk for en åpenbar sannhet som ikke nevnes. Uttrykket kan også referere til et åpenbart problem eller risiko som ingen ønsker å diskutere.

 

Tekst: Siri Spillum, fasilitator og rådgiver innen utviklingsprosesser av team og ledere. Siri er også forfatter av boken, elefanten i rommet. Denne artikkelen er basert på hennes bok.  

Elefanten i rommet_forside.jpg