1. Forbered virksomheten for endring

For at en virksomhet skal lykkes med å implementere endring, må den forberedes både logistisk og kulturelt. Før man går inn i logistikken, må det først skje en kulturforberedelse. Hjelp medarbeiderne til å forstå behovet for endring samt at de får en økt bevissthet om de ulike utfordringene virksomheten står overfor. Hvis du får de ansatte til å tidlig ønske å være med på implementering av endringen, kan du unngå friksjon og motstand senere.

2. Lag en visjon og plan for endring

Når virksomheten er klar til å sette i gang endringen, må ledere utvikle en grundig og realistisk plan, som skal beskrive:

  • Strategiske mål: Hvilke mål hjelper denne endringen virksomheten med å jobbe mot?
  • Suksessindikatorer: Hvordan vil suksess måles? Hva er utgangspunktet for hvordan ting er nå?
  • Prosjektets interessenter og team: Hvem skal følge med på oppgaven med å implementere endring? Hvem skal ha ansvar for gjennomføringen?
  • Prosjektomfang: Hvilke trinn og handlinger skal prosjektet omfatte? Hva faller utenfor?

3. Implementer endringene

Etter at planen er opprettet, gjenstår det bare å følge trinnene for å implementere den nødvendige endringen. Under implementeringsprosessen må ledere være fokusert på å styrke sine ansatte til å ta de nødvendige grepene for å nå målene. De bør også gjøre sitt beste for å forutse eventuelle hindre og unngå eller redusere dem når de dukker opp. Gjennom hele implementeringsprosessen må man jevnlig kommunisere virksomhetens visjon for å minne teammedlemmene på hvorfor endringen skal implementeres.

Les også: For å lykkes med endringsprosesser er det viktig at lederen ikke bare overkjører medarbeiderne - ledernytt.no

 

4. Bygg inn endringer i bedriftskultur og -praksis

Når endringsinitiativet er fullført, må ledere forhindre en tilbakevending av tidligere tilstand eller status quo. Dette er spesielt viktig for organisatoriske endringer knyttet til prosesser, arbeidsflyt, kultur og strategier. Uten en tilstrekkelig plan kan ansatte falle tilbake til den "gamle måten" å gjøre ting på. Nye organisasjonsstrukturer, kontroller og belønningssystem bør betraktes som verktøy for å hjelpe til med endring.

Les også: Slik vekkes endringsgleden - ledernytt.no

 

5. Gjennomgå fremdrift og analyser resultater

Bare fordi et endringsinitiativ er fullført, betyr det ikke at det var vellykket. Gjennomføring av analyser kan hjelpe bedriftsledere til å forstå om et endringsinitiativ var en suksess, fiasko eller et blandet resultat. Det kan også gi verdifull innsikt og lærdom som kan utnyttes i fremtidig endringsarbeid. Ble prosjektmålene nådd? Hvis ikke, hva gikk galt?

Les også: Kotters åtte stegs modell for endringer - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Harvard Business School Online