Selv om det finnes individuelle forskjeller, er det en rekke kvaliteter som ofte kjennetegner dyktige ledere. Et solid sett med grunnverdier er viktig, det samme er høye etiske standarder. Mange har også sterke moralske overbevisninger og er svært disiplinerte. Under finner du 12 kvaliteter som ofte går igjen hos dyktige ledere.

1. De er gode rollemodeller
Å være et godt forbilde gir menneskene rundt oss en sterk indikasjon på hvordan vi ønsker at ting skal være. Hvis vi ønsker at våre medarbeidere skal være høflige og omtenksomme overfor kunder, må vi påvirke deres oppførsel gjennom hvordan vi selv håndterer kunder.

2. De skaper en visjon
Når vi skaper – og kommuniserer – en visjon, synliggjør vi en retning. Først når alle i teamet vet hva vi ønsker å oppnå, kan teamet bevege seg mot et felles mål. Visjonen er avgjørende for å definere forventninger og ansvarsområder, og det gir mulighet for å avdekke behov for utvikling. 

3. De kommuniserer bra
Det handler ikke bare om å være klar og konsis når vi ønsker å få gjennom et budskap. Fremragende ledere bruker mye energi på å lytte – for å forstå budskapet i, og motivasjonen bak det andre kommuniserer.

4. De oppnår tillit
Tillit blir aldri gitt. Selv om tidligere erfaringer og ferdigheter kan gjøre at folk får tiltro til en person, vil ordentlig tillit bygges opp over tid. Det er kun ved å ha en konsistent, høyt etisk og rettferdig standard når det gjelder oss selv og våre handlinger, at vi kan oppnå og beholde tillit fra de rundt oss. Måten vi håndterer andre mennesker på, vil være avgjørende for graden av tillit vi oppnår.

5. De takler press godt
Det er enklere å lede på en god måte når ting går bra, men hva når ting går skeis og vi er under et høyt press? Det er da medarbeidere trenger ledere som støtter og veileder dem gjennom situasjonen. Dyktige ledere forstår at deres egen væremåte påvirker hvordan de rundt seg takler situasjonen.

6. De ønsker konstruktiv kritikk og uenighet velkommen
Konstruktive tilbakemeldinger er et nøkkelelement for å skape vekst og utvikling. Fremragende ledere løfter kreativiteten i teamet og er åpne for forbedringer. Det er vanskelig å overbevise noen om noe man selv tror på. Det er lettere å overbevise noen om noe de er med på å skape. Gode ledere vet nettopp det, og drar nytte av det for å skape et engasjert team.

7. De er profesjonelle
Dette handler selvfølgelig om hvordan vi oppfører oss på arbeidsplassen, men innbefatter også vår oppførsel privat. Med sosiale medier som blir mer og mer utbredt (og altoppslukende?), vil hvordan vi oppfører oss på sosiale medier være like viktig for hvordan andre ser oss, som hva vi gjør på jobb. Å være en leder betyr at folk ser opp til en, har forventninger og legger merke til hva en gjør i ulike situasjoner og settinger.

8. De gjør kompliserte ting enkle
Enkelt sagt; hvis vi ikke har gjort det enkelt å forstå, har vi ikke forklart det godt nok! Fremragende ledere sørger for at forståelsen er på plass, minimerer forvirring og hjelper alle med å føle seg trygge på jobben som skal gjøres.

9. De dyrker teamet
De fleste team består av enkeltpersoner med ulike personligheter, meninger og evner. For å jobbe godt sammen og støtte hverandres innsats, trenger ledere å skape et miljø basert på gjensidig respekt for alle medlemmer i teamet og deres mulighet til å oppnå resultater.

10. De liker å hjelpe andre med å lykkes
En av de viktigste styrkene til fremragende ledere er deres ønske om å støtte enkeltpersoners innsats for å oppnå personlige mål – ofte på bekostning av egen prestisje.

11. De presterer på et høyt nivå
Ved å jobbe hardt, ha et øye for detaljer, samle alle fakta og gjøre hjemmeleksene sine, er fremragende ledere ikke bare gode forbilder, de opprettholder også sin egen fremgang og skaper gode resultater selv.

12. De oppmuntrer til åpenhet og god internkommunikasjon
Faren ved lite åpenhet internt i organisasjoner er at vi kan bli farget av feilaktig og manipulert informasjon – for ikke å nevne all tiden som blir sløst bort og konfliktene det skaper. Gode ledere oppmuntrer til et miljø med åpen og ærlig kommunikasjon, hvor problemer blir tatt opp og gode relasjoner og respekt blir dyrket, og etterlater dermed lite rom for rykter og antydninger.  

LES OGSÅ: Dyktige ledere er gode lagspillere

Tekst:Pressemelding -  Dale Carnegie Training