1 Forplikt deg til kreativitet

Det første skrittet for å øke kreativiteten er å vie deg til å utvikle dine kreative evner. Sett deg mål, få hjelp av andre, og sett av tid hver dag til å utvikle ferdighetene dine. 

2 Finn inspirasjon og bli en ekspert

Forvent aldri at kreativitet bare skal skje. Se etter nye inspirasjonskilder som vil gi deg nye ideer og motivere deg til å generere unike svar på spørsmål. Ved å ha en bred forståelse av emnet, vil du være bedre i stand til å tenke på nye eller innovative løsninger. Vær nysgjerrig, gi deg selv muligheten og tiden til å utforske nye emner. Les bøker eller artikler om kreative mennesker og hør hva de har å si. Besøk et museum, lytt til favorittmusikken din eller delta i en livlig debatt med en venn.

3 Ta sjanser for å bygge kreativitet

Selv om din innsats kanskje ikke fører til suksess hver gang, vil du øke dine kreative evner og bygge ferdigheter som vil tjene deg godt i fremtiden. Det kan for eksempel føles skremmende å dele arbeidet ditt i et kreativt skrivekurs, men tilbakemeldingene du får, kan være uvurderlige.

4 Bygg opp selvtilliten din

Usikkerhet rundt evnene dine kan undertrykke kreativitet, og derfor er det viktig å bygge selvtillit. Legg merke til fremgangen din, ros innsatsen din, og vær alltid på utkikk etter måter å belønne kreativiteten din på.

Les også: Bygg selvtillit-muskelen din - ledernytt.no

5 Sett av tid til kreativitet

Planlegg tid hver uke for å fokusere på et kreativt prosjekt. Det kan innebære å si nei til ting som stjeler tiden din, eller velge å gi slipp på ting som ikke gir deg glede. Iblant kan det hende du må be andre om hjelp til oppgaver, barnepass eller andre husholdningsoppgaver.

6 Overvinn negativ holdning og frykt for fiasko

Fokuser på å eliminere negative tanker som kan svekke din evne til å utvikle sterke kreative ferdigheter. Anerkjenn disse som veisperringer, og jobb for å overvinne dem. Gjør en aktiv innsats for å utfordre de feilaktige ideene og erstatt dem med mer realistiske eller positive tanker. Minn deg selv på at feil bare er en del av prosessen. 

7 Brainstorm nye ideer

Brainstorming kan være et kraftig verktøy for å øke kreativiteten. Skriv ned relaterte ideer og mulige løsninger. Målet er å generere så mange ideer som mulig på relativt kort tid. Deretter fokuserer du på å avklare og finpusse ideene for å komme frem til et best mulig valg.

8 Utforsk flere løsninger

I stedet for å bare gå med den første ideen du har, ta deg tid til å tenke på andre mulige måter å nærme deg situasjonen på. Dette er en fin måte å bygge både problemløsende og kreative tenkemåter på.

9 Skriv journal

En journal er en fin måte å reflektere tilbake på hva du har oppnådd og for å se etter andre mulige løsninger. Den kan brukes til å lagre ideer som senere kan tjene som fremtidig inspirasjon.

10 Bruke tankekart og flytskjema

Med et tankekart kan du koble ideer og se etter innovative svar på spørsmål. Skriv ned et sentralt ord. Deretter kobler du relaterte termer eller ideer rundt det sentrale ordet. Denne teknikken tillater forgrening av ideer og gir en visuell måte å se hvordan ideer er knyttet sammen. Når du utvikler et nytt prosjekt, oppretter du et flytskjema for å spore prosjektet fra start til slutt. Se etter ulike sekvenser av hendelser som kan oppstå. Et flytskjema kan hjelpe deg med å visualisere sluttproduktet, eliminere potensielle problemer og skape unike løsninger.

11 Utfordre deg selv

Når du har utviklet noen grunnleggende kreative ferdigheter, bør du kontinuerlig utfordre deg selv for å fremme dine evner ytterligere. Se etter utfordrende tilnærminger, prøv ut nye ting, og unngå å gå tilbake til de samme løsningene du har brukt tidligere.

12 Prøv Six Hats-teknikken

Teknikken innebærer å se på et problem fra seks ulike perspektiver, noe som kan få frem flere ideer.

  • Svart hatt: Bruk et negativt perspektiv. Hvilke elementer i løsningen vil ikke fungere?
  • Blå hatt: Tenk bredt. Hva er den beste totalløsningen?
  • Grønn hatt: Tenk kreativt. Hva kan være alternative ideer?
  • Rød hatt: Se på situasjonen følelsesmessig. Hva forteller følelsene dine deg?
  • Hvit hatt: Se objektivt på situasjonen. Hva er fakta?
  • Gul hatt: Bruk et positivt perspektiv. Hvilke elementer i løsningen vil fungere?

13 Vurder alternative scenarier

Når du står overfor et problem, still "hva hvis"-spørsmål for å vurdere hvert mulig scenario: Hva blir resultatet hvis du tar akkurat denne tilnærmingen? Ved å se på alternativer på forhånd, vil du være bedre forberedt på å utvikle kreative løsninger på problemer.

14 Prøv snøballteknikken

En god idé fører ofte til flere ideer. Dra nytte av dette ved å bruke "snøballteknikken" når du genererer ideer til et prosjekt. Hvis en idé ikke passer for ditt nåværende arbeid, sett den til side for et fremtidig prosjekt. 

Tekst: Cecilie Hammernes  Kilde: Verywellmind.com  Foto: Istock.com