Med innsikt i stresset mange ledere opplever, kan rutiner og arbeidsmiljø forbedres. Professor Annika Härenstam har forsket på lederes organisatoriske forhold, og har funnet at de som er mest stresset, er de med mange ansatte rett under seg.

Les også: Stresskoden - hvor kommer alt dette stresset egentlig fra? - ledernytt.no

 

Kommunikasjon nedover og opp

Mange ledere vil ofte være flinke og styre alt på egen hånd, men det er viktig at det er en klar linje for informasjon og kommunikasjon opp til toppledelsen, slik at de tidlig får vite hva som ikke fungerer.

Som leder bør du sørge for at du ikke bare har lett for å kommunisere med dine egne ansatte, men at du også har tilgang til neste ledelsesnivå, slik at du kan diskutere nye tiltak og oppgaver som for eksempel kommer fra HR-avdelingen. Diskuter hvordan det skal gjøres, når det skal gjøres og hva som bør prioriteres bort.

Les også: Jobb smart med effektive møter og god kommunikasjon - ledernytt.no

 

Teknokratene tar over

Den siste tiden har det vært en enorm økning i teknokratnivået, spesialister på strategisk nivå som utvikler forskjellige prosesser. Det handler blant annet om likeverd, mangfold og miljø, og alt sendes ned til førstelinjeledere som vil få det inn i sin virksomhet uten nok tid til å gjennomføre det.

I store virksomheter kan det være stor avstand mellom strategisk ledernivå og førstelinjelederne, mens de høyt spesialiserte teknokratene i organisasjonen har høyere status og lettere tilgang til en ledergruppe.

Slik tar du vare på lederne i ytterste ledd:

  • Hver gang du sender noe ned, spør deg selv hva som skal løftes vekk fra lederen som skal utføre det nye ønsket. Når hver spesialist sender ned beslutninger som skal gjennomføres, stiger stresset blant lederne ytterst i organisasjonen.
  • På teknokratnivå må man utvikle måter å samhandle og støtte hverandre på, slik at man igjen blir en støtte i organisasjonen.
  • Førstelinjelederne må slutte å være «flinke piker og gutter». De må ta opp problemene. Personalomsetning og sykefravær er svært kostbart for virksomheten, og det er i tillegg vanskelig å rekruttere på dette nivået.
  • Det strategiske nivået må møte det operative nivået til førstelinjelederne. De skal rydde opp og støtte og sørge for at de har rimelig arbeidsmengde.

 

Tekst: Ceciilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se