Har du noen gang opplevd å gjøre forretninger med noen som ikke synes å ha glede i jobben, eller jobbet sammen med kolleger som ikke bryr seg? Kanskje måten du ble behandlet på gjorde at du ikke oppsøkte denne personen igjen?  Eller kanskje du mistet tillit til virksomheten som helhet?

En sterk arbeidsetikk på arbeidsplassen gir deg og dine ansatte mer energi til å møte og løse utfordringer som dere møter på i hverdagen. Men det krever en god dose innsats og bevissthet å holde arbeidsetikken på topp. Da kan det være lurt å tenke over disse syv egenskapene:

1. Profesjonalitet

Å opptre profesjonelt krever at du setter deg inn i de verdier, normer og tenkemåter som eksisterer i din stilling eller din bransje. I prinsippet innebærer det å opptre profesjonelt alt fra hvordan du kler og presenterer deg til måten du behandler andre på.

2. Respekt

Du mister ikke hodet under press: Uansett hvor stram tidsfristen er eller hvor høy temperaturen er blant kollegene, er det din jobb å bestandig holde hodet klart og opptre diplomatisk. Du bør alltid lytte til og gjøre ditt beste for å respektere alles meninger, spesielt under forhold som setter deg og teamet ditt på prøve.

3. Tillitsfull

Andre skal kunne stole på at du alltid holder løftene dine. Du er på plass i tide, holder tidsfrister og stiller forberedt til møter. I tillegg leverer du arbeidet ditt etter planen og på budsjett.

4. Dedikasjon

Du gir deg ikke før jobben er ferdig og riktig utført. «Godt nok» er ikke nødvendigvis bra nok for deg eller ditt kollegium. Du bør heller sikte på «fremragende» i alt du foretar deg.

5. Bestemthet

Du lar ikke utfordringer og nye arbeidsoppgaver hindre deg. Å ha en offensiv holdning og bestemthet i alt du foretar deg gjør at du ofte når målene dine fortere samtidig som det smitter over på kollegene.

6. Ansvarlighet

Du tar personlig ansvar for dine handlinger og for utfall i alle situasjoner på arbeidsplassen. Ansvarlighet handler også om å ikke finne på unnskyldninger når ting ikke går helt som planlagt.

7. Ydmykhet

Du anerkjenner alles bidrag, og deler alltid ut kreditt for gode resultater. Det er god skikk å vise takknemlighet overfor kolleger som jobber hardt. Det samme gjelder ydmykhet overfor lojale kunder.

Kilde: Entreprenuer.com