Hvem er de egentlig? De gode rollemodellene og forbildene våre. Det er dessverre ikke noe enkelt svar på det. Historisk sett finner vi sterke mannlige personligheter som f.eks. Julius Cæsar, Napoleon eller Mohandas Karamchand «Mahatma» Gandhi. Eksempler på Norske militære ledere kan være oberst Birger Eriksen som ledet kampene på Oscarsborg festning i aprildagene i 1940, eller oberst Arne Pran som sto tydelig frem og tok ansvar etter den tragiske Vassdalenulykken.

Det ovenstående er kun eksempler på mannlige forbilder. Dermed er det for all del ikke sagt at det ikke finnes kvinnelige forbilder. Fra norsk politikk kan vi nevne Gro Harlem Brundtland eller Erna Solberg som begge er rollemodeller og forbilder for mange. Se ikke bort fra at tidligere finansminister Kristin Halvorsen er et forbilde for mange også. Er det da noen fellestrekk med disse menneskene? Jeg mener det. Vi kan si at de er handlekraftige, modige og har et sterkt ønske om å gjøre noe. Jeg tenker at det er viktige egenskaper hos en leder. Du må ville noe med det du gjør, du må kunne uttrykke det, og inngi engasjement og tillit. Du må også være «ekte».

At en leder er ekte, innebærer at hun eller han har integritet og viser samsvar mellom liv og lære. Integritet vil si at man er «hel ved» i forhold til seg selv og til sine medarbeidere; er sann mot seg selv og egne verdier, og at man er bevisst egne styrker og svakheter på en trygg og overbevisende måte uten å ta på seg falske masker. I dette ligger en fast kjerne som fremtrer i form av et forutsigbart, pålitelig og effektivt handlingsmønster.

Les også: Myke verdier gir bedre ledelse

Ved å omgås andre på en oppriktig, åpen og likefrem måte viser gode og effektive ledere respekt, og vekker tillit og troverdighet. Ydmykhet i forhold til andres syn, kultur, opplevelse og bakgrunn er en viktig faktor for godt samarbeid. I dette ligger også et positivt menneskesyn basert på at mennesker kan og vil utvikle seg. Gode og effektive ledere konfronterer risiko, usikkerhet, etablerte ”sannheter” og vanskelige oppgaver og trer tydelig frem når situasjonen krever det. Slike ledere er ikke selv redde for å vise frykt og usikkerhet, men gjennom å kjenne seg selv og sine reaksjonsmønstre håndterer de dette, og fremstår likevel som handlekraftige. Videre er de sosialt motivert, dvs. de bygger på sosial likhet, tjener kollektive interesser og vektlegger utvikling og bemyndigelse (empowerment) av andre.

God og effektiv ledelse handler ikke bare om det man vet og kan, men like mye om hvem man er og hva man gjør. Derfor må ledere og medarbeidere til enhver tid være rustet til å ta gode beslutninger slik at den måten oppgavene løses på, bidrar til å opprettholde tillit både i og utenfor organisasjonen. Holdningsdanning, og sanksjonering mot «usunne» holdninger, er derfor et viktig lederansvar. Gode ledere fremelsker innovasjon og nytenking gjennom delegering og en fleksibel tilnærming til problemer, heller enn streng regelstyring og overkontrollering.

Les også: 10 tips for å bli mer effektiv som leder - basert på intervju av over 200 ultra-produktive mennesker

God og effektiv ledelse er ikke å skulle ha full kontroll til enhver tid. Hvis du kontrollerer dine medarbeidere til enhver tid kan du garantere at de ikke kommer til å gjøre en god jobb. Det finnes et godt sitat som illustrerer dette: “Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity”. Løselig oversatt betyr dette: Ikke fortell folk hvordan de skal gjøre jobben, fortell dem hva de skal gjøre og de vil overraske deg med oppfinnsomheten sin. Sitatet er fra general George S. Patton, sjef for 7th Army under andre verdenskrig. Han var riktignok en omstridt leder, men han var kjent som en god inspirator i det minste. De aller fleste av oss liker dårlig å bli detaljstyrt. Detaljstyring er sløsing med verdifull tid. Altså: Ikke gå i styringsfella.

Tekst: Johan Bergh. Han er pensjonert kommandørkaptein i Marinen. Han har innehatt en rekke leder- og fagstillinger i Forsvaret, senest som avdelingssjef for avdeling for militær ledelse og styring ved Forsvarets høgskole. Han har jobbet med ledelse, undervisning, HR og organisasjonsendringer i en rekke år. Johan har vært medforfatter på artikler og bokkapitler om ledelse som er publisert nasjonalt og internasjonalt.