boss og buddy ledelse

Selv om det er ti år siden boken kom ut, tror hun problemstillingen rundt autoritet og en coachende lederstil fremdeles er aktuell. I et intervju med Ledernytt gir hun uttrykk for at det finnes svært mange oppfatninger om hva ledelse skal være.

–  På den ene siden er det en forventning om en tydelig leder som kan alt, vet alt, setter en retning, tar avgjørelser og ordner opp. Det er det klassiske lederidealet hvor bildet av sjefen er en light versjon av Supermann. Men de siste 15 til 20 årene er det i tillegg vokst frem klare forventninger om at lederen skal være omsorgsfull, interessert i sine medarbeidere, huske bursdager og opptatt av hver enkeltes behov, nærmest som en slags ny mamma. Alt i alt blir dette en heftig kravspekk som de færreste ledere klarer å levere på.

– Ledere som vil overleve, må reflektere over forventningene og selv komme frem til hva slags leder man ønsker å være. Det handler først og fremst om å identifisere egne styrker og verdier, men også om å analysere hva som kreves i den spesifikke jobben.

–  Jeg tror en balansegang mellom boss- og buddyrollen kan være nyttig for alle ledere. Boken er basert på mange intervjuer og arbeid med ledere gjennom flere år. Det tok så lang tid at mine tenåringer til slutt utbrøt: - Er du ikke ferdig med den boken ENNÅ? How hard can it be, lissom?

–  Vi så at ledere slet seg ut og ønsket å gi dem et verktøy for å håndtere alle forventningene og kravene de møter. Boss- og buddy modellen kan neppe hjelpe med alt, men forhåpentligvis bidrar den til å rydde litt. Det er i alle fall tilbakemeldingen vi har fått i årene etter boken kom ut.

Begge like viktige

Lederskapsforfatteren forklarer at Boss- og Buddy-rollene fyller ulike behov, men begge er viktige og begge bidrar på hver sin måte til å skape resultater.

– Boss-rollen understreker at lederen har et annet oppdrag enn medarbeideren. Som Boss tar man avgjørelser, både de populære og de upopulære, skjermer organisasjonen for unødvendig støy og gir medarbeideren tydelige tilbakemeldinger. For mye B\boss kan bli diktatorisk og lite motiverende. Men for svak boss er heller ikke bra. Da kan organisasjonen lide av mangel på fremdrift og langtekkelige omkamper. Det siste er utbredt i Norge.

–  Buddy-rollen handler om å velge en form som får frem det beste i medarbeiderne. Det handler om å snakke med medarbeiderne fremfor til dem og å stille gode spørsmål som kan forløse potensial. Husk - vi ønsker oss ikke ansatte som bare stiller på jobb. Vi vil ha medarbeidere som bruker hodet, hjertet og sitt engasjement. Det krever ledere som verdsetter innsatsen, og i ord og gjerning viser at det er medarbeiderne som sitter på spisskompetansen. I praksis betyr det utstrakt og klok involvering av organisasjonen.

– Buddyrollen tilsvarer det som ofte kalles coachende eller relasjonell ledelse. Buddy betyr kamerat på norsk, men vi mener egentlig ikke lederen skal være personlig venn med sine medarbeidere. Likevel har buddyrollen litt til felles med vennskap. Nærhet er bra, men bare inntil en viss grad. Hvis man er for nær sin medarbeidere, kan det være vanskelig å ta upopulære avgjørelser. Men samtidig kan et nært og godt forhold fungere fint, hvis begge er bevisst sine roller.

–  Husk bare at lederrollen ikke er en hatt man legger av seg fredag klokken 16.00. Ta gjerne en øl med dine medarbeidere. Men tro ikke et sekund at dere er på samme nivå. Du er leder uansett hvor mange øl du drikker – og derfor er det nok smart å begrense seg litt.

Se an situasjonen

Wade forklarer at det er snakk om enkle begreper, boss eller buddy, men de rommer mye og har nesten motstridende innhold. Likevel er det mulig å kombinere dem og være både boss og buddy. Det handler om å veksle mellom roller og ledereksperten og forfatteren understreker at det handler om å se situasjonen an og se hva den aktuelle situasjonen faktisk krever.

–  Trengs det å oppklare hvor vi skal og hvor vi ikke skal? Er det behov for å skjære igjennom og si ja eller nei? Kanskje er det på tide å gi en tilbakemelding og ta ansvar for at medarbeiderne lærer noe av det? Da må du være boss. Andre ganger er det muligens behov for en omfattende prosess før en avgjørelse skal tas. Medarbeidere på ulike nivå må involveres. Eller en medarbeider står fast, kommer ikke videre, og trenger 20 minutters høyttenkning med lederen. Da må du finne frem buddy-rollen.

–  Ledere har gjerne en naturlig preferanse for den ene eller den andre rollen. Det er nødvendig å være bevisst på egne preferanser og øve mer på det som faller oss vanskelig. Jeg møter en god del ledere som sliter med å gå inn i boss-rollen. De synes rett og slett det er vanskelig å bestemme over andre eller å gi korrigerende tilbakemeldinger. Mange av dem er mellomledere og er rekruttert fra medarbeidernes egne rekker.

–  Det å bli leder for tidligere kolleger, innebærer et krevende rollebytte. For å lykkes er det viktig at begge parter er bevisste på at forholdet nå er annerledes. Men de færreste ledere er forberedt på ensomheten som kan følge med jobben. Fra å være en del av gjengen, er man plutselig utenfor.

