Problemet oppstår imidlertid når konflikter ikke tas tak i. Da er det kun ødeleggende for et arbeidsmiljø.

Her er en leders "10 bud" for konflikthåndtering på en arbeidsplass:

  1. Ta tak i eventuelle konflikter i dag. Ikke utsett det. Venter du til i morgen – så risikerer du bare flere.
  2. Ikke stikk hodet i sanden. Det eneste du oppnår er å få "sand i munnen".
  3. Respekter at det er uenighet. Bare da kan det bli enighet.
  4. Innhent fakta og lytt til de involverte. Skap et godt faktagrunnlag for å ta en avgjørelse.
  5. Respekter at det vises følelser. Det beviser bare at vi er mennesker.
  6. Si alltid sannheten. Løgn forsterker konflikter.
  7. Våg å være upopulær. Vær tydelig for dine omgivelser. Ingen blir likt av alle.
  8. Vær alltid saklig, også der andre er usaklige.
  9. Tenk positivt, og husk at konflikter er til for å løses.
  10. Husk at til syvende og sist er det ditt ansvar som leder å løse konflikter.  

Det er som musiker Henning Kvitnes sier i sangen – "Evig eies - kun et dårlig rykte":

"Du vet, vil du ha litt utsikt så må du tåle litt vind".

Meg selv - bilde Bjørn Druglimo.jpg

Tekst: Bjørn Druglimo.

Han har jobbet 17 år i politietaten, og nå er nå vare hovedverneombud. Han har variert leder - og yrkeserfaring fra både Forsvaret og politiet, og har også tatt en del lederutdannelse ved siden av jobben som politi. Bjørn er opprinnelig sambygding av Nils Arne Eggen, og er - som sine gamle fotball-lærer på videregående skole - særdeles opptatt av at vi alltid må forsøke å finne «Godfoten» til hverandre. Det være seg på fotballbanen, arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Bjørn er også "brennende" engasjert i kampen for et varmere og mer rettferdig verdenssamfunn, og bruker ofte "sin penn" for å sette ord på hva han mener og føler.