For coach og mentor Kjetil Helliesen er en meningsfull hverdag noe så enkelt som å vite hvor han skal. Målet gir mening, og hvis man har klare målsetninger å jobbe mot, så er det mye lettere å finne verdi i å stille opp, forteller han.

Kjetil+Helliesen.jpg

– For meg er ikke mål det de en gang var. Mange tenker på tall når de snakker om mål, men for meg er mål noe mye mer. Jeg kaller det et indre bilde, at jeg ser for meg noe jeg skal skape – enten alene eller sammen med andre. Jeg prøver å sette meg inn i dette målet og se det som en film der jeg skaper noe og prøver å finne min rolle, hva det er jeg skal bidra med for at det skal bli en realitet. Først når jeg klarer å gjøre det og kobler på følelser, ser jeg på det som et reelt mål. Før det er det bare et teoretisk ønske om noe.

– Det handler først og fremst om å være tydelig: Hvor vil vi? Hvorfor ønsker vi dette? Hvorfor gir det meg mening? Vil jeg føle mer tilfredshet? Hva skjer hvis jeg når målet? Dette tror jeg er veldig viktig å bruke tid på å kjenne etter, både for den enkelte og i gruppen. Som leder bør du være sikker på at alle føler en mening med reisen. Mange av de jeg har snakket med, sier at hvis de ikke forstår hvor de skal, så blir det meningsløst.

Bruk ditt indre termometer

Helliesen legger vekt på viktigheten av å skape en atmosfære, både i seg selv og i andre, hvor man tør å snakke om følelser.

– Jeg tror det har blitt sånn at føling er noe andre holder på med. I næringslivet er det vanlig å tenke at her er vi for å skape resultater, og da må du stå opp tidlig, jobbe til sent på kveld og være utkjørt når du er ferdig. Men jeg mener at det er tull. Min opplevelse er at de gangene jeg går inn med sterke følelser i noe, så har jeg nesten uendelig med energi. Det er en fantastisk opplevelse. Bare tenk deg at du skal gjøre noe for noen som betyr noe for deg, hvor mye du er villig til å strekke deg og hvor mye tid du plutselig får. De fleste klager hver dag på at de har for liten tid, men plutselig kommer det noen med noe de synes er gøy, og du finner tid med en gang.

– Bruk ditt indre termometer. Se for deg en peisovn med en flamme. Hvis du ikke har skikkelig fyr i peisen, så blir det ikke koselig. Men får du ordentlig fyr i peisen, så merker du at alt blir bedre. Prøv å finne verdien som du finner i å være sammen med andre og at dere når de tingene dere ønsker å oppnå sammen. Som en naturlig følge av dette, så kommer resultatene. Det å ha en mening gir energi, og energiske mennesker gjør mer og holder lenger. Jeg har lært meg at jeg er som et kraftverk og kan bygge opp min egen energi ved å omdanne den fra en ting til en annen. Derfor er det viktig at du som leder klarer å ha en sånn attitude i hverdagen og hele tiden jakter denne energiboosten og finner ut hva du og dine medarbeidere trigges av, hva dere synes er gøy. Da du begynte å jobbe der du jobber i dag, så var det av en grunn. Det var noe som trigget deg, og da må du prøve å tenke tilbake på hva som var den inspirasjonen.

Det du gir, får du igjen

Ifølge Helliesen vil medarbeidere som har ledere som viser vei, bli inspirert og da naturlig yte mer.

– Det blir en naturlig kjedereaksjon. En organisasjon med tydelig og inspirerende ledelse og motiverte medarbeidere, får fornøyde kunder. Og får du glade kunder, så skaper du resultater. Så hvorfor ikke gå ut i hverdagen og skape glade medarbeidere? Før trodde jeg at hvis jeg skulle få folk til å yte, så måtte jeg forklare de i klartekst hva de skulle gjøre. Men det er ikke der energien kommer fra. Energien kommer fra at de føler seg sett eller at de har gjort noe bra.

– Å få en meningsfull hverdag er et valg – som alle har mulighet til å velge. Dersom jeg har kommet over på «meningsløs»-siden, har jeg fortsatt et valg – jeg kan velge å «bytte side» og jobbe for å skape meg en meningsfull hverdag. Det er enkelt å si, men ikke dermed lett å gjøre. Det krever at jeg er bevisst mitt valg og at jeg legger en plan for hvordan jeg skal gjøre denne endringen og ikke minst at jeg har klare og tydelige arbeidsoppgaver – hver dag – som støtter opp under mitt nye mål.

