Lag et inkluderende mantra

Et mantra er en setning som gjentas stille før man går inn i en utfordrende kontekst for å fokusere sinnet og kroppen på en klar, entydig intensjon. Det kan brukes som et verktøy for å hjelpe ledere til å oppføre seg på en måte som er i samsvar med deres verdier. For å utnytte kraften til mantra og skape et inkluderende rom, følg disse enkle trinnene:

Avklar intensjonen din

Når du går inn i en bestemt interaksjon eller et møte der du ønsker å være inkluderende, vurder muligheten for at dine naturlige tanker og følelser som dukker opp, kanskje ikke er i samsvar med det målet. Ta deg tid til å tenke på hvordan du vil at andre skal føle og handle i ditt nærvær i stedet for å bekymre deg for deg selv eller problemer på utsiden.

Lag ditt mantra

Kom opp med en spesifikk setning i tråd med intensjonen din. For å være maksimalt effektiv bør en inkluderende mantrafrase være:

• Ren: uttrykker en enkel, potent sannhet. Et inkluderende mantra bør være et uttrykk for ubetinget støtte som for eksempel «Jeg støtter deg», og som ikke er vagt eller abstrakt, for eksempel «Jeg verdsetter inkludering». Den skal uttrykke sterke, utvetydige positive intensjoner.

• Sosial: rettet mot andre enn deg selv. Et inkluderende mantra bør adressere andres usikkerhet, ikke din egen. Det skal være et uttrykk for interesse, vennskap og et ønske om å knytte bånd. Dette er annerledes enn selvsnakk-affirmasjoner, som fokuserer på deg (for eksempel «Jeg klarer dette!»)

• Autentisk: det vil si ekte. For å være effektiv bør et inkluderende mantra uttrykke en skjult sannhet, uten et snev av kynisme. Hvis du bruker et mantra som ikke føles ekte, prøv igjen. Selv om de sanne følelsene dine er ambivalente, bruk mantraet til å hjelpe deg med å fokusere oppmerksomheten på en sjenerøs følelse som du kan stå bak. «Jeg er så glad for å se deg» kan være å overdrive hvis du er engstelig, sint eller overveldet. Men «Jeg er glad du er her i dag» kan fungere.

For å bruke mantra, bruk først litt tid på å konsentrere deg om konteksten du går inn i. Velg deretter et mantra og gjenta utsagnet om og om igjen for deg selv i tankene dine. Her er noen inkluderende mantraer du kan prøve:

  • Du hører til her.
  • Dine bidrag verdsettes her.
  • Vis meg hva jeg ikke forstår.
  • Vi er i dette sammen.

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org