–  Det er en av grunnene til at det ikke er rart at mange sliter med Boss-rollen. Vi bor i et homogent land, hvor idealet er at alle er like mye verdt. Det er vakkert, men i mine øyne er det ingen motsetning mellom likeverd og å innse at det finnes ulike mandat og ulike jobber. Jeg ser likevel at det kan være krevende for dem som bor på små steder og gjerne omgås sosialt. Da er det ikke enkelt å for eksempel måtte si opp en person. Heldigvis skjer ikke det så ofte. Jeg er egentlig positivt overrasket over hvor godt samarbeidet flyter de aller fleste steder.

– Noen tror at Boss er en «bad guy» og Buddy er «good guy». I virkeligheten er begge rollene viktige for å skape resultater. En leder som griper inn og ordner opp, kan avverge konflikter og skape god fremdrift. Det er faktisk mange som ønsker seg sjefer som våger å være Boss. Samtidig er en god Buddy-leder mye mer enn en person som inntar en slags koserolle. Få ting er viktigere for produktiviteten enn å nå frem til medarbeiderne og forløse potensiale. Alt i alt trenger vi ledere som behersker både Boss- og Buddy-rollen. Nøkkelen er å vite når du skal være hva.

Test deg selv: Er du boss eller buddy?

 1. Hvordan går du vanligvis kledd på jobben?
  1. Du stiller alltid i jakke og nypussede sko
  2. Alt ut i fra hvordan du føler deg
  3. Som dine medarbeidere, bare hakket finere.
 2. En av dine flinkeste medarbeidere, Tellef, kritiserer en avgjørelse du har tatt i plenum. Hvordan reagerer du?
  1. Du hører rolig etter og prøver å skjule at du blir opprørt. Hvorfor kunne ikke Tellef komme til deg på tomannshånd og si dette?
  2. Du hører rolig etter og prøver å skjule at du blir kjempeirritert. Tellef kan virkelig være en utrolig kverulant.
  3. Du blir hvit i ansiktet av sinne og sier kort til Tellef at den avgjørelsen er faktisk tatt og han har å forholde seg til det.
 3. Hvordan leder du møter med dine nærmeste medarbeidere?
  1. Du passer på at alle engasjerer seg, selv om det er mye håpløst som kommer opp.
  2. Du leder møtet effektivt, fordi du hater lange møter. Det betyr at du drar de andre raskt gjennom sakene, spør om det er noe å legge til og åpner opp for korte spørsmål.
  3. Du innkaller til møte kl 12.00, men liker å begynne med litt løst prat før du går videre med agendaen.
 4. Hvordan delegere du?
  1. Du gir bare beskjed om hva som skal gjøres og når fristen er.
  2. Du forteller hensikten med hva som skal gjøres og snakker med dine medarbeidere om hvordan det skal gjøres.
  3. Du gruer deg litt for å delegere, siden du vet at dine medarbeidere har mye å gjøre.
 5. NRK TV kommer på besøk for å filme at din avdeling mottar en stor pris, hovedsakelig på grunn av forskerarbeidet til Christine og Kaj. Hva gjør du?
  1. Du insisterer på at Christine og Kaj selv tar imot prisen
  2. Du tar imot prisen sammen med Christine og Kaj
  3. Du tar imot prisen alene og holder en fin takketale.
 6. Du er misfornøyd med jobben til vaskehjelpen din hjemme. Hva gjør du med det?
  1. Du bare betaler og svelger irritasjonen.
  2. Du tar det opp med en gang og påpeker hva du ikke er fornøyd med.
  3. Du går rundt og er misfornøyd noen uker og sier henne opp så fort du har funnet en annen.
 7. En gjeng fra avdelingen skal ut og spille bowling og vil gjerne ha deg med. Hva gjør du?
  1. Du synes ikke det er naturlig at du er med på bowling og sier nei takk.
  2. Du blir med et par timer siden det er en fin anlegning til å møte medarbeidere du vanligvis ikke snakker så ofte med.
  3. Du blir med både på bowlingen og pubrunden etterpå og får med deg mye interessant sladder.
 8. En av dine medarbeidere fungerer dårlig i jobben og gjør ikke det hun skal på tross av mange tilbakemeldinger og advarsler. Hva gjør du?
  1. Du setter i gang prosessen med å få henne ut
  2. Du orker ikke konfrontasjoner og klarer å få henne overflyttet til en annen avdeling.
  3. Du gjør ikke noe

Poeng:

 1. a = 0; b = 2; c = 1
 2. a = 2; b = 1; c = 0
 3. a = 2; b = 0; c = 1
 4. a = 0; b = 1; c = 2
 5. a = 2; b = 1; c = 0
 6. a = 2; b = 0; c = 1
 7. a = 0; b = 1; c = 2
 8. a = 0; b = 1; c = 2

Legg sammen poengene dine og se hvor du havner:

0-4 poeng: Du har en sterk preferanse for boss-stil og risikerer å være en autoritær og regelstyrt leder

5-8 poeng: Du har en svak preferanse for boss-stil og ligger godt an til å bli en god balansekunstner

6-12 poeng: Du har en svak preferanse for buddy-stil og ligger godt an til å bli en god balansekunstner

13-16 poeng: Du har en sterk preferanse for buddy-stil og står i fare for å bli prosessorientert og uklar.

Tekst: Inger Lise Kontochristos.