Prosjkt .jpgHvilke egenskaper må du som leder se etter når du ansetter prosjektlederen? Og hvordan får du tak i de gode prosjektlederne?

Hvorfor mangler prosjektlederen ctrl?
Bare 5 prosent av alle IKT-prosjektene i både offentlig og privat sektor lykkes på suksessfaktorene som nytte, kvalitet, budsjett, tid og effektivitet (Simula forskningsinstitutt). Ofte kan en medvirkende årsak til dette være prosjektleders begrensede teknologiske forståelse og lederevner, som fører til mangel på kontroll.
Prosjektlederrollen for IKT-prosjekter er sammensatt, med mange interessenter, både på forretningssiden og blant utviklerne, hvor alle har en klar formening om hvordan resultatet skal være. Ofte rekrutteres prosjektledere internt i bedriften, som et ledd i en type karrierestige. Intensjonen fra virksomhetens side kan være å belønne dyktige spesialister, ansatte som egentlig burde forbli spesialister. Dette medfører utvanning av prosjektlederkompetansen – det blir en rolle «alle og enhver» kan utfylle.
Hvilke egenskaper er viktige hos en prosjektleder?
Gjennom erfaring som prosjektleder og prosjektrådgiver har jeg funnet noen fellestrekk i egenskapene en prosjektleder må ha for å lykkes:

  • Forretningsteft kombinert med teknisk forståelse – prosjektleder må forstå hvilken verdi resultatet skal gi til organisasjonen eller virksomheten. Samtidig må hun kunne kommunisere både med de som skal utvikle det, og de som skal bruke det for å kunne ivareta alle behov. Jeg har ofte sett at mangel på forståelse mellom forretning og utviklere skaper frustrasjon og hindrer progresjon. En prosjektleder må kunne snakke begge språk slik at hun forstår hva som er behovene og hvorfor det er vanskelig å løse.
  • Evne til å formidle - prosjektlederen må kunne skape engasjement rundt prosjektet, kunne formidle til utenforstående hvorfor dette prosjektet er verdt investeringen og ikke minst være entydig i kommunikasjonen. I store digitaliseringsprosjekter er det ofte mange interessenter. En viktig del av prosjektlederens jobb er derfor håndtering av disse interessentene.
  • Gjennomføringsevne – når det er besluttet hva som skal leveres, så skal det også leveres. De store løse tankene må kunne legges til side og fokuset må rettes mot det konkrete resultatmålet. Jeg har selv sett hvordan det å kunne skape resultater underveis motiverer. Det viser progresjon, ovenfor både interessenter og prosjektdeltagere.
  • Lederegenskaper – å motivere andre til å yte det lille ekstra for å lykkes er veldig viktig, samtidig må en kunne ta beslutninger. En umotiverende prosjektleder som ikke er beslutningsdyktig vil få problemer med å få med seg andre. En prosjektleder er helt avhengig av prosjektdeltagerne for å lykkes. Det kan gjøres ved å fremheve de gode eksemplene, lytte til innspill fra andre, ta tak i interne konflikter og løse disse.

Så hvordan får man tak i disse gode prosjektledere?
En virksomhet som anerkjenner at en god prosjektleder er en viktig parameter for å lykkes med prosjektet, vil også lykkes med prosjektene sine. En virksomhet kan få gode prosjektledere både ved å benytte eksterne partnere, å ansette internt eller en kombinasjon av begge. Jeg mener det viktigste
er at virksomheten anerkjenner prosjektledelse som en karrierevei, og rendyrker dette, både gjennom skolering, og gjennom organisering.
Et overordnet fokus på å finne de gode prosjektlederne med de riktige egenskapene og den riktige kompetansen, mener jeg vil kunne øke raten av vellykkede IKT-prosjekter

TEKST: Pia Christiane Hauger seniorkonsulent i Sopra Sterias. Hun har en mastergrad i fysikk fra Universitetet i Oslo og har nå 5 års erfaring med prosjektledelse av ulike typer tjeneste- og teknologiutviklingsprosjekter.