– Vi må også tørre å kjenne på det vi gjør, og for å være er sikre på at vi er på rett vei, må vi snu fokus. Vi er altfor fokusert på oss selv og hva vi tror er riktig. Jeg var så heldig å ha en mentor som var tydelig på å ha 100 prosent fokus når du skal fortelle noen noe. Se hva de reflekterer tilbake. Hvis noen ikke responderer, må du kanskje tenke annerledes. Du kan ikke bare si at folk ikke forstår deg. Du må tørre å åpne opp og se ut. Vi må komme ut av vår egen boble for å kunne gi noe. Gir jeg, så får jeg. Hvis jeg er sur, så får jeg sure kommentarer tilbake. Det er enkel logikk, men så utrolig vanskelig å forstå for mange. Og ofte glemmer vi det det fordi vi er så opptatt av oss selv.

Føle eierskap

For ni år siden opplevde Helliesen at han hadde begynt å grue seg til å gå på jobb og mistet helt energien og gleden han hadde hatt tidligere.

– Jeg ble kvalm hver gang jeg satte meg i bilen og kjørte mot arbeidsplassen, men jeg skjønte ikke hvorfor. Det var en fin plass med fine mennesker, men noe hadde tatt fra meg energien. Jeg trodde det hadde noe med kollegaer eller bedriften å gjøre og prøvde hele tiden å finne en forklaring. Etter at jeg sluttet, forstod jeg at det var mitt syn på arbeidsplassen som var endret, ikke arbeidsplassen.

– Da jeg begynte å tenke tilbake, innså jeg at det startet et år før i et møte da jeg skulle presentere et budsjett. Jeg fikk beskjed om at det ikke var det vi skulle skape, at vi skulle ha mye mer resultater. Da mistet jeg helt troen på at jeg var i stand til å gjøre det, for jeg hadde lagt hele sjelen min i det jeg leverte fra meg. Jeg måtte gjøre jobben på nytt, men jeg trodde ikke på den nye jobben. Det medførte at hver eneste dag når jeg jobbet med det som mitt mål, så følte jeg ikke noe eierskap. Og det tror jeg skjer med veldig mange, at de gir fra seg styringen. Det er ikke lenger noe du tror på eller er en del av. Når folk ikke forstår hvorfor de holder på med noe, så vil de ikke jobbe mot det. Det er da det blir korridorsnakk og så videre, fordi energien blir brukt til noe helt annet.

Du må tørre å tenke

– Hvis det er én ting som blir undervurdert, så er det å definere bedriftens misjon. Vi må tørre å spørre hvorfor vi gjør det vi gjør. Hva er det vi skal bidra med i et større perspektiv? Vi kan sette oss mål, men det må komme innenfra. Du må ha et brennende ønske om å få til noe. De bedriftene som lykkes, føler at de har et slags samfunnsoppdrag. Hvis du gjør det av en grunn, ikke bare av et sterkt ønske, så skjer det noe med deg. Ta en tydelig posisjon som leder, og stå for det du mener. Ikke skift retning med en gang du blir sagt imot.

– Jeg tror den største fallgruven man kan gå i, er at man ikke tør å tro. Hvor mange var det som trodde på Elon Musk da han sa at han skulle skape det han har skapt? Han ble sett på som en komplett idiot av de aller fleste. I bilbransjen sa de at han ikke forsto bransjen, men nå har han omdefinert den. Han tør å tro, og setter seg mål som er så hårete at folk rister på hodet og sier at det ikke går. Men det viser seg gang på gang at det går. Det gir derfor mening for noen når de har en leder som sier at vi skal få dette til. Alle de store tingene i verden er skapt fordi noen så det for seg lenge før det var en realitet. Alt det handler om, er å tørre å tenke.

Se det mulige i det umulige

I en liten bedrift Helliesen selv jobbet med for noen år siden, var det en person som hadde en misjon om å hjelpe folk til å komme seg ut av sofaen.

