Tilbakevendende atferdsmønstre

Ledere må forstå at deres holdninger og interaksjoner med mennesker er et resultat av et komplekst samspill fra deres indre teater (inkludert forhold til autoritetsfigurer tidlig i livet), betydelige livserfaringer, eksempler satt av andre ledere og lederkurs.

Etter hvert som disse påvirkningene utspiller seg over tid, ser man typisk en rekke tilbakevendende atferdsmønstre som påvirker et individs effektivitet i en organisasjon. Disse mønstrene kan ses på som ledelses-"arketyper", som gjenspeiler de ulike rollene ledere kan spille i organisasjoner. Og det er mangel på tilpasning mellom en leders arketype og konteksten han eller hun opererer i, som er en hovedårsak til dysfunksjonalitet og fiasko i et team eller organisasjon.

De åtte mest fremtredende arketypene er:

• Strategen: ledelse som et sjakkspill. Disse menneskene er flinke til å håndtere utviklingen i organisasjonens miljø. De gir visjon, strategisk retning og tenker utenfor boksen for å skape nye organisasjonsformer og generere fremtidig vekst.

  1. Endringskatalysatoren: ledelse som en snuoperasjon. Disse lederne elsker rotete situasjoner. De er mestere i å rekonstruere og skape nye organisatoriske planer.
  2. Transaktøren: ledelse som avtaleinngåelse. Disse lederne er gode på å få gjennom avtaler. De er dyktige til å identifisere og takle nye muligheter og trives med forhandlinger.
  3. Byggeren: ledelse som entreprenøriell aktivitet. Disse lederne drømmer om å skape noe og har talentet og viljen til å gjøre drømmen til virkelighet.
  4. Innovatøren: ledelse som kreativ idégenerering. Disse menneskene er fokusert på det nye. De har stor kapasitet til å løse ekstremt vanskelige problemer.
  5. Prosessoren: ledelse som en øvelse i effektivitet. Disse lederne liker at organisasjoner skal være jevntkjørende, velsmurte maskiner. De er svært effektive til å sette opp strukturene og systemene som trengs for å støtte en organisasjons mål.
  6. Treneren: ledelse som en form for utvikling av mennesker. Disse lederne vet hvordan de skal få det beste ut av folk, og dermed skape høytpresterende kulturer.
  7. Formidleren: ledelse som sceneledelse. Disse lederne er store påvirkere, og har en betydelig innvirkning på omgivelsene.

Å finne ut hvilke typer ledere dere har i teamet deres kan gjøre underverker for effektiviteten som gruppe. Det hjelper deg å gjenkjenne hvordan du og dine kolleger hver for seg kan gi sine beste bidrag. Dette vil igjen skape en kultur for gjensidig støtte og tillit, redusere stress og konflikter samt bidra til mer kreativ problemløsning. Du vil også finne ut av hvilke tilskudd du trenger i teamet: Hvilke personligheter og ferdigheter mangler du?

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Inc.com