På finurlig og vis med velvalgte ord, tonefall og mimikk planter manipulatorene sine fordreide virkelighetsbilder i de andres hoder slik at manipulatorene får det akkurat som de vil - på de andres bekostning naturligvis. For dette er ikke kostnadsfritt.

Verst går det ut over enkeltindivider, men arbeidsplassene blir også skadelidende.  Mang en arbeidstaker er blitt mobbet sønder og sammen av en skruppelløs manipulator uten at omgivelsene har løftet en finger.  Hvorfor ingen reagerte? Sjarlatanen var så populær at det ikke falt noen inn at dette sjarmerende vesenet hadde et spisst horn i siden til offeret. 

Dyktige medarbeidere har opplevd å bli forbigått av veltalende og servile, men også utspekulerte, middelmådigheter. At det med tiden ga lite positive utslag på bunnlinjen er mager trøst for de forsømte.  Det er som kjent ingen lovmessig sammenheng mellom talegaver og utstråling - og kunnskaper og dyktighet.  Eller hva med ”stakkaren” som er så nedlesset i arbeid at det aldri blir levert et eneste resultat? Dem det virkelig er synd på, er ”stakkarens” kolleger som må ta konsekvensene: merarbeid og psykososiale belastninger. 

Skadelig manipulasjon er utvilsomt et onde som verken bør eller behøver å eksistere på en arbeidsplass. 

Et finmasket usynlig edderkoppspinn

Mange ledere mislykkes dessverre i å gjenkjenne manipulerende atferd, noe som svekker kvaliteten på deres lederutøvelse. De lar seg imponere av smilende innsatsvilje og riktige kommentarer i situasjoner der de bør være immune og heller analysere hva som foregår.  På en måte er det forståelig, for vi mennesker tiltrekkes av personer som ser glade og selvsikre ut.De får oss automatisk til å føle oss oppløftet fordi mimikken allerede er registrert i velværearkivet vårt. Humøret får et kick oppover og en uforklarlig glede, om enn kortvarig, sprer seg gjennom kroppen. Da er det verre med andres engstelse eller nervøsitet. Den trigger våre flukt- eller kampreaksjoner. Hjertet slår fortere, blodet fosser, pustefrekvensen øker og musklene stivner.  Ikke spesielt behagelig noen av delene. Derfor er vi programmert til å orientere oss i retning blide, hyggelige mennesker. Vi er faktisk så glad i smil at vi ubevisst gjengjelder dem i over 90 prosent av tilfellene, det biokjemiske skredet av velvære som automatisk følger, gir oss ro i sjelen en stakket stund, og tilværelsen virker en smule lysere. Og så er det nå en gang sånn at når følelser vekkes, reduseres dømmekraften.

Vi er også preprogrammert til å svare på håndsrekninger og velvilje med gjenytelser. Det er slik mennesket som art har overlevd gjennom hundretusener av år.  Det har rett og slett vært en eksistensiell forutsetning: Hvis du hjelper meg, støtter jeg deg. Vi opplever det nesten som en forpliktelse. Det er nærmest sosialt uakseptabelt å motta noe fra andre uten å kvittere med noe i retur. Gjengjeldelse er et annet mektig våpen mange manipulatorer spiller på.

Et snikende arbeidsmiljøproblem

Det er uten tvil krevende å gjennomskue falskt spill, men prisen kan bli høy når manipulatorer får lov til å herje fritt. I en bedrift jeg jobbet med, var en av medarbeiderne i ferd med å gå ned for telling etter å ha vært utsatt for umenneskelig press fra seksjonens primus motor, les: manipulator. Medarbeideren var kunnskapsrik og hadde vært uforsiktig nok til å kommentere en del svakheter ved måten manipulatoren utførte noen av arbeidsoppgavene på. Det hadde falt manipulatoren tungt for brystet fordi vedkommende allerede følte seg på tynn is, og det måtte for enhver pris kamufleres.  Dermed gikk startskuddet for en omfattende svertekampanje. Med uanstrengt mine, sympatisk væremåte og smittende humør manglet det ikke på sviende stikkpiller maskert som kvikke, morsomme replikker. Det ble etter hvert en endeløs rekke av festlige fornærmelser til stor munterhet for alle unntatt mobbeofferet. At de andre kollegene lot seg verve til å delta i felttoget, og at de ikke oppfattet de destruktive angrepene under den gemyttlige overflaten, kan synes underlig.

Selv ikke seksjonslederen løftet en finger, tvert imot. Lederen ble gradvis overbevist om at medarbeideren var ganske håpløs og burde anmodes om å se seg om etter noe annet hvis ikke resultatene bedret seg. Det psykiske presset hadde så smått svekket både arbeidsevne og tempo til den forsvarsløse medarbeideren. Lederen skjønte ikke at manipulatoren i virkeligheten forførte dem alle sammen til å handle i sin tjeneste. Hadde lederen og de andre visst hva som foregikk, ville de ganske sikkert valgt annerledes.  Men alle likte manipulatoren så godt, og dermed tok de ansatte på seksjonen intetanende del i manipulasjonen hver gang de fortalte det hjelpeløse offeret hvor grei og flink, snill og empatisk manipulatoren var.

Hvordan styrke immunforsvaret?

En manipulator spiller på andres følelser og bruker ikke bare veltalenhet, men også stemme og kroppsspråk for det de er verdt. Hvem har ikke vært vitne til medarbeideren som liksom anstrenger seg for å holde fasaden.  Personen har vondt både her og der, i tillegg synes all verdens gru å ha rammet akkurat denne stakkaren.  Med tynget ansiktsuttrykk, bekymrede rynker i pannen, et matt blikk og hvileløse hender, prøver medarbeideren å gjøre en innsats. I virkeligheten har vedkommende for lengst mistet arbeidslysten, men satser på at den ynkelige fremtoningen vekker empati slik at lederen reduserer både arbeidspress og forventninger. Det er da det er viktig for ledere å huske på at det å bruke sin emosjonelle intelligens betyr å se og forstå andres følelser, ikke å la seg blende av dem slik at gangsynet forsvinner.

Og det er dette som er utfordringen for enhver leder, ikke å reagere spontant med egne følelser, men bevisst analysere arbeidssituasjoner med jevne mellomrom for å sjekke ut om det foregår urent trav, om medarbeidere kan ha skjulte motiver når de gjør seg morsomme på andres bekostning, jobber systematisk for å vinne lederen og stabens gunst, smygende fremhever sin egen fortreffelighet eller tålmodig lider seg gjennom arbeidsdagen.  Det betyr selvfølgelig ikke at ledere skal gå rundt og mistenke alle sine medarbeidere for taskenspill. Årvåkenhet og refleksjon er allikevel nødvendig for å sikre arbeidsmiljøet og forebygge mobbing og unødig forskjellsbehandling.

Tekst: Live Bressendorf Lindseth som er bedriftsrådgiver, forfatter og gründer av Kondor AS.