– Han kom opp med et konsept han kalte for «Trolljeger», der du skal jakte trollet i deg. Du skal finne gleden inni deg og hva som får deg videre når du blir skremt. Trolljeger er et folkehelsekonsept som skal hjelpe mennesker å mestre hverdagen, både fysisk og mentalt, gjennom et terrenghinderløp med fokus på samarbeid og mestring der folk må utfordre seg selv. Én ting er å løpe i skogen, men hvis du i tillegg møter hinder på veien, så er du nødt til å hele tiden gå inn i deg selv og spørre hva du skal gjøre. Noen hindre er enkle, noen føles helt uoppnåelige.

– Da jeg møtte ham, var selskapet i ferd med å gå konkurs fordi de ikke turte å satse. Jeg sa at han måtte prøve å følge drømmene sine og hva han trodde skulle til, og vi begynte å visualisere forskjellige ting. Han innså at han måtte ha en treningshall for å skape noe mer. Vi fant en gammel industrihall og fikk bygd opp et treningssenter som i dag er fullt funksjonelt. Han gikk fra noen hundre deltagere på løpene sine til nærmere 6000 – i løpet av to år. Alt dette fordi han så inspirasjon og så det mulige i det umulige.

– I alle situasjoner er det alltid noe positivt, uansett hvor galt det er. Bare se hva som har skjedd med tanke på pandemien vi har vært gjennom. I mars 2020 var det veldig få som kunne ha et nettmøte. Da måtte vi møtes for å skrive kontrakter og folk reiste på kryss og tvers i hele verden. Nå sitter til og med store selskap som Equinor på nettmøter og skriver kontrakter til mange milliarder. Pandemien tvinger fram en ny måte å jobbe og tenke på. Vi har spart miljøet og enormt med penger blant annet på reise. Så det handler om å hele tiden lete etter muligheter i det umulige og se ting som en utfordring i stedet for et problem, avslutter Helliesen.

Fallgruver

 • Er du sikker på at det er ditt mål du jobber mot? Tenk godt gjennom, og kjenn på følelsene det gir når du setter deg mål – eller velger å bli med på å «jakte» mål andre har satt (som bedriftens mål).
 • Mange blander begrepene mål og resultat – de bruker for mye tid på resultatmåling. Fokuser på det du ønsker å oppnå – MÅLET – så kommer resultatene som en naturlig effekt.
 • Vi mister troen! Tør å være tro mot din misjon, visjon og dine mål. Ikke gi deg for tidlig.
 • Ikke lag visjoner og slagord uten å mene noe med det! Det er det du virkelig ønsker å få til som skal frem – ikke det du tror andre ønsker å se.

Helliesens 5 beste tips for å lykkes

 1. Etabler en misjonserklæring for det du ønsker å skape – Vi skal oppnå ….. innen …. fordi …..
 2. Sett mål som gir mening – for deg og de som skal bli med å nå disse.
 3. Still åpne spørsmål, hvor du er oppriktig interessert i svaret og søk kunnskap i svaret. Spør for å forstå, ikke for å få bekreftelse.
 4. Ikke mist motet – hindringer og motgang gjør deg bare sterkere.
 5. Søk hjelp – ikke vent til du står «bom fast» – bygg og bruk nettverket ditt.

Skap ekstraordinære resultater

På hjemmesiden til Kjetil Helliesen ligger det et webinar som viser metodikken han selv bruker, og når han hjelper andre. Det er en enkel og effektiv metode, men den må følges for å gi effekt:

 • Sett mål som gir mening – for deg!
 • Lag en klar og engasjerende plan – som inspirerer
 • Gjennomfør din plan – med entusiasme og glede
 • Oppnå resultater som du opplever som ekstraordinære
Om Kjetil Helliesen
Jobb: Egen virksomhet siden 2013 – Salgs- og ledertrening, coach/mentor og midlertidig leder.
Utdanning: Trafikklærer, Hærens Krigsskole, Markedsøkonom, Lederutviklingsprogrammer (AFF, Henley University of Reading og IHM Business School AB)
Erfaring: Forsvaret i ni år – instruktør og avdelingsleder. Diverse selskaper i 19 år – ledelse (salg, marked og personal). Har hjulpet ledere som har mistet gleden og inspirasjonen, til å «komme tilbake» og oppnå ekstraordinære resultater. Brukt de siste fem årene på å studere hvorfor noen skaper fantastiske resultater, mens andre – med samme utdanning, bakgrunn og fysiske forutsetninger – ikke når sine mål. Alt er mulig for den som vil og er villig til å gjøre «jobben».

 

Tekst: Cecilie Hals Hammernes   Foto: Privat