Det er stor enighet om at ledelse er en prosess som handler om å påvirke andre til å gjøre noe. Det har vært skrevet om ledelse siden antikken, og det har vært forsket på ledelse i mer enn 100 år. Her er et ørlite utvalg av sitater: «Lederskap er en prosess mot felles mål» (Sun Tzu, ca. 1800 fvt.). Altså er det ikke noe nytt i dette de siste om lag 2000 år. «Ledelse er situasjonsbetinget» (Hersey & Blanchard, 1969). «Det er like mange definisjoner på ledelse som det finnes personer som har skrevet om temaet» (R Stogdill, 1974). «Ledelse er lett å beskrive med store ord, men vanskelig å få til i praksis» (Fritt etter J K Arnulf, 2020).

Siden det er skrevet utallige hyllemetere om ledelse, blir det ovenstående kun et nanoutsnitt av det man kan finne i jungelen av ledelseslitteratur – og sitater. Men det var ikke mitt innledende poeng. I litteraturen, og ikke minst i mylderet av utdanningstilbud innen ledelse, finnes nemlig prefiksene. Du kan nå utdanne deg i f.eks. tillitsbasert ledelse, eller «tillitsledelse» om du vil. Grete Johansen i Great Place To Work skrev litt om dette i Ledernytt 19/11 2018. Det skal jeg kommentere nærmere.

Hva er det som er så spesielt med «tillitsbasert ledelse»? Tillit er bærebjelken i enhver hardfør relasjon. Det være seg i ekteskap, eller i forholdet foreldre/barn. Det samme gjelder mellom de som leder og de som ledes. God ledelse bygger på gjensidig respekt og tillit mellom partene. Ledere må kunne ha tillit til at ansatte har vilje og evne til å utføre oppgaver. Ansatte må kunne stole på at lederne verdsetter selvstendighet, initiativ og innovasjon. God ledelse er med på å sikre initiativ, kreativitet, eierforhold til arbeidsoppgavene, ansvarsfølelse og en kollektiv forpliktelse.

Les også: Vær en autentisk leder – skap større trygghet og tillit - ledernytt.no

Jeg må også kommentere såkalt «relasjonsledelse». Ledelse handler kun om relasjoner. Nedover, oppover, og til siden. Omtrent det samme som tillit. Å påstå noe annet mener jeg i beste fall er upresist. Et vesentlig element i gode relasjoner mellom mennesker er at vi kan være trygge på hverandre, og ha tillit til at vi blir behandlet på en respektfull måte. Nå skal det jo nevnes at relasjoner kan være både gode og mindre gode. Men, i god ledelse er relasjoner mellom mennesker gode. Aller helst over tid.

God ledelse handler nemlig ikke bare om det man vet og kan, men minst like mye om hvem man er og hva man gjør. Det siste er ikke minst viktig. Å være leder stiller særskilte krav til individet. Det er ikke noe spesielt med det. Ledelse krever noe særskilt av deg uansett om du leder i endringer, ulike prosesser eller i et hav av mangfold. Mangfold finner du uansett hvor du leder – alle mennesker er forskjellige. God ledelse handler bl.a. om å omgås andre på en oppriktig, åpen og likefrem måte. Da viser man respekt, og vekker tillit og troverdighet.

Les også: Hvis alle tenker likt, tenker ingen - ledernytt.no

Det ovenstående peker på at å sette et prefiks foran ledelse synes å ha lite for seg. «Tillitsbasert ledelse» eller «relasjonsledelse» er ikke forskjellig fra annen utøvelse av ledergjerningen. Det samme gjelder for såvidt for de andre prefiksledelsene. Derfor er prefiksledelse unødvendig. Min påstand er at det finnes bare god og dårlig ledelse.

Les også: 12 kvaliteter som kjennetegner dyktige ledere - ledernytt.no

Tekst: Johan Bergh er førstelektor ved Oslo Nye Høyskole – ONH.