Innovasjon er nøkkelen til vekst, men prosessene er verken strømlinjeformede eller hierarkiske. For å lykkes med nyskapning må lederne være dyktige på å utnytte innspill og ideer fra egne ansatte, kunder, partnere, leverandører og andre aktører, og samtidig forholde seg til stadige endringer i markedsforhold og global konkurranse. Med andre ord er det å skape en innovasjonskultur en øvelse i balansekunst.

Toril Nag_750x499.jpg

Kjennetegn på innovasjonskultur

Toril Nag er konserndirektør for virksomhetsområdet tele i Lyse Energi, og har i mange år vært involvert i ledelsen av bedrifter som satser tungt på innovasjon.

Ifølge Nag er det fire faktorer som kreves for at man skal kunne snakke om en innovasjonskultur.

1. Innovative medarbeidere med gode ideer

– De gode ideene kommer fra flinke folk og gode team. De lyse hodene. Å tiltrekke, utvikle og beholde rett kompetanse er en forutsetning for god og lønnsom innovasjon. Og flinke folk tiltrekker flere flinke folk, som holder seg oppdatert på hva andre flinke folk driver med. Og som har nye gode ideer, påpeker Nag.

2. Kultur for endring

- Jeg tror dette starter med å skape forståelse for at endring er nødvendig – hele tiden. Særlig i medgang, hvis virksomheten går bra, er dette krevende. Det handler som leder om å skape en kultur for en paranoia. Ikke hvile på laurbærene, men kontinuerlig se etter både små og store forandringer og forbedringer. Og ettersom det å foreslå endring av det etablerte ofte møter en del motstand, må lederen skape rom for endringer. En kultur der det ikke er aksept for å feile eller ikke er vilje til å ta risiko, vil neppe bringe nyskapende ideer ut i markedet, sier Nag.

3. En tydelig retning

– Mange kan komme på gode ideer. Men å prioritere, fokusere, og stå løpet ut i den retningen virksomheten skal – å våge å tro på egen unikhet, fokusere hardt på det man kan bli best i verden på – er nødvendig, sier hun.

4. Big Data

Nag påpeker at Big Data er noe langt mer enn et «buzzword», og at innovasjon ikke bare handler om at noen kommer på en ny, stor idé eller at ny teknologi kommer på banen.

– Like ofte handler det nemlig om enklere ting – for eksempel at en teknologi gradvis faller i pris og plutselig er billig nok til å skape en stor endring – som kan gi innovasjon i måten brukere oppfører seg. Altså at folks adferd endrer seg og dermed påvirker hvilke produkter og tjenester som er relevante. Virksomheter som hele tiden har fingeren på pulsen til kundene, vil ha en førsteklasses kilde til gode ideer – og vil fange opp endringer mye tidligere enn de andre, sier Nag.

Hun mener at poenget med Big Data og innovasjon er at tiden da «hvem som helst» kunne lytte til kundene og komme opp med gode ideer, er på hell.

– Tilgang til, eierskap til og bruk av store, aggregerte mengder kundedata – og god analyse av disse – er et gigantisk konkurransefortrinn som selvforsterkende trekker den beste innovasjonen mot de som har tilgang på denne typen data og kan anvende den godt, forklarer Nag.

Les også: Kommunikasjon som skaper innovasjon

Anita Tonne (1).jpg

Utenfor boksen

Anita Tonne er grunnlegger og daglig leder i TheCoreBar, en internasjonal treningsbedrift som har stort fokus på innovativt lederskap. Bedriften har etablert en innovasjonskultur som i stor grad baserer seg på ledelse og tenkning «utenfor boksen».

Tonne beskriver innovasjonskulturen i bedriften slik:

– Jeg tror at det er viktig både for gjennomføringsevne og suksess at den som kommer med ideen får eie den og at vedkommende brenner for den. Videre at det det gis både ansvar og myndighet til å gjennomføre. «Vi gjør ting vi ikke kan hver dag» har vært et gjennomgående mantra hos oss siden oppstarten i 2006 – og den som kommer med ideen, er selv ansvarlig for å finne løsningene slik at den kan gjennomføres, sier Tonne.

– Vi snakker aldri om feil. Men et høyt fokus på innovasjon gjør at vi stadig havner i blindveier. Kjører du inn en blindvei handler det om å kjøre fortest mulig ut igjen, og finne en ny vei for så å gi gass igjen. At du da lærer deg hvordan blindveien ser ut slik at du ikke kjører inn samme gate igjen, er selvsagt essensielt for progresjon og rask fremdrift, forklarer hun.

Les også: Den digitale transformasjonen er over oss og vi leser til stadighet at vi må være innovative, sette kunden i fokus og være digitale.

Alt er mulig

TheCoreBar leverer et egenutviklet treningskonsept, noe Tonne beskriver som en kontinuerlig innovasjonsprosess i seg selv, og ambisjonen er å skape et globalt treningskonsept. I et svært konkurranseutsatt markedet gjør dette at både ledere og ansatte hele tiden må tenke nytt.

– Holdningen om at «alt er mulig» og at det ikke er noen begrensninger gjennomsyrer kulturen vår og holdningene til alle som jobber hos oss. Jeg velger bevisst folk som tenker slik. Vi jobber konsekvent etter scenariotankegangen i form av å stille kritiske spørsmål og se på mulige konsekvenser, også de som ligger i ytterkant av det realistiske, for så å stille spørsmålet om vi kan tåle disse ytterkantene. Er svaret ja, gutser vi til! sier Tonne.

I Tonnes bedrift handler innovasjonskultur om å inspirere til å tenke utenfor de vante rammene.

– Jeg tror det er viktig at vi utvikler holdningen om at det er tøft, modig og prisverdig å tørre å komme med en idé, for så å eie den og gjennomføre den. Og siden fiaskoer er en del av innovasjonshverdagen, handler det om hvordan vi ledere håndterer fiaskoene i praksis, slik at teamet ikke blir redde for å gjennomføre neste prosjekt eller komme med andre ideer. Hos oss ler vi mye av at vi er mer utenfor enn innenfor komfortsona - faktisk så langt utenfor at vi ikke engang har sett konturene av sona på flere år. Når dette blir en spøk alle er en del av, vet du at du har et team som er villig til å gå den ekstra mila.

Innovasjon kan planlegges

Men selv om innovasjonens natur er endring, uventede retninger og til dels kaos, mener Toril Nag at innovasjon likevel til en viss grad kan styres.

– Man kan ikke planlegge en garantert suksess i markedet. Men innovasjon kan bli en del av bedriftskulturen. Ved å tilrettelegge for innovasjon er i alle fall forutsetningen til stede. Det er også en rekke mer strukturelle grep som kan sikre at innovasjon er høyt i fokus hos alle i virksomheten, sier Nag.

– Hos oss i Lyse har vi en innovasjonsstrategi for konsernet, og en egen innovasjonsavdeling hvis oppgave er å sikre at innovasjon i linjen fanges opp og får ressurser og fokus. Forutsatt at den faller innenfor vår innovasjonsstrategi eller retning om du vil. Vi jobber også med metodikk for hvordan gode ideer som IKKE passer med vår innovasjonsstrategi kan sendes videre til andre arenaer – det er noe vi ønsker å bli bedre på, sier hun.

Utfordringer for ledere

Er så innovasjon like ustrukturert og vanskelig å lede som man ofte kan få inntrykk av? Nag mener at det å lede innovasjon heller ikke trenger å være spesielt ustrukturert.

– Selve idégenereringen er kreative prosesser – men også disse kan planlegges godt og gjennomføres etter en måte som passer virksomheten. Hos oss har vi kreative prosesser både internt, i samarbeid med kunder og i samarbeid med andre virksomheter – men de har en form og retning som er ganske så strukturert. Det sikrer at ideer prioriteres og at ideene som “overlever” får rett fokus og ressurser for å kunne tas videre, beskriver Nag.

– Men hovedutfordringen for lederne er antakelig å si nei til ideer som enten ikke er gode nok eller som er gode men ikke for oss. Det krever ledelsesfokus, sier Nag.

Tonne påpeker at det kan være utfordrende å lede innovasjon i en gründerbedrift i sterk internasjonal vekst og uten kapital utenfra.

– Innovasjon i en bedrift som vår krever i tillegg til frigjøring av kapital til å ta sjanser, også at vi klarer å skape en sterk teamkultur som tåler trøkket. Å få ansvar for et prosjekt fra idé til gjennomføring er spennende, men også svært krevende, spesielt når alt ikke går som det skal. Jeg opplever at mange ser på det som både interessant og spennende, men det er definitivt ikke alle som takler det, sier Tonne.

Og skulle du tenke at innovasjon er en utfordring som bare dagens ledere opplever, og at alt var mye enklere før, kan du trøste deg med at også fortidens ledere hadde det tøft.

– Utfordringen med å lede i endring – og lede endring og innovasjon – er det mange som har reflektert over, og på ingen måte bare i nyere tid. I sitt berømte verk The Prince konstaterte Machiavelli følgende: «Det er ingenting som er vanskeligere å planlegge, som gir større usikkerhet når det gjelder suksess eller som er vanskeligere å styre, enn det å etablere en ny orden; for han som introduserer den, gjør fiender av alle som hentet fordeler fra den gamle ordenen og får bare halvhjertede støttespillere blant de som vil få fordeler av den nye», avslutter Toril Nag.

Tekst: Inger Lise Kontochristos

Ledelse og innovasjon: SEKS DIGITALE KRAV TIL LEDERE!

Om Toril Nag:

Konserndirektør Toril Nag (født 1964) har ansvaret for forretningsområdet tele i Lyse-konsernet, herunder fiber-infrastruktur og digitale tjenester. Toril Nag er utdannet sivilingeniør i Computer Science fra University of Strathclyde og har tilleggsutdannelse i ledelse fra Handelshøyskolen BI.  Nag er styreleder i Altibox AS, Noralarm AS, Lyse Fiber AS, Viken Fiber AS og Lyse IT AS, og er dessuten nestleder i styret i Lyse Smart og Lyse AS, og styremedlem i Lyse Produksjon. Hun har ledererfaring fra store IT- og telekomselskaper såvel som innen bank og finans, og har hatt en rekke styreverv i teknologi-, energi-, og FoU-relaterte virksomheter. Nag er nestleder i styret i IKT-Norge og nestleder i styret i Kolumbus AS.

Om Anita Tonne:

Anita Tonne er grunnleggeren av TheCoreBar og har siden 2006 lansert merkevaren i USA og flere europeiske land, og TheCoreBar omfatter i dag fire konsepter. Et treningskonsept tilrettelagt for virksomheter som bedriver organisert gruppetrening, et hjemmetreningssystem, sport – og treningstøy samt et treningseventkonsept. Tonne er ansatt som selskapets CEO og leder den internasjonale satsningen.